0543 779 79 06

http://www.gimsetap.com.tr/wp-content/uploads/2016/02/slider-4.jpg

slider 6

AKTİVİTELER

Cuma günü hariç her gün ikindi namazından sonra icra ettiğimiz tanışma, tefekkür, yorum ve satranç aktivitelerine iştirak etmek isteyen insanları iyilik ofisimize bekliyoruz.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

MARİFET VE HAKİKAT

İlim, irfan ve hikmet yolculuğu yapan, gizli ilimlerle uğraşan, tasavvufa ilgi duyan alimlerimizi, kişilik ve karakter analizcilerimizi ve ledün ilmine vakıf insanlarımızı karşılıklı etkileşime girebilmek için iyilik ofisimize bekliyoruz.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

İNOVASYON

Parlak fikir veya projesi olan insanları iyilik ofisimize bekliyoruz. Fikrinizi ya da projenizi hayata geçirebilmek için ilgili kurumlarla ve alicenap insanlarla irtibata geçecek, imkanlarımızı seferber edeceğiz.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

KOOPERATİFLER

Bir insanın arzu duyduğu tüm ihtiyaçları üretebilmek için oluşturulan kooperatiflerimize nakden, emeken, aklen ve çevren destek verecek insanları iyilik ofisimize bekliyoruz. Ekipmanları biraraya getirebilmek amacıyla ilgili kurumlarla irtibata geçecek, üretimi nasıl başaracağımızı tetkik edeceğiz.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

ORGANİK GIDALAR

Bitkileri organik olarak yetiştirecek ve hayvanları organik olarak besleyecek çiftçilerimizi ve çobanlarımızı iyilik ofisimize bekliyoruz. Köylerde arazileri bulunan köylülerimizle, organik tohum ve gübre bulunduran kurumlarımızla irtibata geçecek, organik gıdaları nasıl üreteceğimizi tetkik edeceğiz.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

APARTMAN BAHÇELERİ

Bahçelerinde meyveler ve sebzeler yetiştirmeyi isteyen apartman yöneticilerimizi ve görevlilerimizi iyilik ofisimize bekliyoruz. Kurumlarımızla irtibata geçecek, organik tohum, organik gübre ve fidanların nasıl apartmana gönderileceğini tetkik edeceğiz.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

EMEKLİLER

İnsanlığa faydası dokunacak ofislerimizi işletmek ve ofislerimizin sayısını çoğaltmak için ihtiyaç duyduğumuz evde boş boş oturmaktan canı sıkılmış emeklilerimizi iyilik ofisimize bekliyoruz.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

UFUK AÇAN KİTAPLAR

Maneviyat, ülke ve dünya meseleleri, uluslararası ilişkiler, siyaset, ekonomi, strateji, sosyoloji, tarih, coğrafya, jeopolitik ve jeostrateji konularında ufuk açan kitapları iyilik ofisimize bekliyor, iyilik ofisimize bırakılan kitaplardan hoşunuza gidenleri ücretsiz olarak veriyoruz.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

İHLAS EKONOMİSİ

Allah'ımızın rızası doğrultusunda mal, ürün ve hizmetleri birbirlerine maliyet fiyatı üzerinden satacak birbirleriyle tanışacak ve ekonominin bereketini arttıracak esnaf ve KOBİ'lerimizi iyilik ofisimize bekliyoruz.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

İNSANİ FİNANS

İhtiyacı olan insanları masrafsız ve faizsiz vereceğimiz cüzi miktardaki borçtan faydalandırmak ve bu finansa destek olmaları için iyilik ofisimize bekliyoruz.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

İYİLİK HALKALARI

Allah'ımızın rızasını ve ihtiyacı olan insanlarımızın gönlünü kazanabilmek amacıyla gücünün yettiği ölçüde birbirlerine iyilikte bulunacak insanları iyilik halkalarımıza dahil edebilmek için iyilik ofisimize bekliyoruz.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

MAKALELER

Siyasetin, sosyolojinin, ekonominin ve askeriyenin ufkunu açacak, karar alıcıların izledikleri politikalarda insanlığın iyiliğinden yana tutum sergilemelerine yardımcı olacak makaleleri kaleme alıp, e-maille bize sunacak insanlar arıyoruz.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

BİLİŞİM

İnsanlığa faydalı yazılımlar üretecek, bilişim konularına vakıf insanları iyilik ofisimize bekliyoruz.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

İLAÇ

Hastalık yapan mikropları ya da virüsleri pasifize edecek ilaçları üretecek insanları iyilik ofisimize bekliyoruz. İlaç üretiminin yapılabilmesi için devletimizle irtibata geçecek gerekli düzenleme ve desteklerin nasıl olacağını tetkik edeceğiz.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

ETKİLEŞİM

Stratejistlerimizi, sosyologlarımızı, yumuşak güç erbabımızı, siyasetçilerimizi, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, akademisyenlerimizi, fütüristlerimizi, müteşebbislerimizi, ekonomistlerimizi, kamu görevlilerimizi, hukuk insanlarımızı, diplomasi mensuplarımızı, güvenlik elemanlarımızı iyilik ofisimize bekliyoruz.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

KALİTE

Yaptığı iş, ürettiği ürün veya sunduğu hizmette kendini ispat etmiş insanların, bu alanlarda başarısız olan insanlara işlerin püf noktalarını öğretmeleri için iyilik ofisimizle irtibata geçmelerini arzuluyoruz.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

METAFİZİKLE DESTEKLENEN AKIL

HİKMETLİ PASAJLAR

FİKRE RUH ÜFLEME

+blog

20th Ara 2016

More

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

Türklerin İslam’ı seçmeden önceki töresi ile Müslümanlık arasında birbirine benzeyen bir çok husus bulunmaktaydı. Bu hususları; tevhid inancı, temizlik, hoşgörü, dürüstlük, alicenaplık, adalet, ahirete iman, kurban, cihat, ganimet, aileye verilen...

+blog

20th Ara 2016

More

YÜKSELEN GÜÇ İSLAM

İnsanlık bunca savaş, kaos ve çatışmalardan çok yoruldu, adaletsiz gelir dağılımından çok bunaldı. süper güçler, dünya kurumları, gelişmiş ülkeler adaleti tesis edemiyor. Ne güçlü olan bitenden memnun, ne de mazlum....

+blog

20th Mar 2017

More

YENİ DÜNYA DÜZENİ

Para insanların yapmış oldukları iyiliklere karşılık olarak Allah’ımızın rızasını beklemek yerine bir menfaat beklemesi sonucu ortaya çıkmıştır. Para zenginleri iyiliklerden uzaklaştırır, çaresiz kadınları namussuzluğa iter, devletleri vergi almaya yönlendirir, devleti...

+blog

07th Ara 2015

More

DÜNYADA OYNANAN SATRANÇ

    Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Kendi dünya düzenini halklara kabul ettirebilmek için tüm dünya sathında iyiler ve kötüler çarpışıyor. Ancak zannedilmesin ki devletler çarpışıyor. Çünkü her devletin yönetim...

+blog

07th Ara 2015

More

EŞREF-İ MAHLUKAT İMPARATORLUĞU

İnsanı merkeze alan ve insan onuruna yakışan bir Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu kuruluyor. Bu Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu’nu bütün dünya halkları birlikte kuruyor. Artık dünyanın bir ucundaki en küçük bir gelişme dünyanın...

+blog

07th Ara 2015

More

İSLAM DÜNYADA YAYILIYOR

Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik Allah’ımız tarafından insanları uyarmak üzere tevhid inancını esas alarak insanlığa indirilen üç semavi dindir. Zaman içerisinde Müslümanlık; Şiiler ve Sünniler diye mezheplere bölünmüş, Hristiyanlık kitabı değiştirilerek;...

+blog

07th Ara 2015

More

GÜÇ ADALETE YÖNELİYOR

  Teknoloji, enerji, işgücü, sermaye, bilişim, toprak ve müteşebbislik insanlığa huzur ve bereketi getirebilir. ABD gibi teknolojik birikimi yüksek olan ülkeler; gelişmemiş ülkelerin büyüme hızını teknoloji transferiyle arttırabilir, Rusya gibi...

+blog

20th Ara 2016

More

DÜNYAYI CENNETE BENZETME

Bir insanın ihtiyaç duyduğu barınak, yiyecek, giyecek ve huzuruna ait ihtiyaçları sağlayan mesleklere 7,7 milyarlık insanlık organize bir şekilde dağıtılsa, kolay ve zor işler bu işleri bilmeyen insanlara öğretilse, kamuda...