0543 779 79 06

Dualarımız

 

0.UYKU DUASI

Allah’ım bizi bir an önce derin uykuya daldır. Uykumuzla yorgunluğumuz bitsin, organlarımız dinçleşsin, vücudumuz dinlensin, hafızamız güçlensin, zihnimiz yenilensin, gönlümüz ferahlasın, ruhumuz doysun. Rabbim uykumuzda bize nasıl bir yol izleyeceğimizi işaret edecek hayırlı rüyalar göstermeni arzuluyoruz. Allah’ım önce teheccüd namazı vaktine kadar ardından 09.00’a kadar deliksiz bir uyku geçirmeyi murad ediyoruz. Rabbim teheccüd namazı vaktinde kalkıp teheccüd namazımız ile sabah namazımızı eda etmek, Seni zikretmek, Sana şükretmek istiyoruz. 09.00’da kalkıp ise işlerimizi nihayete erdirmek ve kendimizi yetiştirmek istiyoruz. Şüphesiz ki Sen geceyi dinlenme, gündüzü ise çalışma vasıtası yapansın.

1.HAYIRLI ÖMÜR DUASI

Allah’ım Senden mehabet ve mehafetin karşısında her zaman huşu ve hudu ile çarpan, hep tazarru ve yakarış olan bir kalb, her uzvuyla sabrı yaşayan bir beden, yakın-i tam, zikir ve hamd mütemadi olan bir lisan, güzel, helal ve bol rızık, faydalı ilim, amel-i salihle dolu hayırlı, sağlıklı, kimseye muhtaç olmayacağımız uzun bir ömür istiyoruz.

2.ZAHİRİ İLİMLER DUASI

Rabbim Senden öyle bir zahiri ilim istiyoruz ki gördüklerimizi, duyduklarımızı ve öğrendiklerimizi unutmayalım. En müşkülatlı problemleri suhuletle çözelim, en girift soruları kolaylıkla cevaplandıralım. Çözdüğümüz her problem ve cevapladığımız her soruyla Sana daha da yakınlaşalım.

3.BATINİ İLİMLER DUASI

Rabbim Senden öyle bir ledünni ilim istiyoruz ki elleri, simaları, rüyaları, burçları, sayıları, harfleri, hadiseleri, ayetleri, süreleri, isimleri ve insanları müşahede ve mütalaa edip hikmeti öne çıkartarak yorumlayalım. Mazi ile ati arasında bulunan mekanları, hadiseleri, zamanları ve insanları en güzel ve en hakkani bir şekilde insanlara tefsir ve tevil edelim, insanlığın faydasına sunalım.

4.İLİMDEN BESLENEN HİTABET DUASI

Rabbim niyetimizi en iyi Sen biliyorsun. İçimizdekileri Sana anlatmamız için gönlümüz yetiyor. Ancak insanlığın huzur, mutluluk, bereket ve hidayetini istediğimiz yüce mefkureyi insanlığa en güzel bir şekilde anlatabilmemiz için dilimizdeki bağı çöz, zihnimizi ilhamlarınla destekle, ruhumuzu cezbeye getir, üslubumuzu zevklendir, hafızamızı güçlendir, duruşumuz, bakışımız ve vücudumuzla insanları etkilet, ahlakımızla da sert kalbleri yumuşat.

5.İLHAM DUASI

Rabbim ilmimizin ve hikmetimizin kaynağı Senden aldığımız ilhamlardır. Sen sevdiğin kullarına bunu ikram ederek sizi seviyorum dersin. Rabbim Senin hikmetini ve kudsiyetini daha iyi kavrayabilmemiz, Sana daha yakın olabilmemiz ve insanlara tebliğ vazifemizi daha güzel ifa edebilmemiz için ne olur bizi bu güzel lütfunla doyur.

6.DİNDE MUKİM KALMA DUASI

Allah’ım son nefesimize kadar vücudumuzu, zihnimizi, gönlümüzü ve ruhumuzu dinin üzere sabit kıl. Gölgeni, esenliğini ve huzurunu üzerimizde gezindir. Bize taşıyamayacağımız yükü yükleme. Bizi ve bize inananları inkara ve şirke düşürme. Allah’ım bize suhuletli, acısız, tatlı bir ölüm nasib eyle. Allah’ım son nefesimizde bize kelime-i şahadet getirmeyi muvaffak kıl.

7.MURAD DUASI

Allah’ım benliğimizi Sana bıraktık. Rabbim hayatımızı Senin dinine göre şekillendiriyoruz. Allah’ım Senden bir işaret bekliyoruz. Rabbim bizi ıslah ve irşad edersen iznin, lütfun ve inayetinle İslam dinini bütün dinlere üstün kılmak için çalışacak, huzur, mutluluk, bereket ve hidayetin insanlığa yayılması için uğraşacağız. Allah’ım karşımıza çıkan engelleri sabrımızla aşarken Senin de kudretinle kötüleri ve kötülükleri pasifize etmeni arzu ediyoruz. Muhakkak ki Sen herşeye Kadirsin.

8.MEFKURE DUASI

Allah’ım Eşref-i Mahlukat Mefkuremizi insanlığa yaymak için Senden sıhhat, huzur, mutluluk, sevgi, saadet, refah, ilim, irfan, marifet, hikmet, fazilet, cesaret, şecaat, asalet, hitabet, adalet, liyakat, merhamet, feraset, basiret, dirayet, metanet, riyaset ve iktidar istiyoruz. Bizi; mallarımızı, imkanlarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, akrabalarımızı, kardeşlerimizi, annemizi, babamızı, evladlarımızı, eşlerimizi, cazibemizi, gücümüzü, iktidarımızı, ilmimizi, zamanımızı, sıhhatimizi, sevgimizi ve herşeyden öte canımızı gözümüzü kırpmadan Sana harcayacağımız bahtiyar kullarından eyle…

9.DİNLENME VE ÇALIŞMA DUASI

Rabbim uykumuz sayesinde bedenimizin, zihnimizin ve ruhumuzun yorgunluğunu gider. Allah’ım teheccüd namazı vaktinde ve 09.00’da kulağımızdaki pası sil, gözümüzdeki perdeyi kaldır, bedenimizdeki gafleti gider, kalbimizi nurlandır, ruhumuzu canlandır, bu sayede teheccüd namazımız ile sabah namazımızı eda edip yeni güne atılalım. Rabbim başlayacağımız her yeni güne dinç, zinde, güçlü ve dinamik bir şekilde adım atıp bitiremediğimiz işleri suhuletli bir şekilde nihayete erdirelim. Allah’ım her günümüz verimli, faydalı, mutlu ve huzurlu geçsin.

10.99 DUASI

Rabbim Seni canından daha çok seven bu aciz kulun muradına ermesi veya muradına vesile olabilmesi için Senden dinamik bir yaşam talep ediyor, kimseye muhtaç olmayacağımız bir şekilde 99 yıllık bir ömür istiyoruz. Rabbim insanlığa huzur, mutluluk, bereket ve hidayetin yayılabilmesi için yaptığımız faaliyetlerde ve yaşamımız süresince istikrarın devam edebilmesi gayesiyle takındığımız davranışlarda istikametimizi kaybetmemek için hayatımızı 99 isminle desteklemeni arzu ediyoruz. Rabbim insanlığa iyilik düşünenlerin ömürlerini bereketlendirmeni, insanlığa kötülük düşünenlerin ise hayatlarını perişan etmeni istiyoruz. Muhakkak ki Sen her işi hikmetle yapan, herşeye güç yetiren, duaya icabet eden veya sevabını ahirete erteleyensin…

11.KOLAYLIK DUASI

Allah’ım Sen kolaylığı seversin. Senin adını insanlığa yaymak için yapacağımız tüm faaliyetlerde işlerimizi kolaylaştır, önümüzü aç, kalbimizdeki sekineti arttır, zihnimizi geliştir. Bizi ne olur zorlukla ve güçlükle sınama. Biz insanlık aciz varlıklarız. Senin iznin, lütfun ve inayetinle insanlığa yayılmasını istediğimiz huzur, mutluluk, bereket ve hidayeti suhuletli bir şekilde insanlığa nasib et.

12.EVLAD DUASI

Allah’ım bize sıhhatli, asil, salih, kamil, adil, merhametli, civanmert, zeki, dürüst, samimi, mütevazı, dinamik, sinerjik, kahraman, çalışkan, alicenap ve yakışıklı erkek evladlar ile sıhhatli, asil, saliha, kamile, anlayışlı, tatlı dilli, güler yüzlü, iffetli, müşfik, alçakgönüllü, temiz, kanaatkar, nazik, zarif, canayakın, alımlı ve güzel kız evladlar bahşeyle. Bize öyle bir ilim, irfan ve hikmet ver ki onları ve yakınımızdakileri Senin adını insanlığa yaymak için arslanlar gibi yetiştirelim. İyilik ve adalet için yarışıp, kötülük ve zorbalığı ayaklar altına alalım.

13.İYİLİK DUASI

Rabbim Seni çok sevdiğimiz için bir iyilik ofisi açtık. Yarattıklarına iyilik yaparak onları sevindirecek, Senin rızanı kazanacağız. Rabbim bize kötülükle gelenlerin bizimle karşılaştıktan sonra kalplerini iyiliğe çevir. Rabbim insanlığın faydasına icra ettiğimiz teşkilatlanma, kooperatifler, iyilik halkaları, inovasyon, ücretsiz kitap takası, marifet ve hakikat, kalite, insani finans, etkileşim ve sinerji, apartman bahçeleri, ihlas ekonomisi, dijitalleşme gibi uygulamaları dalga dalga yay ki insanlık kötülüğün eziyetlerinden ve prangasından kurtulup, iyiliğin nimetlerine ve özgürlüğüne yelken açsın. Muhakkak ki Sen iyileri sever, iyilere yardım edersin…

14.HZ.İSA DUASI

Allah’ım Hz.İsa’ya uzun bir ömür bahşetmeni arzuluyoruz. Rabbim bu arzumuzu insanlığın faydalanacağı altın çağın uzunca bir süre devam etmesi için istiyoruz. Allah’ım Hz.İsa’nın iktidarında hem kendisini hem de insanlığı mutlu, huzurlu, neşeli ve relax yapmanı, onu Hay ve Kayyum isimlerinle destekleyip istikrarını sağlamlaştırmanı, gönlünü ve zihnini bize ısındırmanı istiyoruz. Muhakkak ki Sen zamana ve insanlara hükmedensin…

15.DOST DUASI

Rabbim bizi anlayan, ilmimizi bereketlendiren, bize tavsiyeler sunan, bize yardım eden, bizi seven Senin sevdiğin dostlarını bizimle karşılaştır ve bize yakınlaştır.

16.TEŞKİLAT DUASI

Allah’ım Eşref-i Mahlukat Mefkuremizi insanlığa yayarken faydalanacağımız insanları en doğru kanallara yönlendirebilmemiz için karşılaştığımız insanların karakterlerini, niyetlerini ve potansiyellerini bize idrak ettir. Etrafımızdaki iyi insanların sayısını çoğalt, kötüleri ise bizden uzaklaştır. Muhakkak ki Sen Cami’sin.

17.KÖTÜLERİ PASİFİZE EDEN İYİLER DUASI

Rabbim Eşref-i Mahlukat Mefkuremizi insanlığa yayarken bize zarar veren, bizi engelleyen, bize kötülük yapan kötü kişileri, kurumları ve devletleri uhdesinde güç ve iktidarı muhafaza eden iyi kişilerle, kurumlarla ve devletlerle pasifize et ki önümüz açılsın. Daha hızlı ve daha suhuletli bir şekilde hayallerimizi hakikate dönüştürelim.

18.İSTİHBARAT DUASI

Rabbim kapalı kapılar arkasından Adetullah’ın aleyhine iş çeviren odakların yapmak istediklerini bize bir şekilde işittir ki bu sayede küfür milletinin eli ayağı birbirine dolaşsın, atacakları her adımla onlar gerilesin İslam yücelsin.

19.AKRABALARIMIZ DUASI

Rabbim yanlarında bulunduğumuz zaman mutluluk duyduğumuz; Muhammed Ali oğlumuzun, eşimizin, Nisa kızımızın, annemizin ve babamızın, Sonnur, Meryem, Serhat, Mithat ve Rabiya kardeşlerimizin, Şükrü, İbrahim ve Salih damadlarımızın, Tülay ve Gönül gelinlerimizin, İlknur, Rümeysa, Aybüke Benan, Fahrettin Can ve İsmail Cihan yeğenlerimizin, kayınvalidemizin, Miraç, Mesut ve Mehmet bacanaklarımızın, Oya, Alev ve Zeynep baldızlarımızın, Hasan kayınçomuzun, Fadime, Yurdagül, İnci, Hacer, Züleyha ve Emine teyzelerimizin, Abdullah, İdris, Adem ve Hacı dayılarımızın, Gazi, Hüseyin, Menderes ve Ramazan amcalarımızın, Hava, Firdevs ve Güngör halalarımızın, Sedat, Menevşe, Aziz, Hüsnü, Ziya, Cengiz, Hakan, Zübeyde, Tuncay, Yakub, Yusuf, Esma, Satı, Demet, Hüseyin, Harun, Yaşar, Ünsal, Serdar, Mithat ve Vedat kuzenlerimizin, Nazlı, Nazmiye, Kadriye ve Nuray yengelerimizin, Erol, Süleyman, Zeki, Abdullah, Fahrettin, Rafet ve Refik eniştelerimizin, Kamile, Emine, Serpil, Eda, Sibel, Ümriye, Derya, Şükran, Halise, Aziz, Halil, Zekeriya, Kerem, Osman, Refika, Yalçın, İnci, Yunus, Fatma, Seyfullah, Ali İhsan, Mehmet, Seval, Gülsevil, Murat, Azize, Dilek, Satılmış ve Yusuf kuzenlerimizin, Fatih, Mustafa, Muttalip, Tuncay ve Hacı damadlarımızın, Neşe, Nimet, Gülperi, Nurtop ve Sebahat yengelerimizin, Salih, Yurdagül, Ertan, Onur, Yağmur, Yudum, Esma, Esengül, Zeki Yiğit, Adem ve Mert Can yeğenlerimizin bizimle bağlarını daha da güçlendir, istek ve ihtiyaçlarını karşıla, ömürlerini bereketlendir, mutluluklarına mutluluk kat. Çünkü biz bu insanları seviyoruz.

 

20.HUZUR MUTLULUK BEREKET VE HİDAYET DUASI

Allah’ın bir tek insanın bile burnu kanamadan insanlığı huzura, mutluluğa, berekete ve hidayete gark etmeni arzuluyoruz.

Rabbim öteki alemde cezalandıracaklarını daha az ödüllendirip mü’minlere imrendirterek cezalandırmanı istiyoruz.

Muhakkak ki Sen Fettah’sın, Vedud’sun, Rezzaksın, Şekur’sun, Hadi’sin, Gaffar’sın, Rahman’sın ve Rahim’sin.

21.EMAN DUASI

Rabbim insanlığı sellerden, yangınlardan, fırtınalardan, depremlerden, salgınlardan, her türlü felaketten ve her türlü musibetten muhafaza eyle.

22.KIZIMIZA ŞİFA DUASI

Allah’ım kızımızın hastalığına ve derdine şifa ver. Onunla uğraşmaktan ve ona vakit ayırmaktan Senin rızanı kazanacağımız işlerden feragat ediyoruz. Rabbim onu iyileştir ki hayattan keyf ve zevk alsın. Dilini ve zihnini açtıktan sonra ona öyle bir ilim, irfan, hikmet ve şefkat ver ki Senin iznin, lütfun ve inayetinle hayata adım atmalarını istediğimiz evladlarımızı en güzel bir şekilde yetiştirsin. Allah’ım her şey Senin bir “Ol” demene bakıyor. Rabbim eğer hayır getirecekse kızımızın şifasını verip bizi mutluluğa ve neşeye gark etmeni arzuluyoruz. Biz Sana inanıyor, Sana güveniyoruz. Sen her şeyin en iyisini bilirsin.

23.EŞİMİZİN SALİHA VE KAMİLE BİR KADIN OLMASI DUASI

Allah’ım eşimizin ahlakını güzelleştir, bedenini, zihnini ve ruhunu namaza ısındır, onu ilme yönelt, kalbindeki sevgiyi çoğalt, onu saliha ve kamile bir kadın yap mutlu olsun, bizde mutlu olalım.

24.UZUV DUASI

Allah’ım tefekkür gayesiyle yaptığımız yürüyüşlerde kullandığımız ayaklarımıza ve bacaklarımıza, ibadetlerimizi yaparken kullandığımız ellerimize, kollarımıza ve eklemlerimize, zihnimizin ve ruhumuzun gıdalarını öğüttüğümüz dişlerimize, sindirdiğimiz midemize, bağırsaklarımıza, böbreklerimize ve mesanemize, vücudumuzu ayakta tutan omurgamıza, bize istikamet tayin eden başımıza, ufku gören gözlerimize, haberleri duyan kulaklarımıza, Seni her daim anan ve huzur bulan gönlümüze, Sen varsan gam da yok korku da yok diyen yüreğimize, bize nefes üfleyen ciğerlerimize güç, kuvvet, direnç ve afiyet ver.

25.İRADE DUASI

Rabbim Senden öyle bir irade istiyoruz ki bu irademiz sayesinde teheccüd namazı vaktinde uyanıp teheccüd namazımız ile sabah namazımızı eda edelim, 09.00’da uyanıp yeni güne başlayalım. Kaza namazlarımızı ömrümüze yayarak kaza namazlarımızı eda edelim, Kur’an-ı Kerim’e ait ayet ezberini ömrümüze yayarak Kur’an-ı Kerim’i hıfzedelim. Dürüstlüğü, verilen sözü, adaleti ve hakkaniyeti el üstünde tutalım.

26.GÜZEL AHLAK DUASI

Allah’ım bizi; tasadan neşeye, mahzunluktan dost çokluğuna, acizlikten kuvvete, tembellikten çalışkanlığa, cimrilikten cömertliğe, korkaklıktan cesarete, borç kıskacından refaha, güç sahibi insanların tasallutundan güce, gaddarlıktan merhamete, düşkünlükten dinamizme, fitneden uhuvvete, cahillikten hikmete, eğri işlerden dürüstlüğe, namussuzluktan iffete, ben yaptım oldudan meşverete, haksızlıktan hakkaniyete, kibirden tevazuya, bencillikten diğergamlığa, acemilikten ehliyete, acelecilikten teenniye, rüzgara göre yön değiştirmekten sebata, boş işlerden faydalı işlere, sapıklıktan hidayete, yanlış konumlardan doğru mertebelere, kıtlıktan berekete, hasetten muhabbete, su-i zandan hüsn-i zanna, kusur araştırmaktan başarıları öne çıkartmaya, ihanetten vefaya, asilikten sabra, israftan iktisada, öfkeden sukunete, intikam almaktan affetmeye, patavatsızlıktan edebe, aşırılıktan itidale, pes etmekten azme, gösterişten sadeliğe, riyadan ihlasa, ikiyüzlülükten samimiyete, pislikten kudsiyete, doyumsuzluktan kanaate, kin duymaktan sevgiye, dedikodu yapmaktan hakikatı anlamaya ve anlatmaya, kendini beğenmişlikten alçakgönüllülüğe, tahammülsüzlükten hoşgörüye, tul-i emelden ahireti düşünmeye, zorluktan kolaylığa, kötülükten iyiliğe, inatçılıktan doğru olanı kabul etmeye, küstahlıktan vakara, boş konuşmaktan doğru konuşmaya, kabalıktan nezakete, şiddetten zarafete, hiddetten akl-ı selime, güvensizlikten kalb-i selime, sivri dilden tatlı dile, asık surattan güleryüze, gurur yapmaktan cana yakınlığa, pintilikten misafirperverliğe, uygunsuz davranışlardan hayaya, sessizlikten sosyalliğe, kaypaklıktan civanmertliğe, yeisten umuda, antipatiden sempatiye, menfi eleştiriden iltifata, çıkar ve menfaat gözetmekten zühde, günah işlemekten takvaya, endişeden tevekküle, zulümden adalete, bireysellikten birlikteliğe, kadirbilmezlikten değer vermeye, zelil olmaktan izzete, beddua etmekten dua etmeye, tedbirsizlikten önlem almaya, dalgınlıktan dikkatli olmaya, uyuşukluktan canlılığa, katı kalplilikten hilme, gafletten uyanışa yaklaştır.

27.BARIŞ DUASI

Rabbim şu an dünyanın her bir köşesinde yaşanan savaş, çatışma, kaos, anarşi, kriz, felaket, yıkım ve kıyımların sona ermesi, insanlığın huzur, mutluluk, bereket ve hidayete kavuşabilmesi için ne olur şeytan ve avanesinin ellerindeki silahları insanlığa değil kendilerine yönelt, altlarındaki personeli insanlığı korkutmaya değil kendilerine isyana yönelt, kasalarındaki nakit ve altınları insanlığı esir almaya değil, bulundukları yerde kaybedip iyilere doğru yönelt, yönetimindeki devlet insanlarını insanlığa zulmetmeye değil iyiliğe ve adalete yönelt.

28. İSLAM’IN ÖNE GEÇMESİ DUASI

Allah’ım 2028 yılına kadar ki yaşanacak hadise ve süreçlerle insanların kalbinin İslam’a ısınmasını, insanların fevç fevç İslam’a yönelmesini, bütün akımların, ideolojilerin ve dinlerin sönerken İslam’ın parlamasını, dünyadaki tek ve geçerli yaşam biçiminin İslam olmasını “Ol” deyince olduran Zat’ından niyaz ediyoruz.

29. İSLAM’IN GÜÇ KAZANMASI DUASI

Allah’ım Muhammed Ali’mizi öyle bir yetiştirelim ki İslam onunla güç kazansın, bize yardım etsin, bize seçenekler sunsun, bizi hakikate yaklaştırsın. Sıhhati, güzel ahlakı, asaleti, ilmi, zekası, hafızası, iradesi, irfanı, marifeti, fazileti, hikmeti, cesareti, şecaatı, belagatı, adaleti, saadeti, liyakatı, merhameti, dinamizmi, sinerjisi, feraseti, basireti, dirayeti, metaneti, riyaseti, kudreti ve sevgisiyle parlasın. Muhakkak ki Sen Raşid’sin, Rafi’sin ve Rakib’sin.

30.LEZZETLER ARAÇ ALLAH’IMIZ AMAÇ DUASI

Allah’ım Senin gücün ve kudretin karşısında bizim durumumuz nehir üzerinde akıp giden bir saman çöpünden farklı değildir. Bunu daima böyle bilir, böyle idrak ederiz. Allah’ım eğer güç ve kudret için, makam ve mevki için, para ve servet için, mal ve mülk için, rütbe ve ünvan için, nam, şan, şöhret ve şehvet için ve akla gelebilecek herhangi bir lezzet için çalışıyorsak bizi bir arpa boyu dahi ilerletme. Yok eğer Senin rızanı kazanmak, adını yaymak, şanını yüceltmek, dinini bütün dinlere üstün kılmak için çaba gösteriyorsak ne olur bize yardım et ve önümüzdeki engelleri birer birer aradan çıkart. Çıkart ki hak sevinsin, batıl demoralize olsun. Şüphesiz ki Sen içimizdekileri de dışımızdakileri de en iyi bilensin.

32.BEREKET DUASI

Allah’ım etkileşim ve sinerji oluşturabilmek için iyilik ofisi kartvizitlerimizi insanlara dağıtıyoruz. Rabbim kartvizitlerimizi yanlarında taşıyan insanların bereketini arttır. Bize olan sevgilerini çoğalt. Kartvizitlerimizi daha fazla insanla tanışmamıza ve çoğalmamıza vesile kıl.

35.İDARE DUASI

Allah’ım Ayasofya’mızdan ve kutsal emanetlerimizden feyzimizi alıp Topkapı Külliyemizdeki odalardan insanlığı idare etmeyi murad ediyoruz. Sen bu muradımızı bize nasib et.

36.KARDEŞLERİMİZ DUASI

Allah’ım Mithat kardeşimize hayırlı, sıhhatli, salih ve kamil bir erkek evlad nasib eyle, evindeki bereketi arttır bu sayede yuvasındaki huzur, mutluluk, refah ve neşe çoğalsın, olgunluğuyla parıldasın, Seninle zenginleşsin. Ferhat kardeşimizin yuvasındaki geçim, refah, huzur ve sevgiyi çoğalt, evindeki bereketi arttır bu sayede ruhu itminana kavuşsun, Sana daha da yakınlaşsın. Meryem kardeşimizin istediklerini ona ve ailesine nasib et, onu kemale ulaştır, yuvasıyla, komşularıyla ve yakınlarıyla huzuru ve güveni çoğalsın, Sana olan muhabbeti daha da artsın. Rabiya kardeşimizin yuvasındaki huzuru ve mutluluğu çoğalt, onun ve sevdiklerinin Sana olan muhabbetlerini arttır, onu kemale ulaştır, bu sayede bilgeliğiyle parıldasın. Sonnur kardeşimizin ilmini bereketlendir, onu saliha ve kamile bir kadın yap, yuvasındaki sevgiyi ve huzuru çoğalt, neşesi, mutluluğu ve pozitif enerjisiyle parıldasın, Seninle her işi kolaylaşsın.

38.BELAGAT DUASI

Rabbim Senden harika bir belagat ve hitabet yeteneği istiyoruz. Konuşacaklarımızı hiçbir yere bakmadan ve hiçbir yerden yardım almadan ifa etmeyi talep ediyoruz. İlmimiz, hafızamız, enerjimiz, cazibemiz, vücut dilimiz, üslubumuz, cezbemiz, mimiklerimiz, jestlerimiz, ton ve vurgulamalarımızla insanları etkilemeyi arzuluyoruz. Ne olur bize kelam sıfatınla yardım et.

39.İSTANBUL DUASI

Rabbim kıyamete kadar İstanbul’umuzu emin ve güvenilir kıl. Bu şehrin insanlarını güzel ahlakla, sevgiyle, ilimle donat. Bu şehri insanlığa başkent tayin et. Bu şehrin ürünlerini bereketlendir. Bu şehri aziz ve kerim eyle.

40.ANNEMİZ VE BABAMIZ DUASI

Allah’ım biz annemizi ve babamızı çok seviyoruz. Onların yanında mutlu oluyor, kendimizi huzurlu hissediyor, moral depoluyoruz. Rabbim ne olur onları mutlu, huzurlu, sıhhatli ve dinamik bir şekilde en az 99 yaşlarına kadar yaşat. Sana olan muhabbetlerini arttır. Senin her şeye gücün yeter.

42.İKTİDAR DUASI

Rabbim 14 tane hanımımız olsun istiyoruz. Bize öyle bir güç, enerji, iktidar, arzu, tutku ve şehvet ver ki her hanımımızı neşeye ve sevince doyuralım. Müslüman oranı az nüfusu yoğun olan ilk 13 gayrimüslim ülkeden seçeceğimiz hanımlarımızla bu ülkelere yakınlaşalım, neslimizi yayalım ve çoğaltalım. Her hanımımızı öyle mutlu edelim ki Senden sonra en çok bizi sevsinler, bize yardım etsinler, bize bağlansınlar. Her hanımımızı öyle bir yetiştirelim ki iletişime ve etkileşime girdikleri kadınların gönüllerini ve zihinlerini İslam’a ısındırsınlar.

50.KURBAN DUASI

Allah’ım bizi, ailemizi, dostlarımızı, akrabalarımızı, vatanımızı, milletimizi, ümmetimizi ve insanlığı her türlü felaketten ve her türlü musibettten muhafaza eyle. Kızımızın hastalığına şifa ver. Bizi istediğimiz menzile en hayırlı ve en suhuletli yoldan ulaştır. Kurbanlarımızla bizi Sana daha da yakınlaştır. Bizi insanlara sevdir. Bizi ve soyumuzu hayırlı insanlardan eyle. Hükmettiğin zamanı bizim lehimize çevir. Muhakkak ki Sen ihlasla iş yapanları hem sever hem de yardım edersin.