0543 779 79 06

Dualarımız

 

1.HAYIRLI ÖMÜR DUASI

Allah’ım Senden mehabet ve mehafetin karşısında her zaman huşu ve hudu ile çarpan, hep tazarru ve yakarış olan bir kalb, her uzvuyla sabrı yaşayan bir beden, yakın-i tam, zikir ve hamd mütemadi olan bir lisan, güzel, helal ve bol rızık, faydalı ilim, amel-i salihle dolu hayırlı, sağlıklı kimseye muhtaç olmayacağımız uzun bir ömür istiyoruz.

2.ZAHİRİ İLİMLER DUASI

Rabbim Senden öyle bir zahiri ilim istiyoruz ki gördüklerimizi, duyduklarımızı ve öğrendiklerimizi unutmayalım. En müşkülatlı problemleri suhuletle çözelim, en girift soruları kolaylıkla cevaplandıralım. Çözdüğümüz her problem ve cevapladığımız her soruyla Sana daha da yakınlaşalım.

3.BATINİ İLİMLER DUASI

Rabbim Senden öyle bir ledünni ilim istiyoruz ki simaları, elleri, rüyaları, hadiseleri, ayetleri ve insanları müşahede edip hikmeti öne çıkartarak yorumlayalım. Mazi ile ati arasında bulunan mekanları, hadiseleri, zamanları ve insanları en güzel ve en hakkani bir şekilde insanlara tefsir ve tevil edelim, insanlığın faydasına sunalım.

4.İLİMDEN BESLENEN HİTABET DUASI

Rabbim niyetimizi en iyi Sen biliyorsun. İçimizdekileri Sana anlatmamız için gönlümüz yetiyor. Ancak insanlığın huzur, mutluluk, bereket ve hidayetini istediğimiz yüce mefkureyi insanlığa en güzel bir şekilde anlatabilmemiz için dilimizdeki bağı çöz, zihnimizi ilhamlarınla destekle, ruhumuzu cezbeye getir, üslubumuzu zevklendir, hafızamızı güçlendir, duruşumuz, bakışımız ve vücudumuzla insanları etkilet, ahlakımızla da sert kalbleri yumuşat.

5.İLHAM DUASI

Rabbim ilmimizin ve hikmetimizin kaynağı Senden aldığımız ilhamlardır. Sen sevdiğin kullarına bunu ikram ederek sizi seviyorum dersin. Rabbim Senin hikmetini ve kudsiyetini daha iyi kavrayabilmemiz, Sana daha yakın olabilmemiz ve insanlara tebliğ vazifemizi daha güzel ifa edebilmemiz için ne olur bizi bu güzel lütfundan eksik bırakma.

6.DİNDE MUKİM KALMA DUASI

Allah’ım son nefesimize kadar vücudumuzu, zihnimizi, gönlümüzü ve ruhumuzu dinin üzere sabit kıl. Gölgeni, esenliğini ve huzurunu üzerimizden eksik etme. Bize taşıyamayacağımız yükü yükleme. Bizi ve bize inananları inkara ve şirke düşürme Rabbim.

7.MURAD DUASI

Allah’ım benliğimizi Sana bıraktık. Rabbim hayatımızı Senin dinine göre şekillendiriyoruz. Allah’ım Senden bir işaret bekliyoruz. Rabbim bizi ıslah ve irşad edersen iznin, lütfun ve inayetinle İslam dinini bütün dinlere üstün kılmak için çalışacak, huzur, mutluluk, bereket ve hidayetin insanlığa yayılması için uğraşacağız. Allah’ım karşımıza çıkan engelleri sabrımızla aşarken Senin de kudretinle kötüleri ve kötülükleri pasifize etmeni arzu ediyoruz. Muhakkak ki Sen herşeye Kadirsin.

8.MEFKURE DUASI

Allah’ım Eşref-i Mahlukat Mefkuremizi insanlığa yaymak için Senden sıhhat, huzur, mutluluk,sevgi, saadet, refah, ilim, irfan, marifet, hikmet, fazilet, cesaret, şecaat, asalet, hitabet, adalet, feraset, basiret, dirayet, metanet, riyaset ve iktidar istiyoruz. Bizi; mallarımızı, imkanlarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, akrabalarımızı, kardeşlerimizi, annemizi, babamızı, evladlarımızı, eşlerimizi, cazibemizi, gücümüzü, iktidarımızı, ilmimizi, zamanımızı, sıhhatimizi, sevgimizi ve herşeyden öte canımızı gözümüzü kırpmadan Sana harcayacağımız bahtiyar kullarından eyle…

9.DİNLENME VE ÇALIŞMA DUASI

Rabbim uykumuz sayesinde bedenimizin, zihnimizin ve ruhumuzun yorgunluğunu gider. Allah’ım sabah ezanında kulağımızdaki pası sil, gözümüzdeki perdeyi kaldır, bedenimizdeki gafleti gider, kalbimizi nurlandır, ruhumuzu canlandır bu sayede seher vaktinin ferahlığından, temiz havasından ve bereketinden nasiplenelim. Rabbim başlayacağımız her yeni güne dinç, zinde, güçlü ve dinamik bir şekilde adım atıp bitiremediğimiz işleri suhuletli bir şekilde nihayete erdirelim. Allah’ım her günümüz verimli, faydalı, mutlu ve huzurlu geçsin.

10.99 DUASI

Rabbim Seni canından daha çok seven bu aciz kulun muradına ermesi veya muradına vesile olabilmesi için Senden dinamik bir yaşam talep ediyor, kimseye muhtaç olmayacağımız bir şekilde 99 yıllık bir ömür istiyoruz. Rabbim insanlığa huzur, mutluluk, bereket ve hidayetin yayılabilmesi için yaptığımız faaliyetlerde ve yaşamımız süresince istikrarın devam edebilmesi gayesiyle takındığımız davranışlarda istikametimizi kaybetmemek için hayatımızı 99 isminle desteklemeni arzu ediyoruz. Rabbim Türkiye’nin öncülüğüyle Dünyanın şekillendiği bu geçiş döneminde Türkiye’yi insanlıkla iletişime geçirip etkileştiren Fahrettin ALTUN’un, Türkiye’yi dışarıya el açmaktan kurtaran Ruhsar PEKCAN’ın, Türkiye’yi teknolojide sinerje ve dinamize eden Selçuk BAYRAKTAR’ın, Türkiye’nin savunma sanayisini güçlendiren İsmail DEMİR’in, Türkiye’yi sanayide ve teknolojide ilerleten Mustafa VARANK’ın, Türkiye’nin ufkunu açan Ziya SELÇUK’un, Türkiye’yi iaşe ve ibate eden Berat ALBAYRAK’ın, Türkiye’yi cesaretlendiren ve karşısındakileri caydırtan Hulusi AKAR’ın, Türkiye ile anlaşmak isteyenleri ağırlayan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun, Türkiye’ye güven veren Süleyman SOYLU’nun, Türkiye’nin istediklerini en güzel şekilde ifade eden İbrahim KALIN’ın, Türkiye’nin başı olmadığı zamanlarda başı temsil eden ve başa yardımcı olan Fuat OKTAY’ın, Türkiye’nin sır küpü olan Hakan FİDAN’ın, kritik hamleleriyle Türkiye’nin sigortası olan Devlet BAHÇELİ’nin ve yapmış olduğu icraat, reform ve devrimleriyle Türkiye’nin dümeninde bulunan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dinç, zinde ve sıhhatli bir yaşam sürdürmelerini Senden istiyor, sevdiğimiz bu on beş insana kimseye muhtaç olmayacakları bir şekilde en az 99 yıllık bir ömür tahsis etmeni arzuluyoruz. Rabbim insanlığa iyilik düşünenlerin ömürlerini bereketlendirmeni, insanlığa kötülük düşünenlerin ise hayatlarını perişan etmeni istiyoruz. Muhakkak ki Sen her işi hikmetle yapan, herşeye güç yetiren, duaya icabet eden veya sevabını ahirete erteleyensin…

11.KOLAYLIK DUASI

Rabbim Sen zorlaştırmayı değil, kolaylığı seversin. Senin adını insanlığa yaymak için yapacağımız tüm faaliyetlerde işlerimizi kolaylaştır, önümüzü aç, kalbimizdeki sekineti arttır, zihnimizi geliştir. Bizi ne olur zorlukla ve güçlükle sınama. Biz insanlık aciz varlıklarız. Senin iznin, lütfun ve inayetinle insanlığa yayılmasını istediğimiz huzur, mutluluk, bereket ve hidayeti suhuletli bir şekilde insanlığa nasib et.

12.EVLAD DUASI

Allah’ım bize sıhhatli, asil, salih, kamil, adil, merhametli, civanmert, zeki, dürüst, samimi, mütevazı, dinamik, sinerjik, kahraman, çalışkan, alicenap ve yakışıklı erkek evladlar ile sıhhatli, asil, saliha, kamile, anlayışlı, tatlı dilli, güler yüzlü, iffetli, müşfik, alçakgönüllü, temiz, kanaatkar, nazik, zarif, canayakın, alımlı ve güzel kız evladlar bahşeyle. Bize öyle bir ilim, irfan ve hikmet ver ki onları ve yakınımızdakileri Senin adını insanlığa yaymak için arslanlar gibi yetiştirelim. İyilik ve adalet için yarışıp, kötülük ve zorbalığı ayaklar altına alalım.

13.İYİLİK DUASI

Rabbim Seni çok sevdiğimiz için bir iyilik ofisi açtık. Yarattıklarına iyilik yaparak onları sevindirecek, Senin rızanı kazanacağız. Rabbim bize kötülükle gelenlerin bizimle karşılaştıktan sonra kalplerini iyiliğe çevir. Rabbim insanlığın faydasına icra ettiğimiz iyilik halkaları, insani finans, maliyetine satış gibi uygulamaları dalga dalga yay ki insanlık kötülüğün eziyetlerinden ve prangasından kurtulup, iyiliğin nimetlerine ve özgürlüğüne yelken açsın. Muhakkak ki Sen iyileri sever, iyilere yardım edersin…

14.HZ.İSA DUASI

Allah’ım Hz.İsa’ya uzun bir ömür bahşetmeni arzuluyoruz. Rabbim bu arzumuzu insanlığın faydalanacağı altın çağın uzunca bir süre devam etmesi için istiyoruz. Hz.İsa’nın iktidarında karşılaşacağı zorlukları kolaylığa çevirmeni, döneminde istikrarı aynen devam ettirebilmesi için onu Hay ve Kayyum isimlerinle desteklemeni arzu ediyoruz. Rabbim onu bizimle buluşturmanı, gönlünü ve zihnini bize ısındırmanı istiyoruz. Muhakkak ki Sen zamana ve insanlara hükmedensin…

15.DOST DUASI

Rabbim bizi anlayan, ilmimizi bereketlendiren, eksikliklerimizi gören, bize yardım eden, bizi seven Senin sevdiğin dostlarını bizimle karşılaştır ve bize yakınlaştır.

16.TEŞKİLAT DUASI

Allah’ım Eşref-i Mahlukat Mefkuremizi insanlığa yayarken faydalanacağımız insanları en doğru kanallara yönlendirebilmemiz için karşılaştığımız insanların karakterlerini, niyetlerini ve potansiyellerini bize idrak ettir. Etrafımızdaki iyi insanların sayısını çoğalt, kötüleri ise bizden uzaklaştır. Muhakkak ki Sen Cami’sin.

17.KÖTÜLERİ PASİFİZE EDEN İYİLER DUASI

Rabbim Eşref-i Mahlukat Mefkuremizi insanlığa yayarken bize zarar veren, bizi engelleyen, bize kötülük yapan kötü kişileri, kurumları ve devletleri uhdesinde güç ve iktidarı muhafaza eden iyi kişilerle, kurumlarla ve devletlerle pasifize et ki önümüz açılsın. Daha hızlı ve daha suhuletli bir şekilde hayallerimizi hakikate dönüştürelim.

18.İSTİHBARAT DUASI

Rabbim kapalı kapılar arkasından Adetullah’ın aleyhine iş çeviren odakların yapmak istediklerini bize bir şekilde işittir ki bu sayede küfür milletinin eli ayağı birbirine dolaşsın, atacakları her adımla onlar gerilesin İslam yücelsin.

19.AKRABA DUASI

Rabbim yanlarında bulunduğumuz zaman mutluluk duyduğumuz; eşimizin, Muhammed Ali oğlumuzun ve Nisa kızımızın, annemizin ve babamızın, Sonnur, Serhat, Meryem, Rabiya ve Mithat kardeşlerimizin, Şükrü, Salih ve İbrahim damadlarımızın, Tülay ve Gönül gelinlerimizin, İlknur, Rümeysa, Fahrettin Can, İsmail Cihan ve Aybüke Benan yeğenlerimizin, kayınvalidemizin, Oya, Alev ve Zeynep baldızlarımızın, Hasan kayınçomuzun, Miraç, Mesut ve Mehmet bacanaklarımızın, Hacer, Fadime, Yurdagül, İnci ve Emine teyzelerimizin, Abdullah, İdris, Adem ve Hacı dayılarımızın, Gazi, Hüseyin, Menderes ve Ramazan amcalarımızın, Hava, Firdevs ve Güngör halalarımızın, Hakan, Menevşe, Sedat, Cengiz, Ziya, Aziz, Zübeyde, Hüsnü, Tuncay, Yakub, Yusuf, Esma, Hüseyin, Harun, Yaşar, Ünsal, Mithat ve Vedat kuzenlerimizin, Nazlı, Nazmiye, Nuray ve Kadriye yengelerimizin, Erol, Süleyman, Abdullah, Zeki, Fahrettin, Rafet ve Refik eniştelerimizin, Kamile, Emine, Serpil, Ümriye, Eda, Halise, Şükran, Halil, Zekeriya, Aziz, Osman, Mehmet, Kerem, Derya, Seval, Sibel, Fatma, Gülsevil, Murat, Seyfullah, Ali İhsan, Refika, Yalçın, Yunus, Azize, Dilek, Satılmış ve Yusuf kuzenlerimizin, Fatih, Mustafa, Muttalip, Tuncay ve Hacı damadlarımızın, Nimet, Gülperi, Neşe, Nurtop ve Sebahat yengelerimizin, Ertan, Salih, Onur, Adem, Esma, Esengül, Yurdagül, Yağmur, Yudum, Mert Can ve Zeki Yiğit yeğenlerimizin bizimle bağlarını daha da güçlendir, istek ve ihtiyaçlarını karşıla, ömürlerini bereketlendir, mutluluklarına mutluluk kat. Çünkü biz bu insanları seviyoruz.

20.HUZUR MUTLULUK BEREKET VE HİDAYET DUASI

Rabbim bir tek insanın bile burnu kanamadan insanlığı huzura, mutluluğa, berekete ve hidayete gark etmeni arzuluyoruz.

Rabbim öteki alemde cezalandıracaklarını daha az ödüllendirip müminlere imrendirterek cezalandırmanı istiyoruz. Muhakkak ki Sen Vedud’sun, Şekur’sun, Hadi’sin, Gaffar’sın, Rahman’sın ve Rahim’sin.

21.EMAN DUASI

Rabbim insanlığı sellerden, yangınlardan, fırtınalardan, depremlerden ve her türlü felaketten muhafaza eyle.

22.KIZIMIZA ŞİFA DUASI

Rabbim ilk göz ağrımızı Senin yolunda yetiştirebilmemiz için anlatacaklarımızı anlayacağı zihnini geliştir ve öğrenmek istediklerini soracağı dilini çöz. Kızımıza öyle bir ilim, irfan, hikmet ve şefkat ver ki Senin iznin, lütfun ve inayetinle hayata adım atmalarını istediğimiz evladlarımızı en güzel bir şekilde yetiştirsin.

23.EŞİMİZİN SALİHA VE KAMİLE BİR KADIN OLMASI DUASI

Allah’ım eşimizin ahlakını güzelleştir, bedenini, zihnini ve ruhunu namaza ısındır, onu ilme yönelt, kalbindeki sevgiyi çoğalt, davranışlarını olgunlaştır, onu saliha ve kamile bir kadın yap mutlu olsun, bizde mutlu olalım.

24.UZUV DUASI

Allah’ım tefekkür gayesiyle yaptığımız yürüyüşlerde kullandığımız ayaklarımıza ve bacaklarımıza, ibadetlerimizi yaparken kullandığımız ellerimize, kollarımıza ve eklemlerimize, zihnimizin ve ruhumuzun gıdalarını öğüttüğümüz dişlerimize, sindirdiğimiz midemize, bağırsaklarımıza, böbreklerimize ve mesanemize, vücudumuzu ayakta tutan omurgamıza, bize istikamet tayin eden başımıza, ufku gören gözlerimize, haberleri duyan kulaklarımıza, Seni her daim anan ve huzur bulan gönlümüze, Sen varsan gam da yok korku da yok diyen yüreğimize, ruhumuza nefes üfleyen ciğerlerimize güç, kuvvet, direnç ve afiyet ver.

25.İRADE DUASI

Rabbim Senden öyle bir irade istiyoruz ki bu irademiz sayesinde sabah ezanını duyduğumuz anda yerimizden fırlayalım ve camide namazımızı eda edelim. Sabah, öğle, ikindi ve akşam namazlarımızdan sonra kaza namazlarımızı eda edelim. Teheccüd, işrak, duha, tevbe, şükür ve evvabin namazlarımızı eda edelim. Namazlarımızdan sonra ezber çalışması yapalım. Akşam eve geldikten sonra kızımıza ders gösterelim. Kur’an-ı Kerim’e ait ayet ezberini 15 seneye yayarak Kur’an-ı Kerim’i hıfzedelim. Abdest alma ve yazı yazma hariç bütün işlerimizde sol elimize ağırlık verelim. Dürüstlükten, verilen sözden, adaletten ve hakkaniyetten taviz vermeyelim.

26.GÜZEL AHLAK DUASI

Allah’ım bizi; tasadan neşeye, mahzunluktan dost çokluğuna, acizlikten kuvvete, tembellikten çalışkanlığa, cimrilikten cömertliğe, korkaklıktan cesarete, borç kıskacından refaha, güç sahibi insanların tasallutundan güce, gaddarlıktan merhamete, düşkünlükten dinamizme, fitneden uhuvvete, cahillikten hikmete, eğri işlerden dürüstlüğe, namussuzluktan iffete, ben yaptım oldudan meşverete, haksızlıktan hakkaniyete, kibirden tevazuya, bencillikten diğergamlığa, acemilikten ehliyete, acelecilikten teenniye, rüzgara göre yön değiştirmekten sebata, boş işlerden faydalı işlere, sapıklıktan hidayete, yanlış konumlardan doğru mertebelere, kıtlıktan berekete, hasetten muhabbete, su-i zandan hüsn-i zanna, kusur araştırmaktan başarıları öne çıkartmaya, ihanetten vefaya, asilikten sabra, israftan iktisada, öfkeden sukunete, intikam almaktan affetmeye, patavatsızlıktan edebe, aşırılıktan itidale, pes etmekten azme, gösterişten sadeliğe, riyadan ihlasa, ikiyüzlülükten samimiyete, pislikten kudsiyete, doyumsuzluktan kanaate, kin duymaktan sevgiye, dedikodu yapmaktan hakikatı anlamaya ve anlatmaya, kendini beğenmişlikten alçakgönüllülüğe, tahammülsüzlükten hoşgörüye, tul-i emelden ahireti düşünmeye, zorluktan kolaylığa, kötülükten iyiliğe, inatçılıktan doğru olanı kabul etmeye, küstahlıktan vakara, boş konuşmaktan doğru konuşmaya, kabalıktan nezakete, şiddetten zarafete, hiddetten akl-ı selime, güvensizlikten kalb-i selime, sivri dilden tatlı dile, asık surattan güleryüze, gurur yapmaktan cana yakınlığa, pintilikten misafirperverliğe, uygunsuz davranışlardan hayaya, sessizlikten sosyalliğe, kaypaklıktan civanmertliğe, yeisten umuda, antipatiden sempatiye, menfi eleştiriden iltifata, çıkar ve menfaat gözetmekten zühde, günah işlemekten takvaya, endişeden tevekküle, zulümden adalete yaklaştır.

27.BARIŞ DUASI

Rabbim şu an dünyanın her bir köşesinde yaşanan savaş, çatışma, kaos, anarşi, kriz, felaket, yıkım ve kıyımların durması, insanlığın huzur, mutluluk, bereket ve hidayete kavuşabilmesi için ne olur şeytan ve avanesinin ellerindeki silahları insanlığa değil kendilerine yönelt, altlarındaki personeli insanlığı korkutmaya değil kendilerine isyana yönelt, kasalarındaki nakit ve altınları insanlığı esir almaya değil, bulundukları yerde kaybedip iyilere doğru yönelt, yönetimindeki devlet insanlarını insanlığa zulmetmeye değil iyiliğe ve adalete yönelt.