0543 779 79 06

Dualarımız

 

HAYIRLI ÖMÜR DUASI

Allah’ım Senden mehabet ve mehafetin karşısında her zaman huşu ve hudu ile çarpan, hep tazarru ve yakarış olan bir kalb, her uzvuyla sabrı yaşayan bir beden, yakın-i tam, zikir ve hamd mütemadi olan bir lisan, güzel, helal ve bol rızık, faydalı ilim, amel-i salihle dolu hayırlı, sağlıklı kimseye muhtaç olmayacağım uzun bir ömür istiyorum.

MEFKURE DUASI

Allah’ım Eşref-i Mahlukat Mefkuresi’ni insanlığa yaymak için Senden huzur, sevgi, ilim, irfan, marifet, hikmet, cesaret, hitabet, adalet, feraset, basiret, dirayet, metanet, sıhhat ve iktidar istiyorum. Beni; mallarımı, imkanlarımı, arkadaşlarımı, dostlarımı, akrabalarımı, kardeşlerimi, annemi, babamı, evlatlarımı, eşlerimi, cazibemi, gücümü, iktidarımı, ilmimi, zamanımı, sıhhatimi, sevgimi ve herşeyden öte canımı gözümü kırpmadan Sana harcayacağım bahtiyar kullarından eyle…

BARIŞ DUASI

Rabbim şu an dünyanın her bir köşesinde yaşanan savaş, çatışma, kaos, anarşi, kriz, felaket, yıkım ve kıyımların durması, insanlığın mutluluk, huzur, bereket ve hidayete kavuşabilmesi için ne olur şeytan avanesinin ellerindeki silahları insanlığa değil kendilerine yönelt, altlarındaki personeli insanlığı korkutmaya değil kendilerine isyana yönelt, kasalarındaki nakit ve altınları insanlığı esir almaya değil, bulundukları yerde kaybedip iyilere doğru yönelt, yönetimindeki devlet insanlarını insanlığa zulmetmeye değil iyiliğe ve adalete yönelt.

KOLAYLIK DUASI

Rabbim Sen zorlaştırmayı değil, kolaylığı seversin. Senin adını insanlığa yaymak için yapacağım tüm faaliyetlerde işlerimi kolaylaştır, önümü aç, kalbimdeki sekineti arttır, zihnimi geliştir. Bizi ne olur zorlukla ve güçlükle sınama. Biz insanlık aciz varlıklarız. Senin yardımın ve inayetinle insanlığa yayılmasını istediğim mutluluk, huzur, bereket ve hidayeti suhuletli bir şekilde insanlığa nasib et.

HİTABET DUASI

Rabbim niyetimi en iyi Sen biliyorsun. İçimdekileri Sana anlatmam için gönlüm yetiyor. Ancak insanlığın mutluluk, huzur, bereket ve hidayetini istediğim yüce mefkureyi insanlığa en güzel bir şekilde anlatabilmem için dilimdeki bağı çöz, zihnimi ilhamlarınla destekle, ruhumu cezbeye getir, üslubumu zevklendir, hafızamı güçlendir, duruşum, bakışım ve vücudumla insanları etkilet, ahlakımla da sert kalbleri yumuşat.

İLHAM DUASI

Rabbim ilmimin ve hikmetimin kaynağı Senden aldığım ilhamlardır. Sen sevdiğin kullarına bunu ikram ederek seni seviyorum dersin. Rabbim Senin hikmetini ve kudsiyetini daha iyi kavrayabilmem, Sana daha yakın olabilmem ve insanlara irşad vazifemi daha güzel ifa edebilmem için ne olur beni bu güzel lütfundan eksik bırakma.

MURAD DUASI

Allah’ım benliğimi Sana bıraktım. Rabbim hayatımı Senin dinine göre şekillendiriyorum. Allah’ım Senden bir işaret bekliyorum. Rabbim beni ıslah ve irşad edersen iznin ve inayetinle İslam dinini bütün dinlere üstün kılmak için çalışacak, mutluluk, huzur, bereket ve hidayetin insanlığa yayılması için uğraşacağım. Allah’ım karşıma çıkan engelleri sabrımla aşarken Senin de kudretinle kötüleri ve kötülükleri pasifize etmeni arzu ediyorum. Muhakkak ki Sen herşeye Kadirsin.

GÜZEL AHLAK DUASI

Allah’ım bizi; tasadan neşeye, mahzunluktan dost çokluğuna, acizlikten kuvvete, tembellikten çalışma azmine, cimrilikten cömertliğe, korkaklıktan cesarete, borç kıskacından refaha, güç sahibi insanların tasallutundan güce, gaddarlıktan merhamete, düşkünlükten dinamizme, fitneden uhuvvete, cahillikten hikmete, eğri işlerden dürüstlüğe, namussuzluktan iffete, ben yaptım oldudan meşverete, haksızlıktan hakkaniyete, kibirden tevazuya, bencillikten diğergamlığa, acemilikten ehliyete, acelecilikten zamanı doğru kullanmaya, rüzgara göre yön değiştirmekten kararlılığa, boş işlerden faydalı işlere, sapıklıktan hidayete, yanlış konumlardan doğru mertebelere, kıtlıktan berekete, hasetten muhabbete, su-i zandan hüsn-i zanna, kusur araştırmaktan başarıları öne çıkartmaya, ihanetten vefaya, asilikten sabra, israftan iktisada, öfkeden sukunete, intikam almaktan affetmeye, patavatsızlıktan edebe, aşırılıktan itidale, pes etmekten azme, gösterişten sadeliğe, riyadan ihlasa, ikiyüzlülükten samimiyete, pislikten kudsiyete, doyumsuzluktan kanaate, kin duymaktan sevgiye, dedikodu yapmaktan hakikatı anlamaya ve anlatmaya, kendini beğenmişlikten alçakgönüllülüğe, tahammülsüzlükten hoşgörüye, tul-i emelden ahireti düşünmeye, zorluktan kolaylığa, kötülükten iyiliğe yakınlaştır.

DİNLENME VE ÇALIŞMA DUASI

Allah’ım 00.00’da yattıktan sonra ne olur beni 04.12’de uyandır. Rabbim uyku için ayırdığım 252 dakikada bedenimi, zihnimi ve ruhumu dinlendir. Allah’ım 04.12’de kulağımdaki pası sil, gözümdeki perdeyi kaldır, bedenimdeki gafleti gider, kalbimi nurlandır, ruhumu canlandır. Rabbim başlayacağım her yeni güne dinç, zinde, güçlü ve dinamik bir şekilde adım atıp bitiremediğim işleri suhuletli bir şekilde nihayete erdireyim. Allah’ım her günüm verimli, faydalı, mutlu ve huzurlu geçsin.

99 DUASI

Rabbim Seni canından daha çok seven bu aciz kulun muradına ermesi veya muradına vesile olabilmesi için Senden dinamik bir yaşam talep ediyor, kimseye muhtaç olmayacağım bir şekilde 99 yıllık bir ömür istiyorum. Rabbim insanlığa mutluluk, huzur, bereket ve hidayetin yayılabilmesi için yaptığım faaliyetlerde ve yaşamım süresince istikrarın devam edebilmesi gayesiyle takındığım davranışlarda istikametimi kaybetmemek için hayatımı 99 isminle desteklemeni arzu ediyorum. Rabbim Türkiye’nin öncülüğüyle Dünyanın şekillendiği bu geçiş döneminde Türkiye’yi dışarıya el açmaktan kurtaran Ruhsar PEKCAN’ın, Türkiye’yi teknolojide sinerje ve dinamize eden Selçuk BAYRAKTAR’ın, Türkiye’nin savunma sanayisini güçlendiren İsmail DEMİR’in, Türkiye’yi sanayide ve teknolojide ilerleten Mustafa VARANK’ın, Türkiye’nin ufkunu açan Ziya SELÇUK’un, Türkiye’yi iaşe ve ibate eden Berat ALBAYRAK’ın, Türkiye’yi cesaretlendiren ve karşısındakileri caydırtan Hulusi AKAR’ın, Türkiye ile anlaşmak isteyenleri ağırlayan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun, Türkiye’ye güven veren Süleyman SOYLU’nun, Türkiye’nin sır küpü olan Hakan FİDAN’ın, kritik hamleleriyle Türkiye’nin sigortası olan Devlet BAHÇELİ’nin ve yapmış olduğu icraat, reform ve devrimleriyle Türkiye’nin dümeninde bulunan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın dinç, zinde ve sıhhatli bir yaşam sürdürmelerini Senden istiyor, sevdiğim bu on iki insana  kimseye muhtaç olmayacakları bir şekilde en az 99 yıllık bir ömür tahsis etmeni arzuluyorum. Rabbim insanlığa iyilik düşünenlerin ömürlerini bereketlendirmeni, insanlığa kötülük düşünenlerin ise hayatlarını perişan etmeni istiyorum. Muhakkak ki Sen her işi hikmetle yapan, herşeye güç yetiren, duaya icabet eden veya sevabını ahirete erteleyensin…

EVLAD DUASI

Allah’ım bana sıhhatli, salih, adil, zeki, kahraman, alicenap ve yakışıklı erkek evladlar ile sıhhatli, saliha, anlayışlı, tatlı dilli, iffetli, müşfik ve güzel kız evladlar bahşeyle. Bana öyle bir ilim, irfan ve hikmet ver ki onları ve yakınımdakileri Senin adını insanlığa yaymak için arslanlar gibi yetiştireyim. İyilik ve adalet için yarışıp, kötülük ve zorbalığı ayaklar altına alayım.

İYİLİK DUASI

Rabbim Seni çok sevdiğim için bir iyilik ofisi açtım. Yarattıklarına iyilik yaparak onları sevindirecek, Senin rızanı kazanacağım. Rabbim bana kötülükle gelenlerin benimle karşılaştıktan sonra kalplerini iyiliğe çevir. Rabbim iyilik halkları, insani finans, ihlas ekonomisi gibi insanlığın yararına icra ettiğim uygulamaları dalga dalga yay ki insanlık kötülüğün eziyetlerinden ve prangasından kurtulup, iyiliğin nimetlerine ve özgürlüğüne yelken açsın. Muhakkak ki Sen iyileri sever, iyilere yardım edersin…

TEŞKİLAT DUASI

Allah’ım Eşref-i Mahlukat Mefkuresi’ni insanlığa yayarken yararlanacağım insanları en doğru kanallara yönlendirebilmem için karşılaştığım insanların karakterlerini, niyetlerini ve potansiyellerini bana idrak ettir. Etrafımdaki iyi insanların sayısını çoğalt, kötüleri ise benden uzaklaştır. Muhakkak ki Sen Cami’sin.

AKRABA DUASI

Rabbim yanlarında bulunduğum zaman bana pozitif enerji katan eşimin, Muhammed Ali oğlumun ve Nisa kızımın, babamın ve annemin, Sonnur, Serhat, Meryem ve Rabiya kardeşimin, Abdullah dayımın, Erol eniştemin, Kamile ve Emine kuzenlerimin istek ve ihtiyaçlarını karşıla, ömürlerini bereketlendir, mutluluklarına mutluluk kat, çünkü ben bu insanları seviyorum.

EŞİMİN KAMİLE VE SALİHA BİR KADIN OLMASI DUASI

Allah’ım eşimin ahlakını güzelleştir, bedenini, zihnini ve ruhunu namaza ısındır, onu ilme yönelt, sevgisini çoğalt, davranışlarını olgunlaştır, onu kamile ve saliha bir kadın yap mutlu olsun, bende mutlu olayım.

KIZIMA ŞİFA DUASI

Rabbim ilk göz ağrımı Senin yolunda yetiştirebilmem için anlatacaklarımı anlayacağı zihnini geliştir ve öğrenmek istediklerini soracağı dilini çöz. Kızıma öyle bir ilim, irfan, hikmet ve şefkat ver ki Senin iznin ve inayetinle hayata adım atmalarını istediğim evladlarımı en güzel bir şekilde yetiştirsin.

UZUV DUASI

Allah’ım tefekkür gayesiyle yaptığım yürüyüşlerde kullandığım ayaklarıma ve bacaklarıma, ibadetlerimi yaparken kullandığım kollarıma ve eklemlerime, zihnimin ve ruhumun gıdalarını öğüttüğüm dişlerime, sindirdiğim mideme, bağırsaklarıma, böbreklerime ve mesaneme güç, kuvvet, direnç ve afiyet ver.