0543 779 79 06

NUMUNE CENNET

Mahallelerde yaşayan insanları biraraya toplar ve onlara deriz ki size alışverişlerde paranın değil ihlasın değişim aracı olacağı meyve, sebze, et, süt, yumurta, giyecek, ayakkabı, ürün, hizmet, inşaat, dekorasyon, huzur, barınak, araba, yakıt, sanayi vb tüm ihtiyaçlarınızın ücretsiz olarak karşılanacağı bir numune cennet sunacağız. Bu numune cennette hem şehir hayatının yaşanacağı 5 katlı binalar, alışveriş merkezleri, spor merkezleri, eğlence merkezleri, kütüphaneler, sinemalar hem de köy hayatının yaşanacağı tarlalar, bahçeler, piknik alanları, şark köşeleri, ağıllar, kümesler yan yana veya yakın yakına inşa edilecektir. Bu sayede insanlar hem şehir hayatının eğlence ve güzelliklerinden hem de köy hayatının temiz havası ve doğal yiyeceklerinden ücretsiz olarak faydalanacaklar. Böyle mahallelerde yaşamak ister misiniz?

Mahallelerde yaşayan tüm aileler evlerinden ve arsalarından feragat edip mahallelerine bu numune cennetin kurulmasını kabul ederlerse o mahallelere her istek ve ihtiyacın ücretsiz olarak karşılanacağı yerleşim bölgeleri inşa edeceğiz. Bu sayede yıkılan apartmanlardan boşalan arazilere daha geniş şeritli yollar yaparak trafik sıkışıklığını da yok edeceğiz. Otelleri, iyilik ofisleri, sağlık merkezleri, eğitim birimleri vb gibi sosyal donatıları olan bu yerleşim bölgelerinde yaşayan insanlar, insan olmanın değerini ve mutluluğunu yaşayacaklar Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle.

Bu bölgelerde yaşayan insanları organize bir şekilde tüm kolay ve zor mesleklere dağıtacak ve her insanın ilk altı ay zor meslekte sonraki altı ay kolay meslekte 24 saat olmak kaydıyla sadece haftanın 1 günü çalışmalarını isteyeceğiz. Bu sayede numune cennetin işleyişi 24 saat esasına göre hiçbir zaman durmayacak ve parıltısı gündüzler ve geceler boyunca her daim parıldayacaktır. Hayata geçireceğimiz bu numune cenneti sadece mahallelere değil aynı zamanda hazinemizin tahsis edeceği topraklara da inşa edeceğiz. İşte bu kapsamda halkımıza ve devletimize soruyoruz insanları gönülsüz gönülsüz haftanın 5 yada 6 günü istihdam etmekle mi daha verimli çıktılara ulaşırsınız yoksa büyük bir arzu ve iştiyakla 1 günü kapsayan 24 saat istihdam etmekle mi daha verimli çıktılara ulaşırsınız? Üstelik bu 1 gün mesai saatlerinin 8 saatle ifade edildiği 3 güne tekabül eder ve bu sayede sosyal hayat ile piyasa kesintisiz çalışır.

İşte bu kapsamda halkımızla biraraya gelecek, bir insanın arzu duyduğu barınak, yiyecek, giyecek ve huzuruna ait ihtiyaçlar için gerekli tüm mal, ürün ve hizmetleri üreteceğiz. Üretilen bu mal, ürün ve hizmetleri numune cennete ücretsiz ama paranın değişim aracı olduğu bölgeler ile yurtdışı piyasalara para ile vereceğiz. İşte bu bağlamda tüm il ve ilçelerle irtibata geçecek, İstanbul’un balık, Ankara’nın tiftik keçisi, Erzurum’un büyükbaş hayvan, Van’ın küçükbaş hayvan, İzmir’in üzüm, Bursa’nın şeftali, Adana’nın pamuk, Konya’nın tahıl, Balıkesir’in zeytinyağı, Antalya’nın portakal, Aydın’ın incir, Diyarbakır’ın karpuz, Malatya’nın kayısı, Gaziantep’in antep fıstığı, Mersin’in muz, Ordu’nun fındık, Siirt’in bal velhasıl hangi şehir hangi üründe öne çıkıyorsa bu ürünleri milletimize ikram etmesini isteyecek ve böylece üretilen yiyecekler bütün şehirler tarafından birbirleriyle karşılıksız takas edilecektir.

Daha sonra 5 babayiğidimizle irtibata geçip devletimizi de vesile ederek 2021 yılı içerisinde yollarımıza dökülecek olan elektrikli otomobillerimizin uygun şartlar dahilinde inşa ettiğimiz apartmanlara 10’ar adet teslimlerinin gerçekleşmesini isteyeceğiz. Arabaların tahsis giderlerini yerine getirmek ve dairelerin doğalgaz ihtiyaçlarını karşılamak için her apartmana 5 adet kamu görevlisi yerleştireceğiz. Bu kamu görevlilerinin de 24 saat esaslı 1 günlük çalışmalarını isteyeceğiz.

İşte bu kapsamda hem kamuda hemde sivil sektörde bir kuruluş veya bir işletmenin aynı görevini 7 kişi takip edecek bu 7 kişi haftanın hangi gününde görevliyse o güne ait sorumluluk, yetki, ödül ve cezalandırma o kişiye ait olacaktır. Elektroşok silahların devreye girmesiyle insan ölümünü sona erdirecek, insanlara verilen cezalar hapishane olarak değil de kişiyi kolay işten zor işe yönlendirme yada mesai günlerini 1 günden daha fazla güne çevirme şeklinde gerçekleştirilecektir. Ödüllendirme ise övgü, kişiyi zor işten kolay işe yönlendirme ya da mesai saatlerini azaltma şeklinde olacaktır.

Her istek ve ihtiyacı ücretsiz olarak karşılanacak olan müteahhitlere; inşa edeceğiniz daireleri şık, estetik, geniş, ferah ve kullanışlı bir şekilde yapın, her kata 2 daire yapın ve her dairenin en az bir yönden manzarasını açın, otopark ve asansör şartını yerine getirin, apartman mensuplarının birbirleriyle kaynaşmasını sağlayacak bir kıraathane ile organik meyve ve sebzelerin yetişeceği bir bahçe tahsis edin diyeceğiz. Daha sonra o apartmanda yaşayan ailelerden 7 kişinin haftanın 7 gününe dağıtılmak üzere 24 saat esasına göre apartman görevlisi olmasını isteyecek, sebze ve meyve yetiştiriciliğinde eğitim almalarını sağlayacağız. Ayrıca her apartmana bir görevli odası tahsis edecek, her apartmanın otoparkında bulunan 10 adet arabanın anahtarlarını bu görevli odasında muhafaza edecek, her apartman mensubu bir istek ve ihtiyacı olduğunda anahtarı bu görevli odasından alıp işini görecek ve ardından arabanın anahtarını bu görevli odasına bırakacaktır. Görevliler bahçeyi, kıraathaneyi, arabaları, görevli odasını, otoparkı, asansörü ve bina ihtiyaçlarını düzenli bir şekilde takip edeceklerdir.