0543 779 79 06

Hakkımızda

hakkımızda

Eşref-i mahlukatın kainata 3 gönderiliş gayesi bulunmaktadır. Birincisi kendi mutluluğunu ve huzurunu arttırabilmesi için Allah’ımızı her zaman hatırlama yani ubudiyet, İkincisi Allah’ımızı bilmeyenlere Allah’ımızı en güzel şekilde anlatma yani i’la-yı kelimetullah ve üçüncüsü ise Allah’ımızı kainatta en güzel şekilde temsil etme yani hilafet… Kainattaki bütün varlıklar sadece ubudiyetle görevlendirilirken eşref-i mahlukat olan insan; hem ubudiyet, hem i’lay-ı kelimetullah hem de hilafetle görevlendirilmiştir. Şeytanın ve meleklerin anlayamadığı eşref-i mahlukat sırrı işte insana verilen bu 3 sorumluluğun bir neticesidir. İşte bunun için GİMSETAP yapmış olduğu tüm faaliyetlerde merkeze eşref-i mahlukat olan insanı yerleştirmekte ve Eşref-i Mahlukat Mefkuremiz olarak adlandırdığımız bu yüce mefkureye uygun iş ve icraatları gerçekleştirmeye çaba göstermektedir.

İşte bu kapsamda GİMSETAP; 2012 yılında halı yıkama hizmetiyle faaliyetlerine başlamıştır. 2014 yılında ise ilim, maneviyat ve tüm alanlarda adalet, paylaşım, sorgulama ve etkileşimi yaymayı amaç edinen marka ismini Türk Patent Enstitüsünde tescil ettirmiştir.

2012-2018 yılları arasındaki 7 yıl boyunca ürettiği fikir ve değerleriyle ağırlıklı olarak ekonomi stratejisini piyasada uygulamış, piyasayı ve insanları yaptığı alışverişlerle tanımış, ekonomiyi ekonomi yapan paranın tarihini araştırmış, amaçlarını öğrenmiş, insanlığı özgürlükten daha çok esarete sürüklediğini keşfetmiş, insanlığa iyilikten daha çok kötülük bulaştırdığını müşahede etmiş, parayla mücadelenin parayı ortaya koyan ve ona anlam katan ekonomiyle mümkün olmadığını veya olamayacağını tespit ettikten sonra 2018 yılının sonlarına doğru ekonomiden faaliyetlerini çekip ekonomiye destek olan insani faaliyetlere ivme kazandırmış ve bu kapsamda sosyoloji stratejisine ağırlık vermeye başlamıştır.

İşte bu kapsamda GİMSETAP; askeriye, ekonomi, sosyoloji ve siyaseti derinden etkileyecek numune cenneti, altın çağı ya da bir başka ifadeyle yeni dünya düzenini insanlığa anlatabilmek için ticaret, ilim, maneviyat ve felsefe sünnetlerine ağırlık veriyor ve bu doğrultuda açtığı iyilik ofisiyle insanlarımızın gönlüne dokunuyor, insanı eşref-i mahlukat yapan değer ve davranışları hatırlatıyor, ilim, hikmet, gizem ve gaybın yazılı olduğu tek hakiki kaynak Kur’an-ı Kerim ile ilim, irfan ve hikmeti yaşayan insanları birbirleriyle etkileşime geçirip insanlığın hakikate daha çabuk ulaşmasına katkı sunuyor.

İnsanlara, ailelere, kurumlara, örgütlere, devletlere dünyada yaşanan tüm sıkıntıların aslında içimizdeki kötülerden kaynaklandığını hissettiren GİMSETAP; bütün kötülüklere neden olan paranın yerine ihlası, korkuyu arttıran silahların yerine fikri, ayrımcılığı körükleyen makam ve mevkinin yerine sevgiyi ve özgürlüğü engelleyen sınırların yerine İslam’ı yerleştiren fikir ve faaliyetlere hız veriyor, insanlığı özgürlüğe ve mutluluğa kavuşturacak olan fikir, sevgi, ihlas ve İslam sistemini tarif ediyor, iyiliği teşvik eden faaliyetleriyle Dünyanın cennete benzeyebileceğini ya da benzetilebileceğini gösteriyor…