0543 779 79 06

Hakkımızda

hakkımızda

Eşref-i mahlukatın kainata 3 gönderiliş gayesi bulunmaktadır. Birincisi kendi mutluluğunu ve huzurunu arttırabilmesi için Allah’ımızı her zaman hatırlama yani ubudiyet, İkincisi Allah’ımızı bilmeyenlere Allah’ımızı en güzel şekilde anlatma yani i’la-yı kelimetullah ve üçüncüsü ise Allah’ımızı kainatta en güzel şekilde temsil etme yani hilafet…

Kainattaki bütün varlıklar sadece ubudiyetle görevlendirilirken eşref-i mahlukat olan insan; hem ubudiyet, hem i’lay-ı kelimetullah hem de hilafetle görevlendirilmiştir. Şeytanın ve meleklerin anlayamadığı eşref-i mahlukat sırrı işte insana verilen bu 3 sorumluluğun bir neticesidir.

İşte bunun için GİMSETAP Düşünce Kuruluşu yapmış olduğu faaliyetlerde merkeze eşref-i mahlukat olan insanı yerleştirmekte ve Eşref-i Mahlukat Mefkuremiz olarak adlandırdığımız bu yüce mefkureye uygun iş ve icraatları gerçekleştirmeye çaba göstermektedir.

İşte bu kapsamda GİMSETAP Düşünce Kuruluşu; 2012 yılında halı yıkama hizmetiyle faaliyetlerine başlamıştır. 2014 yılında ise ilim, maneviyat ve tüm alanlarda adalet, paylaşım, sorgulama ve etkileşimi yaymayı amaç edinen marka ismini Türk Patent Enstitüsünde tescil ettirmiştir.

2012-2018 yılları arasındaki 7 yıl boyunca ürettiği fikir ve değerleriyle ağırlıklı olarak ekonomi stratejisini piyasada uygulamış, piyasayı ve insanları yaptığı alışverişlerle tanımış, ekonomiyi ekonomi yapan paranın tarihini araştırmış, amaçlarını öğrenmiş, insanlığı özgürlükten daha çok esarete sürüklediğini keşfetmiş, insanlığa iyilikten daha çok kötülük bulaştırdığını müşahede etmiş, parayla mücadelenin parayı ortaya koyan ve ona anlam katan ekonomiyle mümkün olmadığını veya olamadığını tespit ettikten sonra 2018 yılının sonlarına doğru ekonomiden faaliyetlerini çekip ekonomiye destek olan insani faaliyetlere ivme kazandırmış ve bu kapsamda sosyoloji stratejisine ağırlık vermeye başlamıştır.

Sosyoloji stratejimizde kullanmak, toplumumuzda bulunan kaliteli insanlara ulaşmak, kaliteli eserleri milletimizle, ümmetimizle ve insanlıkla buluşturmak için 2021 yılı itibariyle GİMSETAP Düşünce Kuruluşumuzun bir alt kuruluşu olan GİMSETAP Yayınevimizi insanlarımızın hizmetine sunduk.

İşte tüm bu düşüncelerle GİMSETAP Düşünce Kuruluşu; askeriye, ekonomi, sosyoloji ve siyaseti derinden etkileyen numune cenneti, altın çağı ya da bir başka ifadeyle yeni dünya düzenini insanlığa anlatıyor. Faaliyetleriyle insanlarımızın gönüllerine dokunuyor, İlim, hikmet, gizem ve gaybın yazılı olduğu tek hakiki kaynak Kur’an-ı Kerim ile ilim, irfan ve hikmeti yaşayan insanları birbirleriyle etkileşime geçirip insanlığın hakikate daha çabuk ulaşmasına katkı sunuyor.

İnsanlara, ailelere, kurumlara, örgütlere, devletlere dünyada yaşanan tüm sıkıntıların aslında içimizdeki kötülerden kaynaklandığını hissettiren GİMSETAP Düşünce Kuruluşu; bütün kötülüklere neden olan paranın yerine ihlası, korkuyu arttıran silahların yerine fikri, ayrımcılığı körükleyen makam ve mevkinin yerine sevgiyi ve özgürlüğü engelleyen sınırların yerine İslam’ı yerleştiren fikir ve faaliyetlere hız verip , insanlığı özgürlüğe ve mutluluğa kavuşturmayı arzuluyor…