0543 779 79 06

Kitabımız

Dünyayı Cennete Benzetmeye Var mısın? isimli kitabımızı piyasaya sürdük. Bu kitabı internetten ve kitapevlerinden satın alarak ya da iyilik ofisimizden hediye alarak okumaya başladığınızda paranın bütün kötülüklerin anası olduğuna kanaat getireceksiniz. Dünyayı cehenneme çeviren paranın insanlığı esarete sürüklediğini keşfedeceksiniz. Kapitalist sistemi yöneten şeytan ve avanesinin insanlığı bir modern köle gibi kullandığına, insanlığı boyalı kağıt parçalarıyla aldattığına şahit olacaksınız. İnsanlığın başına geçecek adil bir hükümdarın 7,8 milyarlık potansiyeli tüm mesleklere organize bir şekilde dağıttığında insanların harıl harıl çalışmalarına gerek kalmayacağını, insanların haftada sadece 8 saat çalışarak bütün istek ve ihtiyaçların karşılanabileceğini müşahede edeceksiniz. İnsanlığı korkuya ve endişeye sevk eden silahlardan kurtulabilmek için adil silahların zalim silahları alt etmesi gerektiğine, bundan sonra ise konvansiyonel silahların insanları öldürmeyen elektroşok silahlara dönüşeceğine inanacaksınız. Ayrımcılığa neden olan makam ve mevkinin para ortadan kalktıktan sonra pek bir önemi kalmayacağına, insanlar arasında kıymet ifade etmenin en güzel yolunun sevgi olduğuna hükmedeceksiniz. En güzel kaynaklara, bilgi ve ürünlere sahip olan devletleri bu imkanlara sahip olamayan devletlerle çatıştıran sınırların yerine insanlar arasında manevi sınır olan İslam’ı yerleştirdiğimizde savaşların, çatışmaların, kaos ve anarşinin bir bıçak sırtı gibi kesileceğine, insanların iyiliğe yöneleceğine şahit olacaksınız. Bütün kötülüklere neden olan paranın yerine ihlası, korkuyu arttıran silahların yerine fikirleri, ayrımcılığı körükleyen makam ve mevkinin yerine sevgiyi ve özgürlüğü engelleyen sınırların yerine İslam’ı yerleştirdiğimizde bu modern çağın muhteşem bir altın çağa dönüşeceğini anlayacaksınız. İşte bu amaçla herbirinize sesleniyoruz! Gelecek tüm ihtişamıyla, huzur dolu cezbediciliğiyle, harika zamanları ve harika ürünleriyle bizi bekliyor, o zaman ne duruyorsunuz? Çağrılarımıza kulak verin, harekete geçin, iyilik ofisimizle etkileşime girin ve esaret özgürlüğe dönüşsün…

KİTABIMIZIN FAYDALARI

  1. İnteraktif bir kitap olduğu için kitabı okuyan okuyucularımızla irtibata geçiyor, çağrılarımıza kulak veren insanlarla etkileşime giriyor, dünyanın cennete benzeyebilmesi için yaptığımız faaliyetleri yayıyor adeta dünyada bir dinamizm ve sinerji oluşturuyoruz.
  2. Kitaptan elde ettiğimiz kazançla iyilik ofisi çatısı altında icra ettiğimiz 12 uygulamamızı finanse ediyoruz.
  3. Kitabımızı okuyan insanların dünyadaki bütün olumsuzluklara, çatışma ve kaoslara aldırış etmeden moral ve motivasyonlarını yükseltmelerini adeta karanlığa küfretme mum yakıp ilerle mottosuyla hareket etmelerini teşvik ediyoruz.
  4. Kitabımız sayesinde fikri anlamda cihad yapıyor, Eşref-i Mahlukat Mefkuremizin bir rüknü olan ila-yı kelimetullah adına mücadele ediyoruz.