0543 779 79 06

FAALİYET SAHALARIMIZ

FAALİYET SAHALARIMIZ

 • Bir insanın arzu duyduğu bütün ürünleri üretebilmek için kooperatifleri harekete geçirme.
 • Dünyayı değiştirecek ve güzelleştirecek olan iyiliği yayma.
 • İnovatif fikir ve projeleri hayata geçirme.
 • Kur’an-ı Kerim ayetlerini çözme, gençlerimize İslam’ı sevdirme.
 • İnsanlarımızın bilinçlenmesi için ücretsiz kitap takası.
 • Beşeri potansiyelimizi tespit etme ve en uygun alanlarda değerlendirme.
 • Bankaların faiz zulmüne dur diyebilmek için faizsiz insani finans sistemi.
 • Betonlaşan apartmanlara meyve ağaçları dikerek ve sebze yetiştirerek geldiğimiz yerin toprak olduğunu hatırlatma.
 • Kaliteyi kalitesizle etkileştirerek kaliteyi ve randımanı arttırma.
 • Bereketli ekonomi için maliyetine satış sistemini anlatma ve topluma yayma.
 • Dijitalleşmeyi müspet anlamda kullanıp tebliğ, irşad ve ihya faaliyetlerimizi organize etme.
 • Allah’ımızın dostlarına ulaşma ilim, irfan ve hikmetlerinden faydalanma.