0543 779 79 06

KUR’AN-I KERİM OKUMALARI

kötülük

KUR’AN-I KERİM’DEKİ AYET VE SAYFA NUMARALARI

Kur’an-ı Kerim’de sadece Fatiha süresinde bulunan Bismillahirrahmanirrahim ayet olarak değerlendirilmektedir. Eğer her sürede bulunan Bismillahirrahmanirrahim’i bir ayet olarak değerlendirirsek her ayeti hem kendi numarası hem de 1 fazla numarası olarak düşünün ve o numaraya uygun düşen manayı anlamaya çalışın.

Yine aynı şekilde Fatiha süresi 0.sayfadan başladığı için her sayfayı kendisi ve 1 fazlası olarak düşünün ve o numaraya uygun düşen manayı anlamaya çalışın.

Gezmenin insanla dolayısıyla insanın özü olan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nuruyla, okumanın ise kalemle yani Kur’an-ı Kerim’in ayetleriyle alakası vardır. Gezerek ve insanları tanıyarak değişebildiğin gibi okuyarakta hayatının prensiplerini karakterine işleyip sabiteni muhkemleştirirsin.

İnsan 0 olan kadınla 1 olan erkeğin birleşiminden oluşur. Kur’an-ı Kerim’de 0’ın özelliklerini yansıtan rakamlar ve 1’in özelliklerini yansıtan harflerden mi oluşmaktadır?

İLK 19 ASAL SAYI

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67

2=2

2+3=5

2+3+5=10

2+3+5+7=17

2+3+5+7+11=28

2+3+5+7+11+13=41

2+3+5+7+11+13+17=58

2+3+5+7+11+13+17+19=77

2+3+5+7+11+13+17+19+23=100

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29=129

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31=160

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37=197

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41=238

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43=281

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47=328

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53=381

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59=440 Kur’an-ı Kerim’in 440.tabağı Yasin Süresi ile başlıyor.

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61=501

2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53+59+61+67=568

İlk 19 asal sayının toplamı Kur’an-ı Kerim’in sayfaları arasındadır. 20.asal sayıyı da dahil ettiğimizde oluşan asal sayıların toplamı Kur’an-ı Kerim’in 604’lük sayfa sayısını aşmaktadır. 114 süre 19’un 6 katıdır.

Kur’an-ı Kerim’deki 2, 5, 10, 17, 28, 41, 58, 77, 100, 129, 160, 197, 238, 281, 328, 381, 440, 501, 568. ayetler ve sayfalar ya da Bismillahirrahmanirrahim’den dolayı bir önceki ayetler, sayfalar ya da tabaklar deruni manalar içerebilir.

 

2+5+10+17+28+41+58+77+100+129=467

Kur’an-ı Kerim 0.sayfadan başladığı için bu 467’yi 466 olarakta düşünebiliriz. Fatiha’nın 2.ayeti Elhamdulillahi Rabbil Alemin’dir. 466.sayfanın ilk ayetinin sonu da Elhamdulillahi Rabbil Alemin ile bitiyor ardından huruf-u mukatta harfleri olan Ha-mim ayetleriyle başlayan 40.süre Mümin süresi başlıyor. İlk 10 asal sayının üst üste toplanmasından oluşan zincirin toplamı 467 sayısına tekabül ediyor, ilk asal sayı da 2 ile başlıyor.

 

KEHF VE TEKVİR SÜRELERİ

18.süre Kehf süresi ve 81.süre Tekvir süresi sol elde 81 yazar sağ elde 18 yazar toplamı 99 eder. Sol el Tekvir süresini sağ el Kehf süresini mi ifade etmektedir? Kehf süresi 292.sayfadan başlıyor Tekvir süresi ise 585.sayfadan başlıyor 292×2+1=585 bu eklenen 1 sayısı Allah’ımızın 99 isminin tamamını kapsayan Allah ismine mi işaret ediyor? Kehf süresindeki mağara ile ana rahmi arasında bir benzerlik olabilir mi? 300 yıl artı 9 yıl, 9 ay artı 10 gün.

18 Dünyaya işarettir. Acaba Kehf Süresindeki mağara; mağaranın dışındaki aydınlığı simgeleyen ahirete nispeten karanlığı temsil eden dünyaya mı işarettir? 300 yıl + 9 yıl. 9 yıl boyunca zamanda yolculuk gerçekleşirken 300 yılda zamandaki sabite mi gerçekleşmiştir? 9 ay 10 gün. İlk 10 günde insanın genetik şifresi DNA’ya nakşedilip o insan kendi dünyasının hükümdarı olurken, 9 ayda ise bir ömrü boyunca başından geçecekler ve bu ömre karşılık kazanacağı sonsuzlukta yaşayacakları kendisine mi gösterilmektedir?

 

OLGUNLAŞMAYI BAŞLATAN HURUF-U MUKATTA SÜRELERİ 

Kur’an-ı Kerim’in 40.süresinden 46.süresine kadar huruf-u mukatta olan Ha ve Mim harfleriyle başlayan 7 adet süre bulunmaktadır. Bu süreler sırasıyla Mü’min, Fussilet, Şura, Zuhruf, Duhan, Casiye ve Ahkaf. Sadece Şura süresinde Ha ve Mim olan 1.ayetten sonra Ayn Sin Kaf olan 2.ayet bulunmaktadır. Acaba bu Ha harfi anlamı ezeli ve ebedi olan Allah’ımızın Hay ismine mi işaret ediyor? Acaba bu Mim harfi Allah’ımızın ilk yarattığı varlık olan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nuru mudur? Ayn Sin ve Kaf şura yapılacak olan alimler, salihler ve kutuplar yada danışılacak olan daha başka varlıklara mı işaret etmektedir?

Mim harfinin başındaki M Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’i (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) temsil ederken sondaki M Hz.Mehdi’yi mi temsil etmektedir? Yani mim harfi Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile Hz.Mehdi mi demektir? Ya da mim harfinin başındaki M Hz.Musa’yı ortadaki İ Hz.İsa’yı ve sondaki M Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’i mi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) temsil etmektedir. Mim harfi sayısal değer olarak 40’ı ifade etmektedir. Hz.Musa, Hz İsa, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Hz.Mehdi’den yapılması beklenenler 40 yaşlarında mı istenmiş ve istenmektedir? Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) risalet nasıl ki 40 yaşlarında verildiyse aynı şekilde Hz.Mehdi’ye de velayet 40 yaşlarında mı verilecektir?

 

FETİH SÜRESİ

Fetih 2 tanedir. Bir önce bir sonra. Önceki Muhammed Süresi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sonraki ise Hucurat Süresi. Önceki kılınçla sonraki ise kalemle. Kılınçla yapılan fetihlerde bir direnç oluşur. Yüreklerde burukluk vardır. Bu yüzden gönüller tam anlamıyla fethedilemezken coğrafyalar fethedilir. Oysa kalemle yapılan fetihlerde gönüller de kazanılır, coğrafyalar da fethedilir. İnsanlar ölmediği için de daha caziptir.

Ancak şu da bir gerçek ki Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dönemindeki şartlar gereği fetih ancak kılınçla gerçekleşebilirdi. Çünkü teknoloji, iletişim ve etkileşim araçları yetersizdi. Oysa günümüzde insanlara iletişim ve etkileşim araçları sayesinde rahatlıkla ulaşıyor, gönülleri ve zihinleri ihya ve irşad edebiliyoruz.

Muhammed Süresinin (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) son ayeti olan ve 19’un 2 katı olan 38.ayeti Türklere mi işaret ediyor? (7 gün ile 12 ayın birleşiminden ya da 7 gün ile 12 saatin birleşiminden 19 elde eder. Zamanı ifade ettikleri için 7 ile 19 Sahibuzzaman olan Hz.Mehdi’nin sayıları mıdır? Kur’an-ı Kerim’in tamamında olmasa bile özellikle 7 ve 19’un katları olan ayetlerin bir kısmı Hz.Mehdi’ye mi işaret etmektedir? 19 Hz.İsa’nın mı sayısıdır? 19.Süre Meryem Süresi)

Bu 38.ayette belirtilen kavim olan Türkler Araplardan görevi mi devralmaktadır? Türkleri işaret eden bu ayetten sonra Fetih süresi başlıyor. İslam’ın zihinleri ve gönülleri fethetmesi Türklerin öncülüğünde mi gerçekleşecek? Türklerin arasından çıkacak olan Hz.Mehdi ile Allah’ımız nurunu tamamlayıp kendi indinde hak din olarak kabul ettiği İslam dinini bütün dinlere üstün mü kılacak? Hz.Mehdi’nin Türklerle birlikte getireceği sistem sayesinde dünyada bir bolluk ve bereket mi yaşanacak ve bundan sonra insanlar dalga dalga İslam’a mı yönelecek?

 

MUHAMMED VE HUCURAT SÜRELERİ

 

Kur’an-ı Kerim’in 40.süresinden 46.süresine kadar huruf-u mukatta harfleriyle başlayan 7 sürenin başlangıç sayfası 466 bitiş sayfası 505 arada 40 sayfa var ve bittiği yerde de 47.sure olan Muhammed Süresi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) başlıyor. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Allah’ımızın 40 yaşlarında risaleti vermesiyle bu 7 sürede bulunan ayetleri dikkate alan Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hicret edeceği 622 yılına kadar İslam akide ve esaslarının Mekke’de ve etki coğrafyasında yerleşmesine mi öncülük etmiştir?

Yine aynı şekilde Kur’an-ı Kerim’in 40.süresinden başlayıp 46.süresine kadar huruf-u mukatta olan bu 7 süre ardından gelen Muhammed Süresi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Fetih Süresinin başlangıç sayfası 466, bitiş sayfası 514 arada 49 sayfa var ve bittiği yerde de 49.sure olan Hucurat Süresi başlıyor. Hz.Mehdi’nin İslam’ı yaymak için faaliyette bulunacağı yıllar 49 yıl mıdır? Allah’ımızın Hz.Mehdi’ye 40 yaşlarında velayeti vermesiyle birlikte Hz.Mehdi bu 9 sürede bulunan ayetleri dikkate alarak Fetih Süresinin işaret ettiği 2023 ve 2028 yıllarına kadar İslam ahlakının ve felsefesinin yeryüzüne yayılmasına mı öncülük edecektir?

47.süre olan Muhammed Süresi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bakarken Fetih Süresinden sonra başlayan ve 49.süre olan Hucurat Süresi Hz.Mehdi’ye mi bakmaktadır? Hz.Mehdi ömrü vefa ederse 49 yıl boyunca İslam’la mı dünyaya hükmedecek?

10.asal sayı 29’dur. İlk 10 asal sayı 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ve 29’dur. İlk 10 asal sayının üst üste toplamı 467 eder. 2+5+10+17+28+41+58+77+100+129=467 10 hükümranlığın sayısıdır. Kur’an-ı Kerim . Olan 0 rakamından başladığı için aslında 466.sayfa 467.sayfadır. Bu 466.sayfada olgunluğun başlangıcını ifade eden 40.süre Mü’min Süresi başlamaktadır. Acaba 29 asal sayısı ve bu 40.süreden başlayıp 49 sayfa sonra biten ve 49.süre olan Hucurat Süresine bağlanan Fetih Süresinin 29.ayeti altın çağın başlayacağı yılı mı ifade etmektedir? Çünkü 29.ayette Müslümanların muhteşem durumundan bahsetmektedir.

Olgunlaşmanın başlangıcı olarak ifade edilen 40 sayısı ile Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sevenleriyle İslam’ı filizlendirip olgunlaştırırken, olgunluğun zirvesi olarak ifade edilen 49 sayısı ile Hz.Mehdi sevenleriyle İslam’ı meyveye dönüştürüp bu dine altın çağı mı yaşatacaktır?

Tohum önceye aittir. Meyve ise sonraya aittir. Tohum dünya ise meyve ahirettir. Meyve gücünü, hikmetini ve ışığını tohumdan alır. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) döneminde Kur’an-ı Kerim adeta bir tohum olarak olduğu gibi indirildi, sırları tam anlamıyla açıklanamadı. Hz.Mehdi döneminde ise Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle Kur’an-ı Kerim’in müteşabih ayetleri açıklanacak ve meyveye mi dönüştürülecektir?

SAFF SÜRESİ

Mim şeddeli sayılmazsa Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
esması 92 olur. 92X6= 552 eder.

Kur’an-ı Kerim’in 551.sayfası Fatiha 0.sayfadan başladığı için aslında 552.sayfadır. Bu 551.sayfada Saff süresi bulunmaktadır.

Bu sayfanın ilk ayeti olan 6.ayette Hz.İsa bulunduğu dönemde Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’i (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ahmed ismiyle müjdelemektedir.

Biz 6 rakamının Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile ilgili bir rakam olduğunu düşünüyoruz.

Ayrıca Saff süresinin 61.süre olması Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) miladi takvime göre ömrünü ifade eder.

Saff süresinde önce Hz.Musa, sonra hem Hz.İsa hem Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), sonra müteşabih anlamda Hz.Mehdi ve en sonunda da tekrardan Hz.İsa’dan bahsedilmektedir. 5.ayet Hz.Musa 6.ayet hem Hz.İsa hem Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 8 ve 9.ayet Hz.Mehdi 14.ayet Hz.İsa.

Rakamlara dikkat…5 hikmet, zamanı iyi anla, 6 nura gark olup yok olma, ölümü ve Allah’ımızın cemalini görmeyi iyi anla, 8 lütuf mekanda yolculuğu iyi anla, 9 zamanın öncesi ve sonrası, zamanda yolculuğu iyi anla

14 7 kat yerden başlayıp 7 kat göğe ulaşma, 28 aşamanın yarısı, Rafi ismini iyi anla. Hz.İsa Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) önce yerden başlayıp göğe ulaştı. Tekrar yere inecek ve ölümünden sonra da Hakk’a yürüyecek. Rafi: Yükselten şereflendiren.

HUCURAT SÜRESİ

 

Sağ elde yazan 18 dünyaya işarettir, sol elde yazan 81 ise sonsuzluğa işarettir. 81 bir insanın en başta alınan misakından ahiretteki sonsuzluğu da dahil olmak üzere tüm zamanına işaret eder. İşte bu kapsamda dünyada kul resul olmayı isteyen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Arapların kullandığı hicri takvim esas alındığında 81-18 = 63 senelik bir ömür mü tahsis edilmiştir? Dünyada hükümdar resul olmayı isteyen Hz.Mehdi’ye Türklerin kullandığı miladi takvim esas alındığında 81+18=99 senelik bir ömür mü tahsis edilmiştir? Hicr süresi 99.ayet Hz.Mehdi’ye mi işaret etmektedir? Kur’an-ı Kerim’de geçen men yeşa’u kelimesi murad etmek, dilemek anlamlarına gelir. Men yeşa’u kelimesinin geçtiği ayetlerin bir kısmı Allah’ımızın murad ettiği insan olan Hz.Mehdi’ye mi işaret etmektedir?

 

Hz.Mehdi’ye bakan ve 49.süre olan Hucurat süresi 18 ayettir. 18 faniyatı ya da dünyayı temsil eder. Dünya bu vakte kadar insan, şehir, ülke, kültür ve teknoloji açısından hiç bu kadar zengin ve çeşitli olmamıştı. Hz.Mehdi 49 yaşında 18’i yönetmeye mi başlayacaktır? Hz.Mehdi hükümdar resul olarak seçildikten sonraki 1 sene içerisinde dünyayı altın çağa uygun bir şekilde hazırlayacak ve 1 senenin ardından Allah’ımız dünyanın sevk ve idaresini 49 yıllığına Hz.Mehdi’ye mi bahşedecektir? Hz.Mehdi’den sonra Allah’ımızın 0’dan 2020 yılına kadar yaşattığı Hz.İsa’mı hükümranlığı devralacaktır? Hz.İsa insanlık bozulmaya başlayacağı ana kadar mı insanlığı organize edecektir?

 

Hz.Musa’nın emanetlerini, Hz.Davud’un eşyalarını, Hz.İsa’nın yardımcılığını ve Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şeriatını kendisine nasib edecek olan zatı aramıza gönderecek Allah’ımıza sonsuz kez hamd olsun….

 

AYETLERİN EFENDİSİ

Allah! Ondan başka ilah yoktur. O Hay’dır Kayyum’dur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Onundur. İzni olmadan Onun katında kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onun bildirdiklerinin dışında insanlar Onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetlemek kendisine zor gelmez. O Yücedir, Büyüktür.

Bu mükemmel ayetin bize kazandırdıkları.

1- Karşımızda duran hiçbir güçten korkmuyoruz çünkü biliyoruz ki şu kainatta güçlerin üstünde olan tek güç Allah’ımızdır. Çünkü biliyoruz ki Dünya bir imtihan, can ise bir emanettir.

2- Bize insanlar, harfler, kelimeler, rakamlar, sayılar, elementler, ayetler, süreler, dualar, zikirler gibi konularda hikmet bahşetti. Varlık ve yokluk, ileriyi görebilme, olayları serinkanlı bir gözle değerlendirme, zamanın öncesini ve sonrasını tahayyül etme gibi konularda önümüzü açtı.

3- Hayatımızdaki en önemli varlığın Allah’ımız olduğunu her daim bize hatırlatıp sahip olduğumuz diğer tüm varlıklarımızı yani mallarımızı, imkanlarımızı, yakınlarımızı, cazibemizi, zamanımızı, ilmimizi, sıhhatimizi, sevgimizi ve canımızı Allah’ımızın yolunda harcayıp kendimizi sıfırlamamızı ilham etti.

4- En iyi zamanlarımızda zaten mutlu ve huzurlu iken en kötü zamanlarımızda dahi kendimizi mutlu ve huzurlu hissettirdi ve Allah’ımıza bizi yaklaştırdığından kalbimizdeki sekineti çoğalttı.

5- En iyi kararların akılla verileceğini söyleyen felsefecilerin aksine aklında ötesinde olan vahiyle desteklenen metafizik aleme bizi sevketti. Kararlarımızda aklımızın terinin yanına kalbimizin yaşını ekledi.

23

Kur’an-ı Kerim’in 47.süresi olan Muhammed Süresinden (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Kur’an-ı Kerim’in son sayfasına kadar arada 100 tabak bulunmaktadır. 23’e kadarki 23 dahil asal sayıların toplamı 100 eder. Kur’an-ı Kerim 23 sene içerisinde peyderpey nüzul olurken Kur’an-ı Kerim’i hayatına tatbik edip ümmetine rehberlik eden Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’de (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 13 yıl Mekke ve 10 yıl Medine dönemi olmak üzere 23 sene peygamberlik ifa etmiştir.

 

YASİN SÜRESİ

 Yasin Süresi 36.süredir. 36 6×6’dır. Yani ölümün karesidir. Şu fani hayat 7’lik sisteme göre yol alır. 7’lik sistemde 7 rakamı yoktur. 36 şu fani dünyada ulaşılabilecek en son makamdır. O da Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yaşadığı Miraç hadisesidir. Biz 6 rakamının dolayısıyla 6×6=36 olan 36.süre Yasin Süresinin Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) işaret ettiğini düşünmekteyiz.

 

Yasin Süresi 439.sayfadan başlamaktadır. Fatiha Süresi 0.sayfadan başladığı için aslında 439.sayfa 440.sayfadır. 440/40=11 eder. 40 olgunlaşmanın başlangıcı demektir. Peygamber Efendimiz bulunduğu dönemde İslam’ı olgunlaştırmaya başlamıştır. 11 ise 11.süre olan Hud Süresine işaret eder. Zaten Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) beni Hud Süresi ihtiyarlattı diye buyurmuştur.

 

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zorlukların resuludur. Allah’ım Ondan razı olsun. 11 zorluk anlamında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) işaret ederken kolaylık anlamında ise Hz.Mehdi’ye mi işaret eder? Öyle inanıyoruz ki ahir zamanın meyvesi olan Hz.Mehdi ise kolaylıkların resulu olacaktır.

 

49.süre olan ve Hz.Mehdi’ye işaret eden Hucurat Süresini ters çevirdiğimizde 94.süre olan İnşirah süresine ulaşırız. İnşirah süresi zorluk anlamında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) seslenirken kolaylık anlamında ise Hz.Mehdi’ye mi seslenmektedir? Yine aynı şekilde 47.Süre olan Muhammed Süresini (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ters çevirdiğimizde 74.Süre olan Müddessir Süresine ulaşırız. Müddessir Süresi hem Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hem de Hz.Mehdi’ye gizlenenler diye mi seslenmektedir?

 

Kur’an-ı Kerim’de sadece Yasin Süresi ile Mutaffifin Süresinde bir gizem bulunmaktadır. Yasin Süresi 36.süre olup 83 ayettir. Mutaffifin Süresi ise 83.süre olup 36 ayettir. Mutaffifin Süresi 587.sayfadan başlamaktadır. Fatiha Süresi 0.sayfadan başladığı için aslında 587.sayfa 588.sayfadır. 588/49=12 49 olgunluğun zirvesi demektir. Hz.Mehdi bulunduğu dönemde İslam’ı olgunluğunun zirvesine mi taşıyacaktır? 12 ise 12.süre olan ve hükümranlığın süresi olan Yusuf Süresine işaret eder.

 

Yusuf süresinin 49.ayetinde sıkıntıdan kurtulup rahatlığa erişilen ve beklenilen sene Hz.Mehdi’nin 49 yaşına ulaştıktan sonra 1 yıl boyunca bekleyip sistemi altın çağa uygun bir şekilde hazırlamasına mı işaret eder?

 

Yasin Süresi 14.ayette onlara iki göndermiştik sonra da üçüncü ile izzet vermiştik der. Son Peygamber Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’dir. (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Peki ama ya Hz.İsa ahir zamanda gönderildiğinde ya da doğduğunda ismi Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) olarak gönderilecekse ya da doğacaksa.

 

14 ilk 28 aşamanın yarısıdır. İlk 7’de Hz.İsa göğe yükseldi. Sonraki 7’de ise Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) miraca yükseldi. Yer göğe isteklerini iletti. İkinci kez gelip 3.olan Hz.İsa geldikten sonra ise gök yerden emirlerinin yapılmasını mı isteyecektir?

 

Yasin Süresi 20.ayette şehrin uzak tarafından gelen adam Hz.Mehdi midir? Acaba 20 ile ifade edilen 2020’de Hz.Mehdi yavaş yavaş tanınmaya mı başlayacaktır?

 

7’Lİ ZİNCİR

 

Kur’an-ı Kerim’de bir yerde 7’li zincir bulunmaktadır. Bu 7’li zincirin bittiği sayfa 49.sayfadır. Bu 7’li zincir Al-i İmran süresinde sona ermektedir. Al-i İmran Süresi Hz.İsa’nın süresidir. Hz.İsa’da zaten sonu temsil etmektedir.

 

Bu 7’li zincirin sonu olan Al-i İmran Süresinin 7.ayetinde müteşabih ayetleri derin düşünen ve insanlara açıklayan insan Hz.Mehdi midir?

 

Bu zincir şöyle başlamaktadır. Saff Süresi 61.süre 14 ayet, 14.süre İbrahim Süresi 52 ayet, 52.süre Tur Süresi 49 ayet, 49.süre Hucurat Süresi 18 ayet, 18.Süre Kehf Süresi 110 ayet, 110.süre Nasr Süresi 3 ayet, 3.süre Al-i İmran Süresi 200 ayet. 200.süre bulunmamaktadır.

 

61.süre olan Saff Süresi miladi takvime göre 61 yıl ömür verilen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), İbrahim Süresi Hz.İbrahim’e, Tur Süresi Tur-i Sina’ya yani Hz.Musa’ya, Hucurat Süresi Hz.Mehdi’ye, Kehf Süresi ilm-i ledün ve zamana dolayısıyla Hızır Aleyhisselam, Ashab-ı Kehf ve Zülkarneyn’e, Nasr Süresi ahir zamana ve Al-i İmran Süresi ise Hz.İsa’ya işaret eder.

 

Şu anda Tur Süresi çağının sonlarını yaşıyoruz. Evet dünya üzerinde silah, para, makam ve sınırları kullanan şeytan ve avanesi son demlerini yaşamaktadır. Acaba Tur Süresinin 48.ayetinde şeytan ve avanesinden korunan ve Allah’ımızın gözetimi altında bulunan insan Hz.Mehdi midir?

 

Hz.Mehdi’nin yavaş yavaş tanınmaya başlanmasından sonra Hucurat Süresi çağına geçiş mi yapacağız? Hz.Mehdi 49 yaşına kadar sağ elde yazan 18 ile ifade edilen dünyayı altın çağa doğru mu hazırlamaktadır? Hucurat Süresi’nin işaret ettiği Kehf Süresiyle Hz.Mehdi yanına kendisini şereflendiren ve kontrol eden Hz.İsa’yı, Hızır Aleyhisselam’ı, Ashab-ı Kehf’i ve 313’leri alarak iki zaman sahibi Zulkarneynin işaret ettiği iki zamandan kötü zamanı iyi zamana mı çevirecektir? Kehf Süresi çağında esrarengiz olaylar mı yaşanacaktır?

Nasr Süresi çağına girdiğimizde insanlar fevç fevç İslam’a yönelmeye mi başlayacak? ve muhteşem bir altın çağ mı yaşanacaktır?

Hz.Mehdi’nin 49 yıllık hükümranlığının sonunu temsil eden Al-i İmran Süresinin 49.sayfasından başlayan Hz.İsa 200 yıl boyunca insanlığı organize mi edecektir?

Bu 7’li zincirin ortası Hz.Mehdi’ye, başı Hz.Adem’in epifiz bezine nakşedilen Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) nuruna, sonu ise Hz.İsa’nın ahir zamanda gelmiş olmasına mı işaret eder?