0543 779 79 06

Hakkımızda

hakkımızda

HAKKIMIZDA 

Eşref-i mahlukatın kainata 3 gönderiliş gayesi bulunmaktadır. Birincisi kendi mutluluğunu ve huzurunu arttırabilmesi için Allah’ımızı her zaman hatırlama yani ubudiyet, İkincisi Allah’ımızı bilmeyenlere Allah’ımızı en güzel şekilde anlatma yani i’la-yı kelimetullah ve üçüncüsü ise Allah’ımızı kainatta en güzel şekilde temsil etme yani hilafet… 

Kainattaki bütün varlıklar sadece ubudiyetle görevlendirilirken eşref-i mahlukat olan insan; hem ubudiyet, hem i’la-yı kelimetullah hem de hilafetle görevlendirilmiştir. Şeytanın ve meleklerin anlayamadığı eşref-i mahlukat sırrı işte insana verilen bu 3 sorumluluğun bir neticesidir.

İşte bunun için GİMSETAP; bulunduğu alanlarda ve yapmış olduğu faaliyetlerde merkeze eşref-i mahlukat olan insanı yerleştirmekte ve Eşref-i Mahlukat Mefkuremiz olarak adlandırdığımız bu yüce mefkureye uygun iş ve icraatları gerçekleştirmeye çaba göstermektedir.

İşte bu kapsamda GİMSETAP; 2012 yılında halı yıkama hizmetiyle faaliyetlerine başlamıştır. 2014 yılında ise ilim, maneviyat ve tüm alanlarda adalet, paylaşım, sorgulama ve etkileşimi yaymayı amaç edinen marka ismini Türk Patent Enstitüsünde tescil ettirmiştir.

2012-2018 yılları arasındaki 7 yıl boyunca ürettiği fikir ve değerleriyle ağırlıklı olarak ekonomi stratejisini piyasada uygulamış, piyasayı ve insanları sunduğu hizmetlerle tanımış, ekonomiyi ekonomi yapan paranın tarihini araştırmış, amaçlarını öğrenmiş, insanlığı özgürlükten daha çok esarete sürüklediğini keşfetmiş, insanlığa iyilikten daha çok kötülük bulaştırdığını müşahede etmiştir. 

GİMSETAP paranın kötülüklerini keşfettikten sonra 2019 yılının mayıs ayında insani faaliyetlere ivme kazandırmak için iyilik ofisini harekete geçirmiş, iyilik ofisinde 16 adet organizasyonu yönetmek istemiş ancak tanınamadığından ve gereken ilgiyi göremediğinden 2020 yılının sonlarına doğru iyilik ofisini düşünce kuruluşuna çevirip devletimizin karar alan organlarına derin stratejiler sunmaya başlamıştır. Yönetmek istediği 16 adet organizasyonu siyasete atılıp muktedir olduktan ve daha iyi tanındıktan sonra gerçekleştirmeyi düşünmektedir. 

İşte bu amaçla ekonomi ve sosyoloji stratejisine ağırlık veren GİMSETAP; toplumumuzda bulunan kaliteli insanlara ulaşmak, kaliteli eserleri milletimizle, ümmetimizle ve insanlıkla buluşturmak için 2021 yılının nisan ayında yayınevini insanlığın hizmetine sunmuştur.

Yayınevimizden çıkan kitapların daha hızlı bir şekilde okuyucu ile buluşturulması için 2021 yılının aralık ayında yayınevi hizmetine ek olarak kitap dağıtım işine girişmiştir. Ayrıca Türk ve İslam Medeniyetimizin bilgeliğini insanlığa tanıtmak için popüler yayınevlerinden çıkan akıcı ve sürükleyici kitapları internet sitesinde göstermektedir.  

GİMSETAP; hem kitabların kaynağı olan yayınevi ağını hem de kitapların okuyucu ile buluştuğu kitabevleri ağını her geçen gün genişletiyor akıcı, sürükleyici ve kaliteli kitapların okuyucu ile buluşmasına vesile oluyor.       

GİMSETAP; bir taraftan Türk ve İslam Medeniyetimizin güzelliğini piyasaya çıkan eserlerle gösterirken diğer taraftan ise askeriye, ekonomi, sosyoloji ve siyaseti derinden etkileyen numune cenneti, altın çağı ya da bir başka ifadeyle yeni dünya düzenini insanlığa anlatıyor. Faaliyetleriyle insanlarımızın gönüllerine dokunuyor, ilim, hikmet, gizem ve gaybın yazılı olduğu tek hakiki kaynak Kur’an-ı Kerim’imiz ile ilim, irfan ve hikmeti yaşayan insanları birbirleriyle etkileşime geçirip insanlığın hakikate daha çabuk ulaşmasına katkı sunuyor. 

İnsanlara, ailelere, müesseselere, teşkilatlara, devletlere dünyada yaşanan tüm sıkıntıların aslında içimizdeki kötülerden kaynaklandığını hissettiren GİMSETAP; bütün kötülüklere neden olan paranın yerine ihlası, korkuyu arttıran silahların yerine fikirleri, ayrımcılığı körükleyen makam ve mevkinin yerine sevgiyi ve özgürlüğü engelleyen sınırların yerine İslam’ı yerleştiren fikir ve faaliyetlere hız verip, insanlığı özgürlüğe ve mutluluğa kavuşturmayı arzuluyor…

MİSYON

İNOVATİF FİKİRLER VE HİKMETLİ STRATEJİLER ÜRETMEK, SORGULATARAK VE TEFEKKÜR EDEREK TAHKİKİ İMANA VESİLE OLMAK, İSLAM’IN ÖZÜNÜN İHLAS OLDUĞUNU ANLATMAK, ALLAH’IMIZIN İPİ OLAN İSLAM’I İNSANLIĞA SEVDİRMEK…

VİZYON

SİLAHLARIN, PARANIN, MEVKİNİN VE SINIRLARIN OLMADIĞI, İNSANLARIN, ÜRÜNLERİN, FİKİRLERİN VE SEVGİNİN BÜTÜN DÜNYADA SERBESTÇE DOLAŞTIĞI, BÜTÜN İSTEK VE İHTİYAÇLARIN ÜCRETSİZ KARŞILANDIĞI İNSAN MERKEZLİ BİR YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI.

STRATEJİLERİMİZ

ASKERİYE

Askeriyemizde dikkatimizi çeken en önemli husus insanları disipline yöneltmesidir. Zaten bir milletin askeriyesini diğer milletlerin askeriyelerinden farklı ve üstün kılanda insanlara sorumluluk duygusu kazandıran disiplin anlayışıdır. 

Askeriyemiz 1974 Kıbrıs Barış Harekatında müttefiklerinin kendisine baskı, tehdit, şantaj ve ambargo uyguladığını müşahede ettikten sonra milli savunma sanayiine yöneldi. Türk Derin Aklımızın öncülüğü ve tavsiyeleri doğrultusunda savunma sanayiine yapılan yatırımlarımız arttı, dışa bağımlılığımız azaldı daha da önemlisi 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz kıyamından sonra askeriyemizin şuur seviyesi yükseldi ve kuvvet çarpanlarının etkisiyle karşısındakilerinin attıkları olumsuz adımlara karşı caydırıcılığı güçlendi.

Dünyadaki zalim güçlerin ellerindeki silahları alamadığımıza göre onlardan daha etkin ve daha vurucu silahları geliştirmeli, onları güç bağlamında pasifize edip gücümüze razı olmaya kabul ettirmeliyiz. Gücümüz sayesinde bize güvenen bizimle birlikte hareket etmek isteyen devletlerin sayısını çoğaltmalı, iyiniyetimiz ve samimiyetimiz tüm mazlumlar ve tüm zalimler nezdinde kabul gördükten sonra arkamıza İttihad-ı İslam’a katılmayı düşünen potansiyel devletlerin sinerjisini almalı, dünyadaki tüm çatışma bölgelerine adaleti, iyiliği ve hakkaniyeti esas alarak müdahale etmeli, çatışmaları sona erdirip dünyadaki huzur ve istikrar bölgelerinin sayısını ve genişliğini arttırmalıyız. 

Savaş başlatan değil de barışı koruyan bir güç olarak dünya sahnesinde bulunmalı, tüm çatışma bölgelerini harlamak için değil de söndürmek için müdahale etmeli, devletler ve halklar arasındaki rekabet ve anlaşmazlıkları sıfırlamalı dünyayı adeta bir cazibe merkezine dönüştürmeliyiz. 

İttihad-ı İslam’ın oluşturduğu altyapı ve sunduğu numune cennetle Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu’nu kurmalı ve ardından korkuya, endişeye, tahribatlara, felaketlere, ülkeler arası rekabet ve çatışmalara neden olan silahları toplayıp sanayiye kazandırmalıyız. Silahlar insan ölümüne sebebiyet vermemek için insan öldürmeyen elektroşok silahlarına dönüşmeli, askerlik mesleği ise asayişi sağlamaya yönelik polislik mesleğine dönüşmelidir. 

Bu stratejide ana hedef mazlumların cesaretini arttırmak, silahları yok edip yerine fikirleri tesis etmektir.

EKONOMİ

Devlet insanlarının iktidarlarını sürdürebilmesi, devletlerin devamlılığını sağlayabilmesi için ekonominin çok önemli olduğunu ancak ekonomiden parayı çekip aldığınızda ise hiçbir anlamı kalmadığını ve paranın da insanlığı yarardan daha çok zarara, özgürlükten daha çok esarete sürüklediğini keşfettik. İşte bu kapsamda ekonomi stratejisinde hedefimiz parayı değilde insanı merkeze alan politikalara yönelmektir. 

İşte bu amaçla insanlığa paranın olmadığı bir numune cennet sunuyoruz. Bu numune cennetin olmazsa olmazı enerji ve gıda ürünleridir. İttihad-ı İslam coğrafyaları hem enerji hem de gıda açısından bakir topraklardan oluşmaktadır. Türkiye’mizin askeri, ekonomik, sosyolojik ve siyasi gayretleriyle filizlenen İttihad-ı İslam kurulduktan sonra ittihada katılan ülkelerdeki insan, fikir, bilgi, iş, ürün, hizmet, enerji, kaynak, başarı ve faydalar halifemizin liderliğinde İslam coğrafyalarına adilane bir şekilde paylaştırılır, ümmet bütün istek ve ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılar.  

İttihad-ı İslam; sahip olduğu insan, fikir, bilgi, iş, ürün, hizmet, enerji, kaynak, başarı ve faydaların fazlasını gayrimüslim coğrafyalara onların para birimleriyle verir, bütün para birimleri İttihad-ı İslam’a ait insani finansta toplanır, İttihad-ı İslam hangi ülkeyi sevindirmek isterse o ülkeyle daha çok alışveriş yapar bu sayede ümmet ile gayrimüslimler birbirleriyle daha fazla etkileşime girer ve böylece hakikat daha hızlı bir şekilde insanlığa yayılır.

Bu stratejide ana hedef insanlığın bereketini arttırmak, parayı yok edip yerine ihlası ikame etmektir.

SOSYOLOJİ

Sosyoloji stratejisinde hedefimiz Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimizle her daim irtibatta bulunmak, ilim, hikmet, gizem ve gaybın yazılı olduğu tek orijinal semavi kaynak Kur’an-ı Kerim’imizi anlamak, anladıklarımızı insanlara anlatmak, ilim, irfan ve hikmeti yaşayan, bulunduğu zamana ve kendinden sonraki zamana yaşadıklarıyla örnek olan rehberimiz Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sünnetlerini hayatımıza tatbik edip iyiliği arttırmak, kötülükten uzaklaştırmaktır. 

Çünkü biz biliyoruz ki İslam’ı en güzel şekilde yaşadığımızda, seviyor ve seviliyor, insanlar bundan etkileniyor, iyiliğe ve dürüstlüğe yöneliyorlar.

İşte bu kapsamda web sitemizde ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyor, İslam’ı en güzel şekilde temsil etmeye özen gösteriyor, muktedir olduğumuz zamana kadar numune cennet fikrinin ya da altın çağın altyapısını hazırlıyoruz. 

Bu stratejide ana hedef insanlığın hidayetine vesile olmak, makam ve mevkiyi yok edip yerine sevgiyi hakim kılmaktır.

SİYASET

Biz Fetih Süresinde geçen önemli olayların ve fetihlerin ilgili ayetlerin işaret ettiği yıllarda gerçekleştiğine inanıyoruz. İşte bu kapsamda önce İttihad-ı İslam ile başlayan altın çağın  2023 yılında organize edileceğini ardından Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu ile devam eden altın çağın 2029 yılında zirveye ulaşacağını hesap ediyoruz. 

Allah’ımızın izni, lütfu ve inayetiyle Türkiye’mizin 2 yıl boyunca hem askeriye, hem ekonomi, hem sosyoloji, hem de siyaset alanlarında insan merkezli politikalar üreterek aynen bir gergef gibi inceden inceye insanlığa iyiliği işlediğini ve yoğurdun maya tutacağı 2023 yılında birden bire birden fazla İslam devletini İttihad-ı İslam bünyesine katıp 2023 yılında halifelik seçimlerini organize edeceğini, seçimlerin sonucunda başımıza hasbi, anlayışlı, dinamik, enerjik, sinerjik, inovatif, teşkilatçı, feraset ve basiret sahibi halifemizi geçireceğimizi hesap ediyoruz.  

İttihad-ı İslam coğrafyalarının zenginliği sayesinde halifemiz ihlasın değişim aracı olarak kullanıldığı numune cenneti genişletiyor, vermekle tükenmeyen Allah’ımızın hazinelerini gayrimüslimlere de ikram etmek için tüm insanlığa serbest dolaşım hakkını veriyor bu sayede halklar ülkelerine döndüklerinde bu numune cenneti hem kendi çevrelerine anlatıyor hem de devletlerinin başındaki yöneticilere etki ediyor, kendi devletlerinin de İttihad-ı İslam’a dahil olmalarını istiyorlar. 

Bu numune cennetin cazibesi halklar ve devletlerce müşahede edildikten sonra İttihad-ı İslam 5 yıl boyunca birer birer devletleri bünyesine katıyor ve dünyadaki son devletinde bünyesine iştirak etmesinden sonra ismi Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu’na dönüşüyor.

Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu seçimlerinin ise 2028 yılında organize edileceğini 1 yıl boyunca altın çağın harika bir şekilde işlemesine altyapı oluşturan müessese ve düzenlemelerin hayata geçeceğini ve 2029 yılında ise altın çağın zirveye ulaşacağını hesap ediyoruz. 

İttihad-ı İslam’ın sunduğu cazibe ve oluşturduğu altyapı neticesinde hayata geçen Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu’nda Allah’ımız takdir eder ve insanlıkta bizi muktedir yapar ise ABD’nin teknoloji birikimini insanlıkla paylaşır, Suudi Arabistan’ın petrol kaynaklarını veya Rusya’nın doğalgaz kaynaklarını tüm ülkelerin nüfuslarına göre adilane bir şekilde paylaştırır, Çin’in ve Afrika’nın işgücünden insanlığı yararlandırır, Hindistan’ın bilişim tecrübelerinden insanlığı faydalandırır velhasıl hangi ülke hangi konuda öne çıkıyorsa bu insan, fikir, bilgi, iş, ürün, hizmet, enerji, kaynak, başarı ve faydaları insanlığa adilane bir şekilde paylaştırır ve yararlandırırız. 

Bu stratejide ana hedef adaleti tesis etmek, devletlere ait fiziki sınırları yok edip yerine insanlar arasında manevi sınır olan İslam’ı hakim kılmaktır.

ÖNCE İÇ SONRA DIŞ 

ALLAH’IMIZLA VAKİT GEÇİRME

Allah’ımızdan işareti aldığın güne kadar oku, izle, öğren, kendini yetiştir, ilerle, değiş. Allah’ımıza daha fazla vakit ayır.   

FİKRİ ALTYAPI

İcraatlarını ve faaliyetlerini muktedir olduktan sonra hayata geçiriyorsun, şimdi fikri altyapıya önem ver.

TEMSİL

İslam’ı en güzel şekilde temsil ediyorsun. İmanına, itikadına, ahlakına, ilmine, irfanına, ibadetlerine, ilmihal bilgilerine önem ver.

KEMALAT

Projelerin, stratejilerin, misyonun, vizyonun, siyasetin, izlemek istediğin yol ve yöntemler hazır seni bekliyor. Tek beklentin zamanının gelmesi. Meyve olgunlaşmalı ki tat versin.

DEĞERLERİMİZ

DÜRÜSTLÜK
Verilen söz veya doğru yapılan iş kısa vadede kaybettirse bile uzun vadede markamıza büyük kazanımlar sağlayacağını düşünüyor, dürüstlüğü önemsiyoruz…

SALİH AMEL
Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya hemen ölecekmiş gibi ahirete yatırım yapıyor, insanların en hayırlısının insanlara faydalı olanlar olduğunu düşünüp iyiliklerle ve güzelliklerle yükseliyoruz…

İHLAS VE SAMİMİYET
Hizmetlerimizi samimiyetle karıp insanlarımızın istifadesine sunuyor bu sayede hem insanlarımızın hem de Allah’ımızın rızasını kazanıyoruz.

MUKTEDİR OLDUĞUMUZDA

İnsanlarımıza emir ve direktif vererek zoraki anlamda bir arzumuzun yerine getirilmesini istemek yerine insanlarımızı seviyor, bizi sevmelerine neden olan iyilik ve güzellikleri yapıyor bu sayede insanlarımızın suhuletle ve iştiyakla arzularımızı karşılamalarını istiyoruz. 

Öncekilerimizin ve şimdikilerimizin kusurlarını örtüyor, başarılarını öne çıkartıyoruz.

Bir yetkiyi ve sorumluluğu yakınlığa, uzaklığa ve menfaate göre değil, Hakka, adalete, liyakata, ehliyete, dürüstlüğe, samimiyete ve kaliteye uygun olarak taksim ediyoruz.

İnsanlarımızı kırmadan yanlışa yanlış, doğruya doğru diyoruz.

Şu dünyadaki en önemli kaynak, sermaye, fayda ve mahluğun insan olduğunu bilip insanımıza yatırım yapıyor, onun sinerjisinden azami bir şekilde faydalanıyoruz. 

Çalıştığımız ortamları, gezdiğimiz yerleri, konuştuğumuz ve görüştüğümüz çevreleri mutsuzluğa iten tüm olumsuzlukları nasıl düzeltmemiz gerektiğini araştırıyor, mutluluğu ve huzuru öne çıkartıyoruz. 

Bize saygı gösterilmektense, sevgi gösterilmesini yeğliyoruz.

Zararlı bir işi yürüten iki kötü insanın veya iki kötü devletin karşısında bulunan bir iyi insana veya bir iyi devlete destek olup dünyadaki umutsuzluğu umuda dönüştürüyoruz. 

Şirki anımsatan protokolü ortadan kaldırıp tüm kamu görevlilerinin halkın arasına karışmalarını istiyoruz. 

Ayrımcılığı çağrıştıran farları yanıp yanıp sönen arabaları ortadan kaldırıp tüm kamu görevlilerinin halkla birlikte yollara karışmalarını istiyoruz. 

Kamuda çalışan bütün görevlilerin halktan kopmalarına neden olan randevu sistemini iptal ediyor, kamu görevlisi odasında bulunmuyorsa ona vekalet edenlerin halkın sorunlarını aynı anda ve bizzat halkla görüşerek çözmelerini istiyoruz. 

İyiliğin ağırlığı karşısında kötülük hareket edemez bir duruma gelene kadar tedbir maksatlı çok önemli insanlar dışında koruma görevini en asgari seviyeye indiriyoruz. Kim ne yaparsa yapsın biz biliyoruz ki Allah’ımızın koruduğunu kimse öldüremez, Allah’ımızın korumadığını da yığınlarca koruma olsun yine de sağ tutamaz. Kamudaki korumaların sayısı azaldığında halk kamu görevlilerine uzaktan bakarak ve korkarak değilde yakınlarına gelerek ve sevgiyle meramlarını anlatıyor, tüm taleplere uygun çözümler bulunuyor, korku ikliminden sevgi iklimine yaklaşıyoruz. 

İnsanları sıkan, insanları olduğu gibi görünmekten alıkoyan, insanları resmiyete yani ikiyüzlülüğe zorlayan kravat ve takım elbise zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, insanların istediği gibi giyinip işlerini şevkle ve daha rahat bir şekilde ifa etmelerini temin ediyoruz. 

Kamu görevlilerinin halkla içiçe geçtikleri sade binalarda görev yapmalarını istiyor, kamu binalarının her daim halka açık tutulmasını sağlıyoruz.

Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu kurulduktan sonra kanunlar hükümdar, başkanlar ve yargıçların reyleriyle yapıldığından milletvekilliği sona erer. İşte bu kapsamda hizipleşmeye neden olan parti sistemini ortadan kaldırır, kendisinde potansiyel gören insanların önce mesleklerinde, sonra bakanlıklarında, sonra ülkelerinde ve en sonunda ise dünyada seçim yarışına girmelerini sağlar, politika ve stratejilerine göre kendi takımını kurup ismiyle siyaset yapmalarını temin ederiz.

Call Now ButtonHemen Ara