0543 779 79 06

Hakkımızda

hakkımızda

Eşref-i mahlukatın kainata 3 gönderiliş gayesi bulunmaktadır. Birincisi kendi mutluluğunu ve huzurunu arttırabilmesi için Allah’ımızı her zaman hatırlama yani ubudiyet, İkincisi Allah’ımızı bilmeyenlere Allah’ımızı en güzel şekilde anlatma yani i’la-yı kelimetullah ve üçüncüsü ise Allah’ımızı kainatta en güzel şekilde temsil etme yani hilafet…

Kainattaki bütün varlıklar sadece ubudiyetle görevlendirilirken eşref-i mahlukat olan insan; hem ubudiyet, hem i’lay-ı kelimetullah hem de hilafetle görevlendirilmiştir. Şeytanın ve meleklerin anlayamadığı eşref-i mahlukat sırrı işte insana verilen bu 3 sorumluluğun bir neticesidir.

İşte bunun için GİMSETAP; bulunduğu alanlarda ve yapmış olduğu faaliyetlerde merkeze eşref-i mahlukat olan insanı yerleştirmekte ve Eşref-i Mahlukat Mefkuremiz olarak adlandırdığımız bu yüce mefkureye uygun iş ve icraatları gerçekleştirmeye çaba göstermektedir.

İşte bu kapsamda GİMSETAP; 2012 yılında halı yıkama hizmetiyle faaliyetlerine başlamıştır. 2014 yılında ise ilim, maneviyat ve tüm alanlarda adalet, paylaşım, sorgulama ve etkileşimi yaymayı amaç edinen marka ismini Türk Patent Enstitüsünde tescil ettirmiştir.

2012-2018 yılları arasındaki 7 yıl boyunca ürettiği fikir ve değerleriyle ağırlıklı olarak ekonomi stratejisini piyasada uygulamış, piyasayı ve insanları sunduğu hizmetlerle tanımış, ekonomiyi ekonomi yapan paranın tarihini araştırmış, amaçlarını öğrenmiş, insanlığı özgürlükten daha çok esarete sürüklediğini keşfetmiş, insanlığa iyilikten daha çok kötülük bulaştırdığını müşahede etmiştir.

GİMSETAP paranın kötülüklerini keşfettikten sonra 2019 yılının mayıs ayında insani faaliyetlere ivme kazandırmak için iyilik ofisini harekete geçirmiş, iyilik ofisinde 16 adet organizasyonu yönetmek istemiş ancak tanınamadığından ve gereken ilgiyi göremediğinden 2020 yılının sonlarına doğru iyilik ofisini düşünce kuruluşuna çevirip devletimizin karar alan organlarına derin stratejiler sunmaya başlamıştır. Yönetmek istediği 16 adet organizasyonu siyasete atılıp muktedir olduktan ve daha iyi tanındıktan sonra gerçekleştirmeyi düşünmektedir.
Ekonomi ve sosyoloji stratejisine ağırlık veren GİMSETAP; toplumumuzda bulunan kaliteli insanlara ulaşmak, kaliteli eserleri milletimizle, ümmetimizle ve insanlıkla buluşturmak için 2021 yılının nisan ayında yayınevini insanlığın hizmetine sunmuştur.

İşte tüm bu düşüncelerle GİMSETAP; askeriye, ekonomi, sosyoloji ve siyaseti derinden etkileyen numune cenneti, altın çağı ya da bir başka ifadeyle yeni dünya düzenini insanlığa anlatıyor. Faaliyetleriyle insanlarımızın gönüllerine dokunuyor, ilim, hikmet, gizem ve gaybın yazılı olduğu tek hakiki kaynak Kur’an-ı Kerim ile ilim, irfan ve hikmeti yaşayan insanları birbirleriyle etkileşime geçirip insanlığın hakikate daha çabuk ulaşmasına katkı sunuyor.

İnsanlara, ailelere, kurumlara, örgütlere, devletlere dünyada yaşanan tüm sıkıntıların aslında içimizdeki kötülerden kaynaklandığını hissettiren GİMSETAP; bütün kötülüklere neden olan paranın yerine ihlası, korkuyu arttıran silahların yerine fikirleri, ayrımcılığı körükleyen makam ve mevkinin yerine sevgiyi ve özgürlüğü engelleyen sınırların yerine İslam’ı yerleştiren fikir ve faaliyetlere hız verip, insanlığı özgürlüğe ve mutluluğa kavuşturmayı arzuluyor…

DEĞERLERİMİZ

DÜRÜSTLÜK

Verilen söz veya doğru yapılan iş kısa vadede kaybettirse bile uzun vadede markamıza büyük kazanımlar sağlayacağını düşünüyor, dürüstlüğü önemsiyoruz…

SALİH AMEL

Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya hemen ölecekmiş gibi ahirete yatırım yapıyor, insanların en hayırlısının insanlara faydalı olanlar olduğunu düşünüp iyiliklerle ve güzelliklerle yükseliyoruz…

İHLAS VE SAMİMİYET

Hizmetlerimizi samimiyetle karıp insanlarımızın istifadesine sunuyor bu sayede hem insanlarımızın hem de Allah’ımızın rızasını kazanıyoruz.

MİSYON

İNOVATİF FİKİRLER VE HİKMETLİ STRATEJİLER ÜRETMEK, SORGULATARAK VE TEFEKKÜR EDEREK TAHKİKİ İMANA VESİLE OLMAK, İSLAM’IN ÖZÜNÜN İHLAS OLDUĞUNU ANLATMAK, ALLAH’IMIZIN İPİ OLAN İSLAM’I İNSANLIĞA SEVDİRMEK…

VİZYON

SİLAHLARIN, PARANIN, MEVKİNİN VE SINIRLARIN OLMADIĞI, İNSANLARIN, ÜRÜNLERİN, FİKİRLERİN VE SEVGİNİN BÜTÜN DÜNYADA SERBESTÇE DOLAŞTIĞI, BÜTÜN İSTEK VE İHTİYAÇLARIN ÜCRETSİZ KARŞILANDIĞI İNSAN MERKEZLİ BİR YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI.

ÖNCE İÇ SONRA DIŞ

ALLAH’IMIZLA VAKİT GEÇİRME

Allah’ımızdan işareti aldığın güne kadar oku, izle, öğren, kendini yetiştir, ilerle, değiş. Allah’ımıza daha fazla vakit ayır.

FİKRİ ALTYAPI

İcraatlarını ve faaliyetlerini muktedir olduktan sonra hayata geçiriyorsun, şimdi fikri altyapıya önem ver.

TEMSİL

İslam’ı en güzel şekilde temsil ediyorsun. İmanına, itikadına, ahlakına, ilmine, irfanına, ibadetlerine, ilmihal bilgilerine önem ver.

KEMALAT

Projelerin, stratejilerin, misyonun, vizyonun, siyasetin, izlemek istediğin yol ve yöntemler hazır seni bekliyor. Tek beklentin zamanının gelmesi. Meyve olgunlaşmalı ki tat versin.

MUKTEDİR OLDUĞUMUZDA

İnsanlarımıza emir ve direktif vererek zoraki anlamda bir arzumuzun yerine getirilmesini istemek yerine insanlarımızı seviyor, bizi sevmelerine neden olan iyilik ve güzellikleri yapıyor bu sayede insanlarımızın suhuletle ve iştiyakla arzularımızı karşılamalarını istiyoruz.

Öncekilerimizin ve şimdikilerimizin kusurlarını örtüyor, başarılarını öne çıkartıyoruz.

Bir yetkiyi ve sorumluluğu yakınlığa, uzaklığa ve menfaate göre değil, Hakka, adalete, liyakata, ehliyete, dürüstlüğe, samimiyete ve kaliteye uygun olarak taksim ediyoruz.

İnsanlarımızı kırmadan yanlışa yanlış, doğruya doğru diyoruz.

Şu dünyadaki en önemli kaynak, sermaye, fayda ve mahluğun insan olduğunu bilip insanımıza yatırım yapıyor, onun sinerjisinden azami bir şekilde faydalanıyoruz.

Çalıştığımız ortamları, gezdiğimiz yerleri, konuştuğumuz ve görüştüğümüz çevreleri mutsuzluğa iten tüm olumsuzlukları nasıl düzeltmemiz gerektiğini araştırıyor, mutluluğu ve huzuru öne çıkartıyoruz.

Bize saygı gösterilmektense, sevgi gösterilmesini yeğliyoruz.

Zararlı bir işi yürüten iki kötü insanın veya iki kötü devletin karşısında bulunan bir iyi insana veya bir iyi devlete destek olup dünyadaki umutsuzluğu umuda dönüştürüyoruz.
Şirki anımsatan protokolü ortadan kaldırıp tüm kamu görevlilerinin halkın arasına karışmalarını istiyoruz.

Ayrımcılığı çağrıştıran farları yanıp yanıp sönen arabaları ortadan kaldırıp tüm kamu görevlilerinin halkla birlikte yollara karışmalarını istiyoruz.

Kamuda çalışan bütün görevlilerin halktan kopmalarına neden olan randevu sistemini iptal ediyor, kamu görevlisi odasında bulunmuyorsa ona vekalet edenlerin halkın sorunlarını aynı anda ve bizzat halkla görüşerek çözmelerini istiyoruz.

İyiliğin ağırlığı karşısında kötülük hareket edemez bir duruma gelene kadar tedbir maksatlı çok önemli insanlar dışında koruma görevini en asgari seviyeye indiriyoruz. Kim ne yaparsa yapsın biz biliyoruz ki Allah’ımızın koruduğunu kimse öldüremez, Allah’ımızın korumadığını da yığınlarca koruma olsun yine de sağ tutamaz. Kamudaki korumaların sayısı azaldığında halk kamu görevlilerine uzaktan bakarak ve korkarak değil de yakınlarına gelerek ve sevgiyle meramlarını anlatıyor, tüm taleplere uygun çözümler bulunuyor, korku ikliminden sevgi iklimine yaklaşıyoruz.

İnsanları sıkan, insanları olduğu gibi görünmekten alıkoyan, insanları resmiyete yani ikiyüzlülüğe zorlayan kravat ve takım elbise zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, insanların istediği gibi giyinip işlerini şevkle ve daha rahat bir şekilde ifa etmelerini temin ediyoruz.

Kamu görevlilerinin halkla iç içe geçtikleri sade binalarda görev yapmalarını istiyor, kamu binalarının her daim halka açık tutulmasını sağlıyoruz.

Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu kurulduktan sonra kanunlar hükümdar, başkanlar ve yargıçların reyleriyle yapıldığından milletvekilliği sona erer. İşte bu kapsamda hizipleşmeye neden olan parti sistemini ortadan kaldırır, kendisinde potansiyel gören insanların önce mesleklerinde, sonra bakanlıklarında, sonra ülkelerinde ve en sonunda ise dünyada seçim yarışına girmelerini sağlar, politika ve stratejilerine göre kendi takımını kurup ismiyle siyaset yapmalarını temin ederiz.

Call Now ButtonHemen Ara