0543 779 79 06

Yayınevi

Yayınevimiz kaliteli içeriklerin, özgün pasajların olduğu insanlarımızın moral ve motivasyonlarını arttıran nitelikli eserlere öncelik tanımaktadır.

Yayınevimiz kaliteli eserleri yayın hayatıyla buluşturmayı amaçlar.

Yayınevimiz yazarlarımızın zihnine ve gönlüne ilham edilen hikmetli içeriklere ulaşmaktan ve faydalanmaktan büyük keyif almaktadır.

Yayınevimiz önce eseri yayın hayatına tutundurmayı hedefler. İşte bu yüzden ilk aşamada daha az basım yaparken eser tutunduktan sonra daha yüksek basımlar yapar.

Yayınevimiz maliyeti asgari seviyeye düşürebilmek için ekonomik ve kaliteli matbaalarla çalışır.

Yayınevimiz eserimizin yayın hayatında tutunması için geniş dağıtım kanallarıyla çalışır her geçen gün ağlarını genişletir.

Yayınevimiz eserimizi yayın hayatında tutundurmak için kendi adına fedakarlıkta bulunup kitap dağıtım firmalarına, kitabevlerine ve internet kitap satış noktalarına daha yüksek kar marjları sunar.

Yayınevimiz kitaplarımızın önsözünü, yazar kısa geçmişini, arka kapak yazısını, ön ve arka kapak tasarımlarını yazarlarımızın önerileri doğrultusunda özgün bir şekilde tasarlar ve hazırlar.

Kitabevleriyle ve internet kitap satış dağıtım kanallarıyla sürekli iletişim halindeyiz. Tükenen kitaplarımızı depomuzda bekletmeden dağıtım kanallarına ulaştırmaktayız.

Yayınevimiz yazarlarımızın kendi çevresine de önem vermektedir. İşte bunun için her basımda yazarlarımızla anlaşıp bir miktar kitabı yazarlarımıza sunmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

Kitap Dosyamızı İnceleme

Kitap dosyamızı inceliyor, kitabımızın yayımlanma serüveni ile ilgili aşamalara başlıyoruz.

Editöryel Aşama

Yayıma uygun bulduğumuz eserleri editöryel anlamda inceliyor, yazım ve anlatım bozukluklarını düzeltiyor, gerekli görülen yerleri değiştiriyor, çıkartıyor, ilave ediyoruz.

Dizgi ve Mizanpaj

Kitabımızın iç sayfa düzeni kitabımızın vermek istediği mesaja uygun bir şekilde editörümüz tarafından son haline getirilir.

ISBN Başvurusu, Barkod

Kitabımızı yayımlamadan önce gerekli olan başvurularımızı Kültür Bakanlığı’mıza yapıyoruz.

Bandrol

ISBN’si alınmış eserlerimiz için Yayımcılar Meslek Birlikleri Federasyonu’muzdan kitaplarımıza yapıştırılmak üzere bandrol alınır.

Kapak Tasarımı

İlgi çekici kapak tasarımını yazarımızın beğenisi doğrultusunda uzmanımızla hazırlıyoruz.

Arka Kapak Yazısı

Okurlarımızla ilk etkileşime giren bölüm kitabımızın arka kapak yazısıdır. Bunun önemine uygun bir şekilde kitabımız için en dikkat çekici arka kapağı hazırlıyoruz.

Kitap Basım Aşaması

Kitabımızın bütün aşamaları tamamlanıp yazarımızın onayını aldıktan sonra anlaşmalı olduğumuz matbaalarda basımı gerçekleşir. Bandrolleri yapıştırılır.

Tanıtım

Hizmetlerimiz içerisinde en önem verdiğimiz aşamadır. Biz rastgele kitap basmaktan daha ziyade kaliteli eserleri yayımlıyoruz. Bu yüzden yayınevimizden çıkan kitapların sosyolojide tutunması diğer kitaplara nazaran daha da kolaylaşıyor. Kitabımızı sosyolojide tutundurmak için kitap dağıtım firmalarıyla sürekli irtibat halinde oluyor, kitabevleriyle ve internet kitap satış noktalarıyla ise sürekli takip halinde bulunuyoruz. Kendi web sitemizde yayımladığımız kitaplarımızın isimlerini ve içeriklerini sergiliyor, internet reklamlarımızla insanlarımızın ilgisine sunuyor, sosyal medyada tanıtımlarımızı yapıyoruz.

YAYIM SÜRECİ

Yazarımız yayınevimize başvurur. Eserimiz uzmanımız tarafından incelenir.

Yazarımız ve yayınevimiz iletişime geçip eserimiz hakkında anlaşırlar ve maliyet belirlenir.

Sözleşme yapılır ve imzalanır.

Eserimiz editöre gider. Yazım yanlışları, anlatım bozuklukları ve gerekli düzenlemeler yapılır.

Kontrol ve onay için eserimiz yazarımıza gönderilir.

Eserimizin dizgi ve mizanpajı yapılır.

Kültür Bakanlığı’mızdan ISBN ve barkod alınır.

Yayımcılar Meslek Birlikleri Federasyonu’muzdan bandrol alınır.

Eserimize arka kapak yazısı yazılır, kapak tasarımı yapılır, yazarımızın beğenisine sunulur.

Kitabımızın son hali onay için yazarımıza gönderilir.

Onay sonrası kitabımız matbaaya gönderilir. Basımı gerçekleşir. Bandrolleri yapıştırılır.

Matbaamızdan gelen kitapların bir kısmı yazara bir kısmı ise Kültür Bakanlığı’mıza verilmek üzere ayrılır.

İletişim halinde olduğumuz tüm kitap dağıtım firmalarına kitaplarımız gösterilir, dağıtımı gerçekleşir.

İnternette bulunan internet kitap satış sitelerine ve sosyal medyaya kitaplarımızın tanıtımları yapılır.

İnternet sitemizin reklamları yapılmakta kitaplarımızın tanıtımları internet sitemizde bulunmaktadır.

SIK SORULAN SORULAR

Sizin farkınız nedir?

Heyecanlıyız. Kaliteli eserlerimize ve yazarlarımıza ulaşmaktan ve tanışmaktan büyük haz alıyoruz.

Kitaplarımızın tüm hakları yayınevimiz tarafından korunmaktadır.

En önem verdiğimiz hizmetler ön ve arka kapak tasarımları, arka kapak yazısı ile kitaplarımızın sosyolojide tanınması ve tutunması için emek harcadığımız tanıtım ve pazarlama aşamalarıdır.

Bizi her daim arayabilir aklınıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz.

Dağıtım ağına büyük önem veriyoruz. Kitaplarımızı rafta tutabilmek ve rafa koyabilmek için büyük enerji harcıyoruz.

Seçiciyiz, her eseri yayımlamıyoruz. Bastığımız eserin yayınevimizi en güzel şekilde temsil etmesine özen gösteriyoruz.

Henüz keşfedilmemiş nitelikli yazarları ve kaliteli eserleri yayın dünyasına kazandırmayı hedefliyoruz.

Yayınevinizin amacı ve beklentileri nelerdir?

Yaptığımız işten elde ettiğimiz en önemli kazanç sizin başarınızın bizim başarımız olduğudur. Herhangi bir başarısızlık durumunda yayınevimiz de en az yazarımız ve eserimiz kadar mağdur olmaktadır. Bu yüzden her kitabımızı kendi şahsi kitabımız gibi özen göstererek hazırlayıp, satış ve tanıtım sürecinde de aynı istikrarı sağlıyoruz. Size sadece bize güvenmek kalıyor.

Öncelikleriniz nelerdir?

Kaliteli eserlere ulaşmak, nitelikli yazarlarla tanışmak, paradan daha ziyade eseri sosyolojide tutundurup hem eserimizin, hem yazarımızın hem de yayınevimizin popülaritesini arttırmak.

GENEL KURALLAR

Yayıncılık bir gelenektir. Yazılı olmayan kuralları ve ilkeleri vardır. Kitabın icadıyla başlayan ve uzayan bir serüvendir. Aşkla, titizlikle ve sabırla yapılır.

Yayıncılık amatör bir ruh ve profesyonel bir iş disiplini içerisinde yapıldığında amatör ancak nitelikli yazarlar yayın dünyasıyla buluşur.

Yayıncılıkta öncelikli hedef kaliteli, akıcı ve sürükleyici eserlere ulaşmak olursa kazançta nitelikli eserlerle birlikte gelir.

Yayıncılıkta hedef yayın hayatına kalitesiz yüzlerce eser çıkartmaktan daha ziyade kaliteli eserleri okuyucuyla buluşturmak olursa Türk ve İslam Medeniyetimizin yayın içerikleri ve niteliği diğer medeniyetler tarafından gözlenir ve takdir edilir.

YOL VE YÖNTEMLERİMİZ

Yayınevimiz kitaplarımızı talep geldikçe üretiyor. Bu sayede sizleri maliyetten kurtarıyor. Kitabımızın talep geldikçe üretilmesi sınırsız bir üretim satın aldığınız anlamına geliyor.

Yayınlamak istediğiniz kitabınızı multidisiplinerimiz kapsamlı bir şekilde inceliyor ardından kitabımızın yayınlanma aşamalarına geçiyoruz.

Kitabımızı beğendikten sonra maliyet aşamalarından azami bir şekilde fayda sağlamak için kitabımızı asgari düzeyde basım aşamasına tabi tutuyoruz. İnternet kitap satış noktalarından ve kitabevlerinden yeterli talep geldikçe kitabımızın baskı sayısını da arttırıyoruz. Bu sayede her basımda kitabımız ile ilgili güncellemeleri düzenliyor, çıkarılması gereken yerler çıkartılıyor, ilave edilmesi gereken yerler ilave ediliyor, değiştirilmesi gereken yerler değiştiriliyor.

ÖNEM VERDİĞİMİZ DALLAR

Özellikle Din, Maneviyat, Tasavvuf, Kur’an-ı Kerim Okumaları, Siyer, Eskatoloji, Sosyoloji, Strateji, Tarih, Jeostrateji, Jeopolitik, Numeroloji, Cifir, Yakın Tarih, Osmanlı Tarihi, Kişisel Gelişim, Astroloji, İlm-i Ledün, Mistisizm ve Mizah dallarını öne çıkartan kitaplara önem ve ağırlık veriyoruz.

FİYAT VE MALİYET

Kitabımızı beğendikten sonra sizden editörlük, dizgi ve mizanpaj, ISBN ve barkod hizmeti, arka kapak yazısı, ön ve arka kapak tasarımları, baskı, bandrol, reklam ve pazarlama hizmetlerimizi kapsayan bir ücret alıyoruz. Bu ücret kitabımızın sayfa sayısına göre değişmektedir.

İlk basımları 100 adet yapıyor kitap dağıtım firmalarına ücretsiz olarak 2’şer adet veriyor ve bizimle sürekli irtibat halinde olmalarını uyarıyoruz.

Sosyolojideki bir çok yayınevi yayınladıkları kitapları depolarında bekletiyor, yazarlarımızı mağdur ediyorlar. Biz ise reklam ve pazarlama aşamasına büyük önem veriyor, kitap dağıtım firmalarına, internet kitap satış noktalarına ve kitabevlerine daha yüksek kar marjları sunuyoruz. İlk 100 kitabın tükenmesinden sonra 2.baskıda 200 adet basıyor bastığımız bu kitapları ücreti mukabilinde kitap dağıtım firmalarına veriyoruz.

Kitabımızın 2.baskısı da sütün maya tutup yoğurt olması gibi piyasada talep görüp tanındıktan sonra sizinle tekrar irtibata geçiyor ve sonraki basımlar için maliyetleri yayınevimiz karşılıyor. Kitabımızın fiyatından dağıtım firmalarına, kitabevlerine, internet kitap satış noktalarına ve yayınevimize ayrılan paydan kalan miktarı yazarımıza telif geliri olarak ödüyoruz.

Yazarlarımızın telif gelirleri Nisan ve Ekim aylarının sonunda hesaplarına yatırılmaktadır.

İşte bu kapsamda kitaplarımızın 1.ve 2.basımlarına ait tüm maliyetler ve hizmetlere mukabil ödenen ücretler yazarlarımız tarafından karşılanırken 3.basımdan itibaren tüm maliyetler ve hizmetler yayınevimiz tarafından karşılanır.

Yazarlarımız 2.baskıdan itibaren telif gelirlerini almaya hak kazanıyorlar.

Call Now ButtonHemen Ara