0543 779 79 06

DAVRANIŞLARIMIZ

DAVRANIŞLARIMIZ

İnsanlarımıza emir ve direktif vererek zoraki anlamda bir arzumuzun yerine getirilmesini istemek yerine insanlarımızı sevecek, bizi sevmelerine neden olan iyilik ve güzellikleri yapacak bu sayede insanlarımızın suhuletle ve iştiyakla arzularımızı karşılamalarını isteyeceğiz.

Bir işin yapılıp yapılmadığını öğrenmek ve insanlarımızın başarılarını değerlendirmek için sadece üstten alta doğru değil aynı zamanda alttan üste, ortadan alta ve ortadan üste doğru soracak, öğrenecek ve değerlendireceğiz.

Öncekilerimizin ve şimdikilerimizin kusurlarını örtecek, başarılarını öne çıkartacağız.

Bir yetkiyi ve sorumluluğu yakınlığa, uzaklığa ve menfaate göre değil, adalete, liyakata, ehliyete, samimiyete, kaliteye ve dürüstlüğe uygun olarak taksim edeceğiz.

İnsanlarımızı kırmadan yanlışa yanlış, doğruya doğru diyeceğiz.

Şu dünyadaki en önemli kaynak, sermaye, fayda ve mahluğun insan olduğunu bilip insanımıza yatırım yapacak, onun sinerjisinden azami bir şekilde faydalanacağız.

Çalıştığımız ortamları, gezdiğimiz yerleri, konuştuğumuz ve görüştüğümüz çevreleri mutsuzluğa iten tüm olumsuzlukları nasıl düzelteceğimizi araştıracak, huzuru ve mutluluğu öne çıkartacağız.

Bizi sevmeyen ve bizden nefret eden insanlarımızın bile olumlu eleştirilerini dikkate alacağız.

Bize saygı gösterilmektense, sevgi gösterilmesini yeğleyeceğiz.

Zararlı bir işi yürüten iki kötü insanın veya iki kötü devletin karşısında bulunan bir iyi insana veya bir iyi devlete destek olup Dünyadaki umutsuzluğu umuda dönüştüreceğiz.

Şirki anımsatan protokolü ortadan kaldırıp tüm kamu görevlilerinin halkın arasına karışmalarını isteyeceğiz.

Ayrımcılığı çağrıştıran farları yanıp yanıp sönen arabaları ortadan kaldırıp tüm kamu görevlilerinin halkla birlikte yollara karışmalarını isteyeceğiz.

Kamuda çalışan bütün görevlilerin halktan kopmalarına neden olan randevu sistemini iptal edecek kamu görevlisi odasında bulunmuyorsa yardımcılarının yada ona vekalet edenlerin halkın sorunlarını aynı anda ve bizzat halkla görüşerek çözmelerini isteyeceğiz.

İyiliğin ağırlığı karşısında kötülük hareket edemeyecek bir noktaya gelene kadar tedbir maksatlı çok önemli insanlar dışında koruma görevini en asgari seviyeye indireceğiz. Kim ne yaparsa yapsın biz biliyoruz ki Allah’ımızın koruduğunu kimse öldüremez, Allah’ımızın korumadığını da yığınlarca koruma olsun yine de sağ tutamaz. Kamudaki korumaların sayısı azaldığında halk kamu görevlilerine uzaktan bakarak ve korkarak değilde yakınlarına gelerek ve sevgiyle meramlarını anlatacak, tüm taleplere uygun çözümler bulunacak, korku ikliminden sevgi iklimine yaklaşacağız.
İnsanları sıkan, insanları olduğu gibi görünmekten alıkoyan, insanları resmiyete yani ikiyüzlülüğe zorlayan kravat ve takım elbise zorunluluğunu ortadan kaldıracak, insanların istediği gibi giyinip işlerini şevkle ve daha rahat bir şekilde ifa etmelerini sağlayacağız.

Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu kurulduktan sonra kanunlar hükümdar, başkanlar ve yargıçların reyleriyle yapılacağından milletvekilliği sona erecektir. İşte bu kapsamda hizipleşmeye neden olan parti sistemini ortadan kaldıracak, kendisinde potansiyel gören insanların önce mesleklerinde, sonra bakanlıklarında, sonra ülkelerinde ve en sonunda ise Dünyada seçim yarışına girmelerini sağlayacak, politika ve stratejilerine göre kendi takımını kurup ismiyle siyaset yapmalarını temin edeceğiz.