0543 779 79 06

DAVRANIŞLARIMIZ

İnsanlarımıza emir ve direktif vererek zoraki anlamda bir arzumuzun yerine getirilmesini istemek yerine insanlarımızı sevecek, bizi sevmelerine neden olan iyilik ve güzellikleri yapacak bu sayede insanlarımızın suhuletle ve iştiyakla arzularımızı karşılamalarını isteyeceğiz.

Öncekilerimizin ve şimdikilerimizin kusurlarını örtecek, başarılarını öne çıkartacağız.

Bir yetkiyi ve sorumluluğu yakınlığa, uzaklığa ve menfaate göre değil, adalete, liyakata, ehliyete, dürüstlüğe, samimiyete ve kaliteye uygun olarak taksim edeceğiz.

İnsanlarımızı kırmadan yanlışa yanlış, doğruya doğru diyeceğiz.

Şu dünyadaki en önemli kaynak, sermaye, fayda ve mahluğun insan olduğunu bilip insanımıza yatırım yapacak, onun sinerjisinden azami bir şekilde faydalanacağız.

Çalıştığımız ortamları, gezdiğimiz yerleri, konuştuğumuz ve görüştüğümüz çevreleri mutsuzluğa iten tüm olumsuzlukları nasıl düzelteceğimizi araştıracak, huzuru ve mutluluğu öne çıkartacağız.

Bize saygı gösterilmektense, sevgi gösterilmesini yeğleyeceğiz.

Zararlı bir işi yürüten iki kötü insanın veya iki kötü devletin karşısında bulunan bir iyi insana veya bir iyi devlete destek olup dünyadaki umutsuzluğu umuda dönüştüreceğiz.

Şirki anımsatan protokolü ortadan kaldırıp tüm kamu görevlilerinin halkın arasına karışmalarını isteyeceğiz.

Ayrımcılığı çağrıştıran farları yanıp yanıp sönen arabaları ortadan kaldırıp tüm kamu görevlilerinin halkla birlikte yollara karışmalarını isteyeceğiz.

Kamuda çalışan bütün görevlilerin halktan kopmalarına neden olan randevu sistemini iptal edecek kamu görevlisi odasında bulunmuyorsa ona vekalet edenlerin halkın sorunlarını aynı anda ve bizzat halkla görüşerek çözmelerini isteyeceğiz.

İyiliğin ağırlığı karşısında kötülük hareket edemeyecek bir noktaya gelene kadar tedbir maksatlı çok önemli insanlar dışında koruma görevini en asgari seviyeye indireceğiz. Kim ne yaparsa yapsın biz biliyoruz ki Allah’ımızın koruduğunu kimse öldüremez, Allah’ımızın korumadığını da yığınlarca koruma olsun yine de sağ tutamaz. Kamudaki korumaların sayısı azaldığında halk kamu görevlilerine uzaktan bakarak ve korkarak değilde yakınlarına gelerek ve sevgiyle meramlarını anlatacak, tüm taleplere uygun çözümler bulunacak, korku ikliminden sevgi iklimine yaklaşacağız.

İnsanları sıkan, insanları olduğu gibi görünmekten alıkoyan, insanları resmiyete yani ikiyüzlülüğe zorlayan kravat ve takım elbise zorunluluğunu ortadan kaldıracak, insanların istediği gibi giyinip işlerini şevkle ve daha rahat bir şekilde ifa etmelerini sağlayacağız.

Kamu görevlilerinin halkla içiçe geçecekleri sade binalarda görev yapmalarını isteyecek, kamu binalarının her daim halka açık tutulmasını sağlayacağız.

Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu kurulduktan sonra kanunlar hükümdar, başkanlar ve yargıçların reyleriyle yapılacağından milletvekilliği sona erecektir. İşte bu kapsamda hizipleşmeye neden olan parti sistemini ortadan kaldıracak, kendisinde potansiyel gören insanların önce mesleklerinde, sonra bakanlıklarında, sonra ülkelerinde ve en sonunda ise dünyada seçim yarışına girmelerini sağlayacak, politika ve stratejilerine göre kendi takımını kurup ismiyle siyaset yapmalarını temin edeceğiz.