0543 779 79 06

https://www.gimsetap.com.tr/wp-content/uploads/2016/02/slider-4.jpg

slider 6

GİMSETAP; Düşünce Kuruluşu, Yayınevi ve Halı Yıkama faaliyetlerini bünyesinde barındıran kaliteli ve sıra dışı bir markadır.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

GİMSETAP; 2014 yılında Türk Patent Enstitüsünde ismini tescil ettirmiş kayıtlı bir markadır.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

GİMSETAP; 2012 yılından bu yana yapmış olduğu faaliyetlerle ekonomiye ve sosyolojiye değer üreten bir markadır.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

GİMSETAP; Düşünce Kuruluşu faaliyetiyle insanlığa ilim, irfan ve hikmet yüklü pasajlar sunar, tebliğ ve irşad faaliyetlerini yürütür.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

GİMSETAP; Yayınevi faaliyetiyle ilim, irfan ve hikmet yüklü eserlere ulaşıyor, Türk ve İslam Medeniyetimizin bilgeliğini ve güzelliğini insanlığa gösteriyor.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

GİMSETAP; Halı Yıkama faaliyetini kendine özel halı yıkama karışımıyla yapar, etkili leke sökücüleri kullanır.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

GİMSETAP; Düşünce Kuruluşu faaliyetiyle devletimizin karar alan organlarına derin stratejiler, sıra dışı makaleler sunar.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

GİMSETAP; Yayınevi faaliyetiyle akıcı, sürükleyici ve kaliteli eserlere ulaşır, ilk aşamalarda daha az basım yaparken eser tutulduktan sonra daha yüksek basımlar yapar.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

GİMSETAP; Halı Yıkama faaliyetlerinde zamanında alım ve zamanında teslime büyük özen gösterir.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

GİMSETAP; Düşünce Kuruluşu faaliyetiyle fikir, bilgi ve değer üretir, milletimizi, ümmetimizi ve insanlığı iyiliklere ve güzelliklere yaklaştırır.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

GİMSETAP; Yayınevi faaliyetinde en önem verdiği aşama reklam ve pazarlama aşamasıdır. Eseri yayın hayatında tutundurmak için eserin niteliğine önem verirken bir taraftan da kitap dağıtım firmalarıyla sürekli iletişim halinde olup tükenen kitapların yerine yenilerini sunar.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

GİMSETAP; Halı Yıkama faaliyetiyle kendisine nakit kaynak sağlar, ailelere ulaşır, “Dünyayı Cennete Benzetmeye Var mısın” adlı akıcı ve sürükleyici eserimizi ailelere hediye eder, geldiği yerin alçakgönüllülük ve tevazu olduğunu pratik eder.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

GİMSETAP; “Dünyayı Cennete Benzetmeye Var mısın?” adlı akıcı ve sürükleyici kitabıyla dünyanın ne kadar kolay bir şekilde cennete benzetileceğini gösterir.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

GİMSETAP; Düşünce Kuruluşu faaliyetiyle ileride bünyesine katılmak istediği siyaset hayatına altyapı ve zemin hazırlar.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

GİMSETAP; Yayınevi faaliyetiyle yayın hayatını ve piyasasını etkili, akıcı, sürükleyici ve kaliteli eserlerle buluşturur.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

GİMSETAP; Halı Yıkama faaliyetinde halı yıkama sektöründe uzun yıllar çalışmış, leke çıkartma yöntemlerini bilen, yıkama tekniklerine hakim, deneyimli personel ile kadrosu güçlü bir markadır.

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

METAFİZİK VE KUANTUM

FİKRE RUH ÜFLEME

+blog

20th Ara 2016

More

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

Türklerin İslam’ı seçmeden önceki töresi ile Müslümanlık arasında birbirine benzeyen bir çok husus bulunmaktaydı. Bu hususları; tevhid inancı, temizlik, hoşgörü, dürüstlük, alicenaplık, adalet, ahirete iman, kurban, cihat, ganimet, aileye verilen...

+blog

20th Ara 2016

More

YÜKSELEN GÜÇ İSLAM

İnsanlık bunca savaş, kaos ve çatışmalardan çok yoruldu, adaletsiz gelir dağılımından çok bunaldı. Dünya kurumları, gelişmiş ülkeler adaleti tesis edemiyor. Ne güçlü olan bitenden memnun, ne de mazlum. Ne zengin...

+blog

20th Mar 2017

More

YENİ DÜNYA DÜZENİ

Para insanların yapmış oldukları iyiliklere karşılık olarak Allah’ımızın rızasını beklemek yerine bir menfaat beklemesi sonucu ortaya çıkmıştır. Para zenginleri iyiliklerden uzaklaştırır, çaresiz kadınları namussuzluğa iter, devletleri vergi almaya yönlendirir, devleti...

+blog

07th Ara 2015

More

DÜNYADA OYNANAN SATRANÇ

  Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Kendi dünya düzenini halklara kabul ettirmek için tüm dünya sathında iyiler ve kötüler çarpışıyor. Ancak zannedilmesin ki devletler çarpışıyor. Çünkü her devletin yönetim kademesinde...

+blog

07th Ara 2015

More

EŞREF-İ MAHLUKAT İMPARATORLUĞU

İnsanı merkeze alan ve insan onuruna yakışan bir Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu kuruluyor. Bu Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu’nu bütün dünya halkları birlikte kuruyor. Artık dünyanın bir ucundaki en küçük bir gelişme dünyanın...

+blog

07th Ara 2015

More

İSLAM DÜNYADA YAYILIYOR

Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik Allah’ımız tarafından insanları uyarmak üzere tevhid inancını esas alarak insanlığa indirilen üç semavi dindir. Zaman içerisinde Müslümanlık; Şiiler ve Sünniler diye mezheplere bölünmüş, Hristiyanlık kitabı değiştirilerek;...

+blog

07th Ara 2015

More

GÜÇ ADALETE YÖNELİYOR

  Teknoloji, enerji, işgücü, sermaye, bilişim, toprak ve müteşebbislik insanlığa huzur ve bereketi getirebilir. ABD gibi teknolojik birikimi yüksek olan ülkeler; gelişmemiş ülkelerin büyüme hızını teknoloji transferiyle arttırır, Rusya gibi...

+blog

20th Ara 2016

More

DÜNYAYI CENNETE BENZETME

Bir insanın ihtiyaç duyduğu barınak, yiyecek, giyecek ve huzuruna ait ihtiyaçları sağlayan mesleklere 7,9 milyarlık insanlık organize bir şekilde dağıtılsa, kolay ve zor işler bu işleri bilmeyen insanlara öğretilse, kamuda...

Call Now ButtonHemen Ara