0543 779 79 06

FİKRE RUH ÜFLEME

+blog

20th Ara 2016

More

MAVERAÜNNEHİR – AFROAVRASYA – KIZIL ELMA

Türklerin İslam’ı seçmeden önceki töresi ile Müslümanlık arasında birbirine benzeyen bir çok husus bulunmaktaydı. Bu hususları; tevhid inancı, temizlik, hoşgörü, dürüstlük, alicenaplık, adalet, ahirete iman, kurban, cihat, ganimet, aileye verilen...

+blog

20th Ara 2016

More

YÜKSELEN GÜÇ İSLAM

İnsanlık bunca savaş, kaos ve çatışmalardan çok yoruldu, adaletsiz gelir dağılımından çok bunaldı. Dünya kurumları, gelişmiş ülkeler adaleti tesis edemiyor. Ne güçlü olan bitenden memnun, ne de mazlum. Ne zengin...

+blog

20th Mar 2017

More

YENİ DÜNYA DÜZENİ

Para insanların yapmış oldukları iyiliklere karşılık olarak Allah’ımızın rızasını beklemek yerine bir menfaat beklemesi sonucu ortaya çıkmıştır. Para zenginleri iyiliklerden uzaklaştırır, çaresiz kadınları namussuzluğa iter, devletleri vergi almaya yönlendirir, devleti...

+blog

07th Ara 2015

More

DÜNYADA OYNANAN SATRANÇ

  Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Kendi dünya düzenini halklara kabul ettirmek için tüm dünya sathında iyiler ve kötüler çarpışıyor. Ancak zannedilmesin ki devletler çarpışıyor. Çünkü her devletin yönetim kademesinde...

+blog

07th Ara 2015

More

EŞREF-İ MAHLUKAT İMPARATORLUĞU

İnsanı merkeze alan ve insan onuruna yakışan bir Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu kuruluyor. Bu Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu’nu bütün dünya halkları birlikte kuruyor. Artık dünyanın bir ucundaki en küçük bir gelişme dünyanın...

+blog

07th Ara 2015

More

İSLAM DÜNYADA YAYILIYOR

Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik Allah’ımız tarafından insanları uyarmak üzere tevhid inancını esas alarak insanlığa indirilen üç semavi dindir. Zaman içerisinde Müslümanlık; Şiiler ve Sünniler diye mezheplere bölünmüş, Hristiyanlık kitabı değiştirilerek;...

+blog

07th Ara 2015

More

GÜÇ ADALETE YÖNELİYOR

  Teknoloji, enerji, işgücü, sermaye, bilişim, toprak ve müteşebbislik insanlığa huzur ve bereketi getirebilir. ABD gibi teknolojik birikimi yüksek olan ülkeler; gelişmemiş ülkelerin büyüme hızını teknoloji transferiyle arttırır, Rusya gibi...

+blog

20th Ara 2016

More

DÜNYAYI CENNETE BENZETME

Bir insanın ihtiyaç duyduğu barınak, yiyecek, giyecek ve huzuruna ait ihtiyaçları sağlayan mesleklere 7,9 milyarlık insanlık organize bir şekilde dağıtılsa, kolay ve zor işler bu işleri bilmeyen insanlara öğretilse, kamuda...

Call Now ButtonHemen Ara