0543 779 79 06

Dualarımız

0.UYKU DUASI

Allah’ım bizi bir an önce derin uykuya daldır. Uykumuzla vücudumuz dinlensin, organlarımız dinçleşsin, hafızamız güçlensin, zihnimiz yenilensin, gönlümüz ferahlasın, ruhumuz doysun. Rabbim uykumuzda bize nasıl bir yol izlememiz gerektiğini işaret eden hayırlı rüyalar göstermeni arzuluyoruz. Allah’ım Teheccüd Namazı vaktine kadar deliksiz bir uyku geçirmeyi murad ediyoruz. Allah’ım Teheccüd Namazı vaktinde kulağımızdaki pası silmeni, gözümüzdeki perdeyi kaldırmanı, bedenimizdeki gafleti gidermeni, kalbimizi nurlandırmanı, ruhumuzu canlandırmanı talep ediyoruz. Bu sayede Teheccüd Namazı’mız ile Sabah Namazı’mızı eda edip Seni zikretmek, Sana şükretmek istiyoruz. Sabah Namazı’mızı eda ettikten sonra ise tekrar yatıp 09.00’a kadar deliksiz bir uyku geçirmeyi talep ediyoruz. Uyandıktan sonra ise işlerimizi nihayete erdirmek ve kendimizi yetiştirmek istiyoruz. Geceyi dinlenme, gündüzü çalışma vasıtası yapan Rabbim bize her işimizde başarılar nasib et.

1.HAYIRLI ÖMÜR DUASI

Allah’ım Senden mehabet ve mehafetin karşısında her zaman huşu ve hudu ile çarpan, hep tazarru ve yakarış halinde olan bir kalb, her uzvuyla neşeyi yaşayan bir beden, yakın-i tam, zikir ve hamd mütemadi hali olan bir lisan, güzel, helal ve bol rızık, faydalı ilim, amel-i salihle dolu hayırlı, sağlıklı, dinamik, enerjik, sinerjik uzun bir ömür istiyoruz.

2.ZAHİRİ İLİMLER DUASI

Rabbim Senden öyle bir zahiri ilim istiyoruz ki gördüklerimizi, duyduklarımızı ve öğrendiklerimizi hatırlayalım. Girift problemleri suhuletle çözelim. Müşkilatlı hadiselere çareler bulalım. Karmaşık ve sıkıştıran sorulara pratik cevaplar verelim. Bazen mizah ve esprilerle bazense hikmetli sözlerle düşündürüp insanları hakikatle buluşturalım. Çözdüğümüz problemlerle, çare olduğumuz hadiselerle ve cevapladığımız sorularla Sana daha da yaklaşalım.

3.BATINİ İLİMLER DUASI

Rabbim Senden öyle bir ledünni ilim istiyoruz ki elleri, simaları, rüyaları, burçları, rakamları, sayıları, harfleri, kelimeleri, hadiseleri, ayetleri, sureleri, isimleri ve insanları müşahede ve mütalaa edip hikmeti öne çıkartarak yorumlayalım. Mazi ile ati arasında bulunan mekanları, hadiseleri, zamanları ve insanları en güzel ve en hakkani bir şekilde insanlara tefsir ve te’vil edelim, insanlığın faydasına sunalım.

4.LİSAN-I HAL DUASI

Rabbim niyetimizi en iyi Sen biliyorsun. İçimizdekileri Sana anlatmamız için gönlümüz yetiyor. Ancak insanlığın mutluluk, huzur, bereket ve hidayetini istediğimiz yüce mefkureyi insanlığa en güzel bir şekilde anlatmamız için dilimizi geliştir, zihnimizi ilhamlarınla destekle, ruhumuzu cezbeye getir, üslubumuzu zevklendir, hafızamızı güçlendir, duruşumuz, bakışımız ve vücudumuzla insanları etkilet, ahlakımızla da sert kalbleri yumuşat.

5.İLHAM DUASI

Rabbim ilmimizin ve hikmetimizin kaynağı Senden aldığımız ilhamlardır. Sen sevdiğin kullarına bunu ikram ederek sizi seviyorum dersin. Rabbim Senin hikmetini ve kudsiyetini daha iyi kavramamız, Sana daha yakın olmamız ve insanlara tebliğ vazifemizi daha güzel ifa etmemiz için bizi her daim bu güzel lütfunla beslemeni arzuluyoruz. Şüphesiz ki Sen Hakim’sin.

6.DİNDE MUKİM KALMA DUASI

Allah’ım son nefesimize kadar vücudumuzu, zihnimizi, gönlümüzü ve ruhumuzu dinin üzere sabit kıl. Gölgeni, esenliğini ve huzurunu üzerimizde gezindir. Bizi destekle. İmanımızı tahkim et. Bize suhuletli, tatlı bir ölüm nasib eyle. Allah’ım son nefesimizde bize kelime-i şehadet getirmeyi muvaffak kıl.

7.MURAD DUASI

Allah’ım benliğimizi Sana bıraktık. Rabbim hayatımızı Senin dinine göre şekillendiriyoruz. Allah’ım Senden bir işaret bekliyoruz. Rabbim bizi tatlı ve sevimli bir şekilde ıslah ve irşad edersen iznin, lütfun ve inayetinle İslam dinini bütün dinlere üstün kılmak için çalışır, mutluluk, huzur, bereket ve hidayetin insanlığa yayılması için uğraşırız. Allah’ım bu uğraşımızda başarılı olmamız için bizi kudretinle, iradenle, isimlerinle, ilminle ve kelam sıfatınla donatmanı arzuluyoruz. Şüphesiz ki Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de çeker alırsın.

9.99 DUASI

Rabbim bu aciz kulun muradına ermesi veya muradına vesile olması için Senden dinamik bir yaşam talep ediyor, insanlığa faydalı olduğumuz bir şekilde 99 yıllık bir ömür istiyoruz. Rabbim insanlığa mutluluk, huzur, bereket ve hidayetin yayılması için yaptığımız faaliyetlerde ve yaşamımız süresince istikrarın devam etmesi gayesiyle takındığımız davranışlarda istikamet üzere olmak için hayatımızı 99 isminle desteklemeni arzu ediyoruz. Allah’ım her günümüzün verimli ve faydalı olmasını Senden istiyor, genç, dinç, zinde, güçlü, enerjik ve sinerjik bir vücutla ve fıtratla hayatımızı yönetmeyi arzuluyoruz. Muhakkak ki Sen her işi hikmetle yapan ve herşeye güç yetirensin.

10.MEFKURE DUASI

Allah’ım Eşref-i Mahlukat Mefkuremizi insanlığa yaymak için Senden mutluluk, huzur, sıhhat, güzel ahlak, asalet, refah, bereket, iyilik, zeka, hafıza, ilim, irfan, marifet, hikmet, fazilet, cesaret, şecaat, belagat, adalet, saadet, liyakat, merhamet, dinamizm, enerji, sinerji, cazibe, şeref, izzet, feraset, basiret, dirayet, metanet, riyaset, kudret, iktidar, sevgi, mülk ve irade istiyoruz. Bizi; mallarımızı, imkanlarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, akrabalarımızı, kardeşlerimizi, annemizi, babamızı, evladlarımızı, eşlerimizi, cazibemizi, gücümüzü, iktidarımızı, ilmimizi, zamanımızı, sıhhatimizi, sevgimizi, mülkümüzü, irademizi ve herşeyden öte canımızı gözümüzü kırpmadan Sana harcayan bahtiyar kullarından eyle…

11.AKRABALARIMIZ DUASI

Allah’ım bizi Sana yaklaştıran, yanlarında bulunduğumuz zaman mutluluğa, sevince ve huzura ulaştığımız, kötü günlerimizde ve iyi günlerimizde bize destek ve ortak olan, diğer tüm insanlardan neseb bağıyla farklı ve bize yakın olan akrabalarımızın Sana olan muhabbetlerini arttır, bizimle bağlarını daha da güçlendir, istek ve ihtiyaçlarını karşıla, ömürlerini bereketlendir, mutluluklarına mutluluk kat. Çünkü biz onlarla anlamlıyız.

12.KOLAYLIK DUASI

Allah’ım Sen kolaylığı seversin. Senin adını insanlığa yaymak için yaptığımız tüm faaliyetlerde işlerimizi kolaylaştır, önümüzü aç, kalbimizdeki sekineti arttır, zihnimizi geliştir. Bizi mutlu, huzurlu, neşeli ve relaks yap. Biz insanlık aciz varlıklarız. İznin, lütfun ve inayetinle insanlığa yayılmasını istediğimiz mutluluk, huzur, bereket ve hidayeti suhuletli bir şekilde insanlığa nasib et.

13.EVLADLARIMIZ DUASI

Allah’ım bize sıhhatli, asil, salih, kamil, adil, merhametli, civanmert, zeki, dürüst, samimi, mütevazı, dinamik, enerjik, sinerjik, kahraman, çalışkan, alicenap ve yakışıklı erkek evladlar ile sıhhatli, asil, saliha, kamile, anlayışlı, tatlı dilli, güler yüzlü, iffetli, edepli, müşfik, alçakgönüllü, temiz, kanaatkar, nazik, zarif, canayakın, alımlı ve güzel kız evladlar bahşeyle. Bize öyle bir ilim, irfan ve hikmet ver ki onları ve yakınımızdakileri Senin adını insanlığa yaymak için arslanlar gibi yetiştirelim. İyilik ve adalet için çalışıp, Hakkı insanlığa hakim kılalım.

14.UZUV DUASI

Allah’ım tefekkür gayesiyle yaptığımız yürüyüşlerde kullandığımız ayaklarımıza ve bacaklarımıza, ibadetlerimizi yaparken kullandığımız ellerimize, kollarımıza ve eklemlerimize, zihnimizin ve ruhumuzun gıdalarını öğüttüğümüz dişlerimize, sindirdiğimiz midemize, bağırsaklarımıza, böbreklerimize ve mesanemize, vücudumuzu ayakta tutan omurgamıza, bize istikamet tayin eden başımıza, ufku gören gözlerimize, haberleri duyan kulaklarımıza, Seni her daim anan ve huzur bulan gönlümüze, Sen varsan gam da yok korku da yok diyen yüreğimize, bize nefes üfleyen ciğerlerimize, bize moral veren zihnimize, neslimizi çoğaltan üreme organlarımıza, bize mekanda, zamanda ve mülkte yolculuklar yaptıran epifiz bezimize güç, kuvvet, direnç ve afiyet ver.

15.KUŞATAN DUASI

Nimeti bol olan, rahmeti, kudreti, afv ve mağfireti geniş ve sonsuz olan, ilim ve ihsanı her şeyi kuşatan Allah’ım bize verdiğin ilimle rakamlar ve sayılar konusunda büyük mesafeler kaydettik. Allah’ım aynı ilmi Senden harfler ve kelimeler konusunda da bekliyoruz. Bize verdiğin hikmetle Seni yeryüzünde en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Muhakkak ki Sen insanı halifen tayin edip, adını ve şanını bilmeyenlere en güzel şekilde anlatmamızı isteyen, yüceliğin ve kudretin kaynağını Senden bilip Sana en güzel şekilde kulluk yapmamızı bekleyensin.

16.KORUYAN VE GÖZETEN DUASI

Rabbim Eşref-i Mahlukat Mefkuremizi insanlığa yayarken bizi koruyan, gözeten, takdir eden ve bize yardım eden Sensin. Allah’ım biz ne yapıyorsak sadece Senin rızanı kazanmak ve insanlığı mutlu etmek için yapıyoruz. Sen koruyansın, gözetenlerin en hayırlısısın. İşleri yoluna koyansın. Kendine yardım edenlerin yardımına yetişensin. Bizi koru, kolla, gözetle ve yardım et ki önümüz açılsın. Suhuletli bir şekilde hayallerimizi hakikate dönüştürelim.

17.İSTİHBARAT DUASI

Allah’ım bizi her yönden, her insandan, her platformdan, her kuruluştan ve her devletten gelen derin ve sır bilgilerle destekle ki İslam yücelsin.

18.VEKİL DUASI

Allah’ım Nisa’mıza şifa ver. Onu iyileştir ki hayattan keyif ve zevk alsın. Dilini ve zihnini açtıktan sonra ona öyle bir ilim, irfan, hikmet ve şefkat ver ki Senin iznin, lütfun ve inayetinle hayata adım atmalarını istediğimiz evladlarımızı en güzel bir şekilde yetiştirsin. Allah’ım her şey Senin bir “Ol” demene bakıyor. Biz Sana inanıyoruz, Sana güveniyoruz. Sen herşeyin en iyisini bilirsin. Allah’ım Senin rızanın olduğu işlere ve insanlara yaklaşıyor, Senin sevmediklerinden uzaklaşıyoruz. Sen ne güzel vekilsin.

19.HZ.İSA’MIZ DUASI

Allah’ım Hz.İsa’mızı bu zamana kadar farklı bir formda yaşattın. Allah’ım Senin katında imkansız diye birşey olmadığını bildiğimiz için Hz.İsa’mıza 259 yıllık bir ömür bahşetmeni arzuluyoruz. Rabbim bu arzumuzu hem altın çağın hem de ebedi hayatın nimetlerinden azami sayıda insanın uzunca bir süre faydalanması için istiyoruz. Allah’ım Hz.İsa’mızı her zaman genç, dinamik, enerjik ve sinerjik bir vücutla ve fıtratla yaşatmanı, iktidarında hem kendisini hem de insanlığı mutlu, huzurlu, neşeli ve relaks yapmanı, onu Hay ve Kayyum isimlerinle destekleyip istikrarını sağlamlaştırmanı, gönlünü ve zihnini bize ısındırmanı istiyoruz. Muhakkak ki Sen hadiselere, zamana ve insanlara hükmedensin…

20.İSLAM’IN ARKASINDA KAPI GİBİ DURAN ALİ DEVLETİMİZ TÜRKİYE DUASI

Allah’ım Türkiye’mizin liderliğiyle dünyanın şekillendiği bu zamanda mazlumlara, güçsüzlere, haklılara ve mağdurlara umut ışığı olan, yaptığı iyiliklerle gayrimüslimleri Müslümanlara cezbettiren, ihlası, samimiyeti, adaleti ve hakkaniyeti esas alan davranışlarıyla insanlığa muhteşem bir altın çağ yaşatmak isteyen Türkiye’mizin önünü aç, istek ve taleplerini karşıla.

Türkiye’mizi insanlıkla iletişime geçirip etkileştiren Fahrettin ALTUN’un, Türkiye’mizi teknolojide sinerje ve dinamize eden Selçuk BAYRAKTAR’ın, Türkiye’mizin savunma sanayisini güçlendiren İsmail DEMİR’in, Türkiye’mizi sanayide ve teknolojide ilerleten Mustafa VARANK’ın, Türkiye’mize sıhhat katan Fahrettin KOCA’nın, Türkiye’mizin enerjisini yükselten Fatih DÖNMEZ’in, Türkiye’mizi birbirine bağlayan Adil KARAİSMAİLOĞLU’nun, Türkiye’mizin potansiyelinin nişanesi olan aile kurumumuzu yöneten Derya YANIK’ın, Türkiye’mizin ufkunu açması için Ziya SELÇUK’un, Türkiye’mizin gençlerini ateşlemesi için Mehmet Muharrem KASAPOĞLU’nun, Türkiye’mizi Kur’an-ı Kerim’imize, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Sana yaklaştırması için Ali ERBAŞ’ın, Türkiye’mizi iaşe ve ibate eden Lütfi ELVAN’ın, Türkiye’mizin gıdasını temizlemesi için Bekir PAKDEMİRLİ’nin, Türkiye’mizi cesaretlendiren ve karşısındakileri caydırtan Hulusi AKAR’ın, Türkiye’miz ile anlaşmak isteyenleri ağırlayan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun, Türkiye’mize güven veren Süleyman SOYLU’nun, Türkiye’mizin sır küpü olan Hakan FİDAN’ın, Türkiye’mizin istediklerini en güzel şekilde ifade eden İbrahim KALIN’ın, Türkiye’mize stratejiler ve politikalar üreten Muhammed Taha GERGERLİOĞLU’nun, kritik hamleleriyle Türkiye’mizin sigortası olan Devlet BAHÇELİ’nin ve yapmış olduğu icraat, reform ve devrimleriyle Türkiye’mizin dümeninde bulunan Recep Tayyip ERDOĞAN’ın mutlu, huzurlu, sıhhatli ve dinamik bir yaşam sürdürmelerini Senden istiyor, sevdiğimiz bu 21 insana en az 99 yıllık bir ömür tahsis etmeni arzuluyoruz.

Şüphesiz ki Sen sevdiklerini gözetir, isteklerine çözümler yaratırsın.

21.İYİLİK DUASI

Rabbim Seni çok sevdiğimiz için kurduğumuz düşünce kuruluşumuzla fikir, bilgi ve değer üretiyor, Senin rızanı kazanıyoruz. Harekete geçirdiğimiz yayınevimizle ilim, irfan ve hikmet yüklü eserleri insanlıkla buluşturuyor, Türk ve İslam Medeniyetimizin güzelliğini ve bilgeliğini insanlığa gösteriyoruz. Faaliyette bulunduğumuz halı yıkamamızla ailelerimize ulaşıyor, kendimize finansal kaynak sağlıyoruz. Allah’ım bu üç kuruluşla ekonomideki ve sosyolojideki misyonumuzu tamamlayıp siyasete atılmayı hedefliyoruz. Siyasete atılıp muktedir olduktan sonra etkileşim ve sinerji, kooperatifler, inşa ve ihya, hakikat gibi teşebbüsleri hayata geçirip dünyayı cennete benzetmek istiyoruz. Teşebbüslerimizde bize başarılar nasib et. Muhakkak ki Sen iyileri sever, iyilere yardım edersin…

22.DOST DUASI

Rabbim bizi anlayan, ilmimizi bereketlendiren, bize tavsiyeler sunan, bize yardım eden, bizi seven Senin sevdiğin dostlarını bizimle karşılaştır, bize yaklaştır, bize sevdir.

23.BELAGAT VE TEŞKİLAT DUASI

Allah’ım Senden harika bir belagat yeteneği istiyoruz. Konuşmak istediklerimizi içimizden gelerek ifa etmeyi talep ediyoruz. İlmimiz, hafızamız, enerjimiz, cazibemiz, vücut dilimiz, üslubumuz, cezbemiz, mimiklerimiz, jestlerimiz, ton ve vurgulamalarımızla insanları etkilemeyi arzuluyoruz. Ne olur bize kelam sıfatınla yardım et. Allah’ım faydalanmak istediğimiz insanları en doğru kanallara yönlendirmemiz için karşılaştığımız insanların karakterlerini, niyetlerini ve potansiyellerini bize idrak ettir. Etrafımızdaki iyi insanların sayısını çoğalt. Muhakkak ki Sen Cami’sin.

24.YAPTIRAN DUASI

Allah’ım Senin sınırlarını ve sınırsızlığını anlamak biz cüz’i irade sahibi insanlığın havsalasını aşan konulardır. Sen ister zorla olsun isterse de güzellikle olsun murad ettiklerini yaptıransın.

Allah’ım muradına sıcak bakmayanları ya bize çevirip bize yaklaştır, ya da pasifize edip bizden uzaklaştır.

25.LEZZETLER ARAÇ ALLAH’IMIZ AMAÇ DUASI

Allah’ım Senin gücün, kudretin, azametin, ilmin, şanın ve iraden karşısında bizim durumumuz nehir üzerinde akıp giden bir saman çöpü dahi değildir. Bunu daima böyle bilir, böyle idrak ederiz. Allah’ım eğer güç ve kudret için, makam ve mevki için, para ve servet için, mal ve mülk için, rütbe ve ünvan için, nam, şan, şöhret ve şehvet için ve akla gelen herhangi bir lezzet için çalışıyorsak bizi bir arpa boyu dahi ilerletme.

Yok eğer Senin rızanı kazanmak, adını yaymak, şanını yüceltmek, dinini bütün dinlere üstün kılmak için çaba gösteriyorsak ne olur bize yardım et ve önümüzü aç. Aç ki Hak sevinsin, moral kazansın. Şüphesiz ki Sen içimizdekileri de dışımızdakileri de en iyi bilensin.

26.İSLAM’IN GÜÇ KAZANMASI DUASI

Allah’ım Muhammed Ali’mizi öyle bir yetiştirelim ki İslam onunla güç kazansın, Hristiyanları Müslümanlara yaklaştırsın, bize yardım etsin, bize seçenekler sunsun, bize moral ve motivasyon olsun. Mutluluğu, huzuru, sıhhati, güzel ahlakı, asaleti, refahı, bereketi, iyiliği, zekası, hafızası, ilmi, irfanı, marifeti, hikmeti, fazileti, cesareti, şecaatı, belagatı, adaleti, saadeti, liyakatı, merhameti, dinamizmi, enerjisi, sinerjisi, cazibesi, şerefi, izzeti, feraseti, basireti, dirayeti, metaneti, riyaseti, kudreti, iktidarı, sevgisi, mülkü ve iradesiyle parlasın. Muhakkak ki Sen Raşid’sin ve Rafi’sin.

27.GÜZEL AHLAK DUASI

Allah’ım bizi; tasadan neşeye, mahzunluktan dost çokluğuna, acizlikten kuvvete, tembellikten çalışkanlığa, cimrilikten cömertliğe, korkaklıktan cesarete, borç kıskacından refaha, güç sahibi insanların tasallutundan güce, gaddarlıktan merhamete, düşkünlükten dinamizme, fitneden uhuvvete, cahillikten hikmete, eğri işlerden dürüstlüğe, namussuzluktan iffete, ben yaptım oldudan meşverete, haksızlıktan hakkaniyete, kibirden tevazuya, bencillikten diğergamlığa, acemilikten ehliyete, acelecilikten teenniye, rüzgara göre yön değiştirmekten sebata, boş işlerden faydalı işlere, sapıklıktan hidayete, yanlış konumlardan doğru mertebelere, kıtlıktan berekete, hasetten muhabbete, su-i zandan hüsn-i zanna, kusur araştırmaktan başarıları öne çıkartmaya, ihanetten vefaya, asilikten sabra, israftan iktisada, öfkeden sukunete, intikam almaktan affetmeye, patavatsızlıktan edebe, aşırılıktan itidale, pes etmekten azme, gösterişten sadeliğe, riyadan ihlasa, ikiyüzlülükten samimiyete, pislikten kudsiyete, doyumsuzluktan kanaate, kin duymaktan sevgiye, dedikodu yapmaktan hakikatı anlamaya ve anlatmaya, kendini beğenmişlikten alçakgönüllülüğe, tahammülsüzlükten hoşgörüye, tul-i emelden ahireti düşünmeye, zorluktan kolaylığa, kötülükten iyiliğe, inatçılıktan doğru olanı kabul etmeye, küstahlıktan vakara, boş konuşmaktan doğru konuşmaya, kabalıktan nezakete, şiddetten zarafete, hiddetten akl-ı selime, güvensizlikten kalb-i selime, sivri dilden tatlı dile, asık surattan güleryüze, gurur yapmaktan cana yakınlığa, pintilikten misafirperverliğe, uygunsuz davranışlardan hayaya, sessizlikten sosyalliğe, kaypaklıktan civanmertliğe, yeisten umuda, antipatiden sempatiye, menfi eleştiriden iltifata, çıkar ve menfaat gözetmekten zühde, günah işlemekten takvaya, endişeden tevekküle, zulümden adalete, bireysellikten birlikteliğe, kadirbilmezlikten değer vermeye, zelil olmaktan izzete, beddua etmekten dua etmeye, tedbirsizlikten önlem almaya, dalgınlıktan dikkatli olmaya, uyuşukluktan canlılığa, katı kalplilikten hilme, gafletten uyanışa, anlayışsızlıktan empatiye, bezginlikten enerjiye, art niyetten iyi niyete, ifrat ve tefritten orta yola yaklaştır.

28. İSLAM’IN BAŞA GEÇMESİ DUASI

Allah’ım Müslümanları sözde değil özde Müslüman yap. Müslümanları güzel ahlaklarıyla, sevgileriyle ve ilimleriyle cezbettir. İslam devletlerinin başındaki yöneticileri adalet ve hakkaniyetleriyle güçlendir. Gayrimüslimleri Müslümanlara öyle imrendir ki 2028 yılında dünya; İslam’ın başta olduğu, İslam’ın esas alındığı, İslam’a uygun kurum ve teşkilatların yapılandırıldığı bir dünya olsun.

29.SEVK VE İDARE DUASI

Allah’ım önce Senin iznin, lütfun ve inayetinle, ardından Muhammed Ali’mizin ve Meryem Elvin’imizin duaları, enerjileri, katkıları ve destekleriyle, sonrasında ise İnsanlığın, İslam’ımızın, Türkiye’mizin, İstanbul’umuzun ve Ayasofya’mızın duaları, teveccühleri, güçleri ve cazibeleriyle Ayasofya’mıza yakın evimizdeki odalardan kainatı sevk ve idare etmeyi murad ediyoruz. Sen bu muradımızı bize nasib et. Muhakkak ki Sen Müdebbir’sin.

30.HİDAYET DUASI

Allah’ım 2030 yılına kadar yaşanan hadise ve süreçlerle insanların kalbinin İslam’a ısınmasını, insanların fevç fevç İslam’a yönelmesini, bütün akımların, ideolojilerin ve dinlerin sönerken İslam’ın parlamasını, dünyadaki tek ve geçerli yaşam biçiminin İslam olmasını “Ol” deyince olduran Zat’ından niyaz ediyoruz. Muhakkak ki Sen Hadi’sin.

31.İRADE DUASI

Rabbim Senden öyle bir irade istiyoruz ki bu irademiz sayesinde Teheccüd Namazımızı ve Sabah Namazımızı eda edelim. Kaza namazlarımızı ömrümüze yayarak kaza namazlarımızı eda edelim. Ayet ve sure ezberimizi ömrümüze yayarak Kur’an-ı Kerim’imizi hıfzedelim. İşlerimizi ihlasla ve samimiyetle yapalım, kararlarımızı adaletle ve hakkaniyetle alalım.

32.HAZİNE DUASI

Allah’ım bize sunduğun imkanlar, yaptığın yardımlar ve verdiğin mülk sayesinde kainat mutluluğa, huzura, neşeye, güvene ve berekete kavuşuyor. Eşyalar, nebatlar, hayvanlar ve bütün canlılar insanlıktan memnun olmaya başlıyor.

Allah’ım insanlığın da mutlu olması, güzellikleri, refahı ve zenginliği daha coşkulu yaşaması, çekici ve cezbedici günlerle buluşması, hayattan daha büyük keyif ve zevk alması için dünyayı eşyalarla, nebatlarla, ağaçlarla, hayvanlarla, ürünlerle, hizmetlerle, başarılarla, faydalarla, bilgilerle, fikirlerle, keşiflerle, çarelerle, madenlerle, kaynaklarla, enerjilerle, verimli topraklarla, ırmaklarla ve hazinelerle donatıp, insanlığı ve kainatı sevindirmeni arzuluyoruz.

Müstakil evlerin üzerinde inşa edildiği, en az 1 trilyon insanı besleyen ve ihya eden bir altın çağın yaşanması için arazileri genişletmeni ve dünyayı büyütmeni talep ediyoruz.
Muhakkak ki Sen Halık’sın, Rezzak’sın ve Şekur’sun.

35.KARDEŞLERİMİZ DUASI

Allah’ım kardeşlerimize hayırlı, sıhhatli, salih ve kamil erkek evladlar ile hayırlı, sıhhatli, saliha ve kamile kız evladlar bahşeyle. Evlerindeki bereketi arttır. Yuvalarındaki mutluluğu, huzuru, sevgiyi ve neşeyi çoğalt. Hayatlarını salih amellerle süsle, İlimlerini bereketlendir. Sana olan muhabbetlerini arttır. Onları kemale ulaştır. Senin sevgin herşeyin üstündedir.

36.İSTANBUL’UMUZ DUASI

Rabbim kıyamete kadar İstanbul’umuzu güvenilir kıl. Bu şehrin insanlarını güzel ahlakla, sevgiyle ve ilimle donat. Bu şehri insanlığa başkent tayin et. Bu şehrin ürünlerini bereketlendir. Bu şehri aziz eyle.

37.ANNEMİZ VE BABAMIZ DUASI

Allah’ım biz annemizi ve babamızı çok seviyoruz. Onların yanında mutlu oluyor, kendimizi huzurlu hissediyor, moral depoluyoruz. Rabbim ne olur onları mutlu, huzurlu, sıhhatli ve dinamik bir şekilde en az 99 yaşlarına kadar yaşat. Sana olan muhabbetlerini arttır. Senin her şeye gücün yeter.

38.MERYEM ELVİN’İMİZ DUASI

Allah’ım Meryem Elvin’imizi ismindeki mim gibi Sana yaklaşan ve yakin olanlardan, ra gibi Senden ilham alanlardan, ye gibi yönlendiren ve idare edenlerden, elif gibi dik duranlardan, lam gibi Sana boyun eğenlerden, vav gibi mütevazi olanlardan, nun gibi mülkü parlayanlardan eyle. Bize ve abisi Muhammed Ali’mize ilmiyle, irfanıyla, hikmetiyle ve sezgileriyle yardım etsin. Hz.Meryem’imiz gibi kudsilerden olsun. Hem fani hayatta hem de ebedi hayatta şerefiyle ve izzetiyle parlasın. İsmi sayesinde Hristiyanları Müslümanlara yaklaştırsın. Muhakkak ki Sen Muktedir’sin ve Fettah’sın.

39.İKTİDAR DUASI

Rabbim 14 tane hanımımız olsun istiyoruz. Bize öyle bir sevgi, güç, enerji, iktidar, cazibe, arzu, tutku ve şehvet ver ki her hanımımızı neşeye, sevince ve saadete doyuralım. Müslüman oranı az nüfusu yoğun olan ilk 13 gayrimüslim ülkeden seçmek istediğimiz hanımlarımızla bu ülkelere yaklaşalım, neslimizi yayalım ve çoğaltalım. Her hanımımızı öyle mutlu edelim ki Senden sonra en çok bizi sevsinler, bize yardım etsinler, bize bağlansınlar. Her hanımımızı öyle bir yetiştirelim ki iletişime ve etkileşime girdikleri kadınların gönüllerini ve zihinlerini İslam’a ısındırsınlar. Allah’ım hanımlarımızın arasına öyle güzel bir sevgi, muhabbet, anlayış ve ünsiyet ver ki birbirlerini sevsinler, birbirlerine bağlansınlar, birbirlerini anlasınlar, birbirlerini kollasınlar.

42.BAĞIŞLAMA VE ÖDÜLLENDİRME DUASI

Allah’ım ebedi hayatta milletimizin, ümmetimizin ve insanlığın kusurlarını setretmeni, günahlarını bağışlamanı, cezalandırmayı düşündüklerini daha az ödüllendirip mü’minlere imrendirterek cezalandırmanı istiyoruz. Muhakkak ki Sen Settar’sın, Afüv’sün, Gaffar’sın, Rahman’sın ve Rahim’sin.

43.POZİTİF ENERJİ DUASI

Allah’ım bize güç, kuvvet, moral, motivasyon ve afiyet ver. Mutluluğumuzu ve huzurumuzu vücudumuza, zihnimize, gönlümüze, ruhumuza ve fıtratımıza yansıt. Yansıt ki karşılaştığımız insanlara pozitif enerji yayalım. Şüphesiz ki Sen Kerim’sin.

44.EŞİMİZ DUASI

Allah’ım eşimizin Sana olan muhabbetini arttırmanı, bize olan sevgisini çoğaltmanı, bedenini, zihnini, gönlünü ve ruhunu namaza ısındırmanı, hayatını salih amellerle süslemeni, ilmini bereketlendirmeni, gönlündeki sevgiyi büyütmeni, onu kemale ulaştırmanı arzuluyoruz. Şüphesiz ki Sen Bedi’sin.

46.İSTİKRAR DUASI

Rabbim insanlığı güvenilir eyle. İnsanlığa selamet ver. İnsanlığı iyiliğe yönelt. İnsanlığın farkındalığını, ferasetini ve basiretini arttır. İnsanlığın istikrarına güç ver. Kainat insanlığın yaptıklarına üzülüyor. İnsanlığı mutlu ve huzurlu yap ki kainatta mutlu ve huzurlu olsun. Şüphesiz ki Sen Kayyum’sun.

50.KURBAN DUASI

Allah’ım bize, ailemize, akrabalarımıza, dostlarımıza, vatanımıza, milletimize, ümmetimize ve insanlığa selamet ver. Kızımıza şifa ver. Bizi istediğimiz menzile en hayırlı ve en suhuletli yoldan ulaştır. Kurbanlarımızla bizi Sana yaklaştır. Bizi insanlara sevdir. Bizi ve soyumuzu hayırlı insanlardan eyle. Hükmettiğin zamanı bizim lehimize çevir. Muhakkak ki Sen ihlasla iş yapanları hem sever hem de yardım edersin.

Call Now ButtonHemen Ara