0543 779 79 06

Zikirlerimiz

1.VEDUD                  :          SEVGİ                       (Allah’ımızın gücünden sonra en büyük güç)

2.ZAHİR                    :           AŞİKAR                    (Zahiri ilimler)

3.BATIN                    :           GİZLİ                         (Batıni ilimler)

4.ALİM                       :           İLİM                            (İlimle yapılan tebliğ)

5.HAKİM                   :           HİKMET                    (Hikmetle sırların açıklanması)

6.MÜMİN                   :           İMAN                         (Hakkalyakin)

7.KUDDÜS               :           KUDSİYET               (Hadiselerin kudsiyet kazandırması)

8.ŞEHİD                    :           HAZIR VE NAZIR   (Murad-ı İlahi için istenen Tayy-ı Mekanlar)

9.NUR                       :           IŞIK                            (Murad-ı İlahi için istenen Tayy-ı Zamanlar)

10.MALİK-ÜL MÜLK:        MÜLK                        (Murad-ı İlahi için istenen Tayy-ı Mülkler)

11.VEHHAB             :           İHSAN                       (Sıla-yı Rahim vesilesiyle Allah’ımıza yaklaşma)

12.FETTAH              :           AÇAN                        (Sırların ifşa edilmesi için sert güçten yumuşak güce geçiş)

13.NAFİ                     :           FAYDA                      (İnsanlığa salih amelleri ve faydalı fikirleri sunma)

14.AZİM                     :           SEBAT                     (Devlet-i Aliye’nin gücü sayesinde kritik hadiselerin atlatılması)

15.VASİ                     :           GENİŞLİK                (Zuhur)

16.HAFIZ                  :           KORUYAN               (Zırh)

17.HABİR                 :           HABERDAR            (İstihbarat)

18.VEKİL                  :           TEVEKKÜL             (Yapılan tüm işlerde ve seçimlerde Allah’ımızı vekil edinme ve etki alanımızı büyütme)

19.RAFİ                     :           ŞEREFLENDİREN (Hz.İsa’mızın doğarak insanlığı şereflendirmesi)

20.ADL                      :           ADALET                   (Türkiye’mizin adaleti ve hakkaniyeti esas alan davranışlarıyla halkların ve devletlerin gönlünü kazanması)

21.BERR                  :           İYİLİK                        (Dünyayı değiştiren iyiliği ve hakikati öne çıkartma)

22.VELİ                     :           DOST                        (Islah ve irşad sonrası çevreyi genişletme)

23.CAMİ                    :           TEŞKİLAT               (Seçimle başa geçip güç ve meşruiyet kazanan halifemizin insanları ve devletleri İslam etrafında organize etmesi)

24.CEBBAR             :           YAPTIRAN               (İyiliğe direnemeyen batıl ve zalim güçlerin takatinin kesilmesi)

25.KAVİ                     :           GÜÇ                          (İslam’a geçenlerin mutluluğu ve huzuru sayesinde güç ve cazibe kazanma)                            

26.VARİS                  :           MİRAS                       (Hz.Mehdi’mizden sonra mülkle tanışan Hz.İsa’mızın sevgi dolu Hristiyanları samimi Müslümanlara yaklaştırması)

27.MUSAVVİR         :           ŞEKİLLENME         (Müslümanların güzel davranışları ve İttihad-ı İslam’ın cazibesi sayesinde bütün devletlerin İttihad-ı İslam etrafında kenetlenmesi)

28.SELAM                :           İSLAM                       (Hükümdarlık seçimleri, Eşref-i Mahlukat İmparatorluğu’nun kurulması ve İslam’a uygun bir şekilde yapılandırılması)

29.MÜDEBBİR        :           SEVK VE İDARE    (Hükümdarlık seçimleri ve İslam ana paydası etrafında altın çağın başlaması, seçimlerin sonucunda başa geçip Allah’ımızın izni, lütfu ve inayeti sayesinde kainatın sevk ve idare edilmesi)

30.HADİ                    :           HİDAYET                 (İnsanların fevç fevç İslam’a yönelmesi)

31.METİN                 :           SAĞLAM                  (Hükümdarlık seçimlerine katılma, İslam’ı ve özü olan ihlası en güzel şekilde temsil edip seçimi kazanma)

32.HALIK                  :           YARATAN                (Kainatın insanlıktan memnun kalıp zenginliklerini fışkırtması)

33.MÜTEALİ            :           ÇOK YÜCE              (Mele-i Ala’nın iradesi, sevgisi ve bilgisiyle seçimlere katılma, kazanma, 5 yıl boyunca kainatı sevk ve idare etme)

34.MACİD                 :           ŞAN                           (Takdir ve teveccühle muhkemleşen adalet ve hakkaniyet iktidarının 5 yıl boyunca kainatı sevk ve idare etmesi)

35.KEBİR                 :           BÜYÜK                     (Takdir ve teveccühle muhkemleşen adalet ve hakkaniyet iktidarının 5 yıl boyunca kainatı sevk ve idare etmesi)

36.AZİZ                     :           İZZET                        (Takdir ve teveccühle muhkemleşen adalet ve hakkaniyet iktidarının 5 yıl boyunca kainatı sevk ve idare etmesi)

37.KADİR                 :           KUDRET                  (Takdir ve teveccühle muhkemleşen adalet ve hakkaniyet iktidarının 5 yıl boyunca kainatı sevk ve idare etmesi)

38.MUKTEDİR        :           İKTİDAR                   (Takdir ve teveccühle muhkemleşen adalet ve hakkaniyet iktidarının 5 yıl boyunca kainatı sevk ve idare etmesi)

39.MELİK                  :           HÜKÜMDAR            (Takdir ve teveccühle muhkemleşen adalet ve hakkaniyet iktidarının 5 yıl boyunca kainatı sevk ve idare etmesi)

40.RAKİB                 :           GÖZETME               (Takdir ve teveccühle muhkemleşen adalet ve hakkaniyet iktidarının 5 yıl boyunca kainatı sevk ve idare ederken bir taraftan da Hz.İsa’mızın mülkü nasıl değerlendirdiğini görmek için inisiyatif vermesi, yol göstermesi, seçenekler sunması)

41.HAKEM               :           HAK                           (Takdir ve teveccühle muhkemleşen adalet ve hakkaniyet iktidarının 5 yıl boyunca kainatı sevk ve idare ederken bir taraftan da Hz.İsa’mızın mülkü nasıl değerlendirdiğini görmek için inisiyatif vermesi, yol göstermesi, seçenekler sunması) 

42.AFÜV                   :           AFFEDEN                (Yanlışların affedilmesi)

43.KERİM                 :           İKRAM                      (Hasadın toplanması)                  

44.BEDİ                    :           BENZERSİZ            (Güzellikle Parlama)

45.HAY                     :           DİRİ                           (Allah’ımızın 4 muazzam ismi)

46.KAYYUM            :           İSTİKRAR                (Allah’ımızın 4 muazzam ismi)

47.RAHMAN            :           MERHAMET            (Allah’ımızın 4 muazzam ismi)

48.RAHİM                 :          ŞEFKAT                   (Allah’ımızın 4 muazzam ismi)

49.RAŞİD                  :           İRŞAD                       (Aynaya Hakk’ın yansıması ya da floresana elektriğin verilmesi için dua ediyor, dua bekliyor)

 

Not: Namazların sonunda çekilen bu zikirlerle 245 defa Allah ismi zikredilmektedir. Murad ismimizin esması da 245’e tekabül ediyor. Öyle inanıyoruz ki Murad-ı İlahi için verilen emir şahsımızın muradı ile arzu edilen istekte birleşiyor. Şahsımızın muradı için istenen marifetler İndi İlahiye arz ediliyor ve Allah’ımızın bu zikirlerde arzu edilen özelliklerle şahsımızı, milletimizi, ümmetimizi ve insanlığı donatması isteniyor. Şahsımızın dünya hayatına ait muradı ne diye sorarsanız insanlığa mutluluk, huzur, bereket ve hidayetin yayılması olarak ifade ederiz… Bir de ebedi hayata ait muradımız var. Dünyaya ait muradımızın gerçekleşmesi hürmetine Allah’ımızdan istediğimiz ebedi hayata ait muradımız ise 8’in karesi + 9’un karesi + 10’un karesi = 245 yani mekan anlamında sonsuzluğu, zaman anlamında sonsuzluğu ve mülk anlamında sonsuzluğu ebedi hayatımızda en harika bir şekilde yaşamaktır. 

Call Now ButtonHemen Ara