0543 779 79 06

LOGOMUZUN ANLAMI

 

P : Silahın üstündeki horoz

A : Sol taraftan uzayan uzantı tetik, sağ taraftan tutulan ise kabza ve şarjör.

GİMSET: Merminin geçtiği boru, yani gövde komplesi, kapak komplesi, namlu

 

Namlu yumuşak güç bağlamında ihlasla ve samimiyetle yağlanır, sert güç bağlamında ise adalet ve hakkaniyetle yağlanır. Bu boru düzgün olmalı ki mermi hedeften sapmasın. İlim, maneviyat ve tüm alanlarda insanlarla etkileş, ayetlerle, hadiselerle sorgulat. Aynen bir mıknatıs gibi iyi insanları kendine çek, kötü insanları ise it, insanların fiziki güçleriyle acımasız sert çekirdekler oluştur. Zihni ve gönli güçleriyle sevgi, iyilik, merhamet ve paylaşımlar oluştur.

Sert güç bağlamında sol taraftan uzayan uzantıya yani tetiğe zorda kalmadıkça dokunma. Yumuşak güç bağlamında ise bu uzantıyı yani tetiği hiçbir zaman boş bırakma. Dokundukça coş, coştukça dokun.

Sağ taraftan tuttuğun kabzayı öyle sağlam tut ki hedeflerin hem sert güç bağlamında hem de yumuşak güç bağlamında isabetinden şaşmasın.

Sert güç bağlamında sağ tarafta tuttuğun kabzayı öyle çalıştır ki şarjör boş olsa dahi silaha mermi sürmüş gibi yapıp karşıdaki hain, zalim ve batıl gücü ürküt.

Silahın kurşunları sert güç bağlamında hainlere, zalimlere ve batıllara acımasız sert çekirdek, yumuşak güç bağlamında ise iyilere, mazlumlara ve hakkanilere sevgi, iyilik, merhamet ve paylaşım.

Adaleti tutan elin mutluluğu, huzuru ve bereketi insanlığa yaymak için sert güç bağlamında şarjörü hiçbir zaman acımasız sert çekirdeklerden mahrum bırakmamalı, yumuşak güç bağlamında ise şarjörü sevgiyle, iyilikle, merhametle ve paylaşımla tıka basa doyurmalı.

Silahında son mermi tükenip horozunun takatinin kesildiği ana kadar mücadelenden vazgeçme, mücadeleni duayla ve zikirle destekle, kimbilir Allah’ımız tıkandığın anda sana yeni şarjörler gönderebilir.

İyilerin, mazlumların ve hakkanilerin arasına karışmış hainleri, zalimleri ve batılları pasifize ederken silahı manuele getir ve çok ince ayarla pirincin içindeki beyaz taşları pasifize et. Hainleri, zalimleri ve batılları bir köşede toplu halde sıkıştırdığında silahını otomatiğe çevir ve bu mahlukları pasifize et.

Adaleti ifade eden A’nın ortasındaki belli belirsiz yatay çizgi silahının emniyet kilididir. Güvenli yerlerde emniyet kilidini kilitle. Güvensiz yerlerde ise emniyet kilidini aç ve tetiği hareketli duruma getir.

Silahını öyle güzel yağla, öyle güzel temizle ki haine, zalime ve batıla korku, iyiye, mazluma ve hakkaniye güven versin.

Adaleti tutan elin, gez, göz ve arpacığı ayarlayan gözün ve paylaşımı ifade eden horozun öyle iyi hissetsin, öyle iyi görsün, öyle iyi istihbarat alsın ki menzile hain, zalim ve batıl girdiği anda işaret parmağıyla tetiğe dokunup dost kuvvetleri harekete geçirsin ve böylece hainler, zalimler, batıllar birer birer pasifize olsun.

Call Now ButtonHemen Ara