0543 779 79 06

Sünnetlerimiz

Paylaşan nefis; nefisleri doyurur, Paylaşan akıl; akılları düşünmeye sevkeder, paylaşan kalp; kalpleri sevgiye ulaştırır. Paylaşan ruh; ruhları saflaştırır. Doyan nefislerin fiziki kabiliyetlerine, düşünen akılların zihni kabiliyetleri, sevgiyle dolan kalplerin manevi kabiliyetleri ve ihlaslı ruhların metafizik kabiliyetleri eklenince ulaşılmak istenen yakınlaşır. Bu kapsamda GİMSETAP; nefislerin doyurulmasını ticaretle, akılların düşündürülmesini ilimle, kalplerin huzura ulaştırılmasını maneviyatla ve ruhların ihlasa kavuşturulmasını ise felsefeyle gerçekleştirmeyi arzulamaktadır. Ticaret, ilim, maneviyat ve felsefe birbirini destekleyen 4 peygamber sünneti olup Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (SAV)’in bütün sünnetleri bu 4’ünden neş’et etmektedir. Dünyaya ticaret, ilim, maneviyat ve felsefe yön verecektir. İşte bunun için Eşref-i Mahlukat Mefkuremizi ticaret, ilim, maneviyat ve felsefe sünnetleriyle süsleyecek ve eşref-i mahlukata farkındalık oluşturacağız.

TİCARET
Bu sünnetin amacı piyasada bulunan esnaf ve KOBİ’leri iyilik ofisimizin organize edeceği ihlas ekonomisi, insani finans gibi faaliyetlerle desteklemek, esnaf ve KOBİ’lerimizin öncelikle Allah’ımızın hoşnutluğu sonrasında ise müşterilerinin hoşnutluğunu sağlamalarına yardımcı olmaktır. Esnaf ve KOBİ’lerimizin kalitesini ve bereketini yükseltmek için faiz zulmüne set çekiyor, inovatif fikirler sunuyor, istek ve ihtiyaçlarına çözümler üretiyoruz.

İLİM
Bu sünnetin amacı eşref-i mahlukata çığır açacak icatları yapmak, bulmak, araştırmak, desteklemek ilim, hikmet, gizem ve gayb yüklü Kur’an-ı Kerim ayetlerini çözmek, ilim, irfan ve hikmet yüklü insanları araştırmak ve topluma kazandırmaktır. İşte bu kapsamda açtığımız iyilik ofisinde inovatif insanların parlak fikir ve projelerini değerlendiriyor, inovatif insanları ilgili kurumlarla ve alicenap insanlarla irtibata geçiriyor ve böylece fikir veya projenin hayata geçirilmesine önayak oluyoruz.

MANEVİYAT
Allah’ımız bir kavmi taşkınlık, azgınlık ya da sapıklık yapmadığı müddetçe helak etmez. O zaman piyasanın sahtekarlık, düzenbazlık ve sapkınlıktan arındırılması o kavimde yaşayan her bireyin görevi ve sorumluluğudur. Yaptığımız işler, kurduğumuz müesseseler, takındığımız davranışlar dürüstlüğü öne çıkartırsa toplumdaki insanlarda fıtratları gereği iyiliğe yöneleceklerdir. İşte bu kapsamda GİMSETAP; web sitesi, kitabı, iyilik ofisi ve kurumsal yapısıyla insanların iyiliğe ve dürüstlüğe yönelmelerine yardımcı olacak, yaptığı işler, takındığı davranışlar ve oluşturduğu müesseselerle de manevi değerleri ön plana çıkartacaktır…

FELSEFE
Filo Yunanca’da sevgi, sophia bilgelik, filozof ise bilgeliğe ulaşmaya çalışan insan demektir. İnsanı sevgiye ve insanlığı bilgeliğe ulaştıracak olan hasletin bu haslet olduğu, şeytanın bu kelimeyle mücehhez olmuş insanları kandıramadığı, insanı Allah’ımız kat’ında en yüksek dereceye yükselttiği, samimiyet istediği, insanlığın bu zamana kadar yaşamış olduğu esaretinin en önemli sebebinin bu kelimeyi tam anlamıyla anlayamamak ve uygulayamamaktan geçtiği, bütün peygamberleri peygamber yapan en önemli davranışın bu davranış olduğu, Kur’an-ı Kerim’deki en önemli sürenin bu süre olduğu, insanı en kolay yoldan cennete götürecek amelin bu amel olduğunu biliyor ve felsefemizi ihlas üzerine bina ediyoruz.