0543 779 79 06

Sünnetlerimiz

 

Paylaşan nefis; nefisleri doyurur, Paylaşan zihin; zihinleri düşünmeye sevkeder, paylaşan gönül; gönülleri muhabbetle doldurur, Paylaşan ruh; ruhları saflaştırır. Doyan nefislerin fiziki kabiliyetlerine, düşünen zihinlerin zihni kabiliyetleri, muhabbetle dolan gönüllerin manevi kabiliyetleri ve ihlaslı ruhların metafizik kabiliyetleri eklenince ulaşılmak istenen yakınlaşır. Bu kapsamda GİMSETAP; nefislerin doyurulmasını ticaretle, zihinlerin düşündürülmesini ilimle, gönüllerin huzura ulaştırılmasını maneviyatla ve ruhların ihlasa kavuşturulmasını ise felsefeyle gerçekleştirmeyi arzulamaktadır. Ticaret, ilim, maneviyat ve felsefe birbirini destekleyen 4 peygamber sünneti olup Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bütün sünnetleri bu 4’ünden neş’et etmektedir. Dünyaya ticaret, ilim, maneviyat ve felsefe yön verecektir. İşte bunun için Eşref-i Mahlukat Mefkuremizi ticaret, ilim, maneviyat ve felsefe sünnetleriyle süslüyor ve insanlığa farkındalık oluşturuyoruz.

TİCARET

Bu sünnetin amacı piyasada bulunan esnaf ve KOBİ’lerimizi iyilik ofisimizin organize ettiği uygulamalarla desteklemek, esnaf ve KOBİ’lerimizin öncelikle Allah’ımızın hoşnutluğu sonrasında ise müşterilerinin hoşnutluğunu sağlamalarına yardımcı olmaktır. Esnaf ve KOBİ’lerimizin kalitesini ve bereketini yükseltmek için fikir ve öneri sunuyor, istek ve ihtiyaçlarına çözümler üretiyoruz.

İLİM
Bu sünnetin amacı insanlığa çığır açan icatları yapmak, bulmak, araştırmak, desteklemek, ilim, hikmet, gizem ve gayb yüklü Kur’an-ı Kerim ayetlerini çözmek, ilim, irfan ve hikmet yüklü insanları araştırmak ve topluma kazandırmaktır. İşte bu kapsamda açtığımız iyilik ofisimizde inovatif insanların parlak fikir ve projelerini değerlendiriyor, inovatif insanları ilgili kurumlarla ve alicenap insanlarla irtibata geçiriyor ve böylece fikir veya projenin hayata geçirilmesine önayak oluyoruz.

MANEVİYAT
Allah’ımız bir kavmi taşkınlık, azgınlık ya da sapıklık yapmadığı müddetçe helak etmez. O zaman toplumun sahtekarlık, düzenbazlık ve sapkınlıktan arındırılması o kavimde yaşayan her bireyin görevi ve sorumluluğudur. Yaptığımız işler, kurduğumuz müesseseler ve takındığımız davranışlar maneviyatı öne çıkartırsa insanlarımız da fıtratları gereği iyiliğe yöneleceklerdir. İşte bu kapsamda İyilik Ofisimiz, Gimsetap Düşünce Kuruluşumuz ve Dünyayı Cennete Benzetmeye Var mısın adlı kitabımızla insanlarımızın gönüllerine dokunuyor, insanlarımızın iyiliğe ve dürüstlüğe yönelmelerine yardımcı oluyoruz…

FELSEFE
Filo Yunanca’da sevgi, sophia bilgelik, filozof ise bilgeliğe ulaşmaya çalışan insan demektir. İnsanı sevgiye ve insanlığı bilgeliğe ulaştıran hasletin bu haslet olduğu, şeytanın bu kelimeyle mücehhez olmuş insanları kandıramadığı, insanı Allah’ımız kat’ında en yüksek dereceye yükselttiği, samimiyet istediği, insanlığın bu zamana kadar yaşamış olduğu esaretinin en önemli sebebinin bu kelimeyi tam anlamıyla anlayamamak ve uygulayamamaktan geçtiği, bütün peygamberleri peygamber yapan en önemli davranışın bu davranış olduğu, Kur’an-ı Kerim’deki en önemli sürenin bu süre olduğu, insanı en kolay yoldan cennete götürecek amelin bu amel olduğunu biliyor ve felsefemizi ihlas üzerine bina ediyoruz.