0543 779 79 06

Zikirlerimiz

 

1.VEDUD                    :           SEVGİ                        (Allah’ımızın gücünden sonra en büyük güç)

2.ZAHİR                     :           AŞİKAR                     (Zahiri İlimler)

3.BATIN                     :           GİZLİ                          (Batıni ilimler)

4.ALİM                        :           İLİM                            (İlimle cihad, irşad ve tebliğin ifası)

5.HAKİM                    :           HİKMET                     (Hikmetle sırların açıklanması)

6.MÜMİN                    :           İMAN                          (Hakkalyakin)

7.KUDDÜS                :           KUDSİYET                 (Hadiselerin kudsiyet kazandırması)

8.LATİF                      :           LÜTUF                       (Murad-ı İlahi için istenen marifetler)

9.BAKİ                        :           ÖMRÜ UZATAN        (Murad-ı İlahi için istenen marifetler)

10.NUR                      :           NURLANDIRAN        (Murad-ı İlahi için istenen marifetler)

11.FETTAH                :           KOLAYLAŞTIRAN    (Murad-ı İlahi için istenen marifetler)

12.NAFİ                      :           FAYDA                       (Murad-ı İlahi için istenen marifetler)

13.BERR                    :           İYİLİK                         (Murad-ı İlahi için istenen marifetler)

14.RAFİ                      :           ŞEREFLENDİREN    (Murad-ı İlahi için istenen marifetler)

15.VELİ                      :           DOST                         (Çevreyi genişletme)

16.CAMİ                     :           TEŞKİLAT                 (Çevreyi organize etme)

17.BASİR                   :           GÖREN                     (İstihbarat)

18.SEMİ                      :           İŞİTEN                       (İstihbarat)

19.HABİR                   :           HABERDAR              (İstihbarat)

20.MÜHEYMİN          :           GÖZETEN                 (Zırh)

21.HAFIZ                    :           KORUYAN                (Zırh)

22.SABUR                 :           SABIR                        (Zorluklara dayanma ve sebat etme)

23.VEKİL                    :           TEVEKKÜL               (Benliğin Allah’ımız içinde erimesi)

24.KAVİ                      :           GÜÇ                           (Güç kazanma)

25.METİN                   :           SAĞLAM                   (Gücün Muhafazası)

26.MUCİB                  :           DUAYA İCABET EDEN (İyiliğin yayılması için Allah’ımıza başvuru)

27.MANİ                     :           KÖTÜLÜKLERİ ENGELLEYEN (Kötülüklerin defi için Allah’ımıza başvuru)

28.MUKADDİM          :           ÖNE GEÇİREN         (İslam’ın öne geçmesi)

29.SELAM                  :           SELAMET                  (İslam’ın hakimiyeti)

30.HADİ                     :           HİDAYET                   (İnsanların fevç fevç İslam’a yönelmesi)

31.REZZAK               :           RIZIK                          (Dünyanın zenginliklerini fışkırtması)

32.ŞEKUR                 :           BEREKET                 (Zenginliklerin paylaşarak çoğalması)

33.ADL                       :           ADALET                    (Adalet ve hakkaniyet iktidarı)

34.HAKEM                 :           DOĞRU                     (Adalet ve hakkaniyet iktidarı)

35.VALİ                      :           İDARE                        (Adalet ve hakkaniyet iktidarı)

36.KERİM                   :           KEREM                      (Adalet ve hakkaniyet iktidarı)

37.KEBİR                   :           BÜYÜK                      (Adalet ve hakkaniyet iktidarı)

38.ALİ                         :           YÜCE                         (Adalet ve hakkaniyet iktidarı)

39.AZİZ                      :           İZZET                         (Adalet ve hakkaniyet iktidarı)

40.KADİR                   :           KUDRET                    (Adalet ve hakkaniyet iktidarı)

41.MUKTEDİR           :           İKTİDAR                    (Adalet ve hakkaniyet iktidarı)

42.MELİK                   :           HÜKÜMDAR             (Adalet ve hakkaniyet iktidarı)

43.TEVVAB                :           TÖVBE                      (İşlenen hata ve günahlara istiğfar)

44.AFÜV                    :           AFFEDEN                  (İşlenen hata ve günahlara istiğfar)

45.GAFFAR               :           BAĞIŞLAYAN            (İşlenen hata ve günahlara istiğfar)

46.HAY                       :           EZELİ VE EBEDİ       (Allah’ımızın 4 muazzam ismi)

47.KAYYUM               :           KAİM                          (Allah’ımızın 4 muazzam ismi)                   

48.RAHMAN              :           MERHAMET              (Allah’ımızın 4 muazzam ismi)

49.RAHİM                  :           ŞEFKAT                     (Allah’ımızın 4 muazzam ismi)

Not: Namazların sonunda çekilen bu zikirle 245 defa Allah ismi zikredilmektedir. Murad isminin esması da 245’e tekabül ediyor. Öyle inanıyorum ki Murad-ı İlahi için verilen emir şahsımın muradı ile arzu edilen istekte birleşiyor. Şahsımın muradı için istenen marifetler İndi İlahiye arz ediliyor ve Allah’ımızın bu zikirde arzu edilen özelliklerle şahsımı, milletimizi, ümmetimizi ve insanlığı donatması isteniyor. Şahsımın dünya hayatına ait muradı ne diye soracak olursanız insanlığa mutluluk, huzur, bereket ve hidayetin yayılması olarak ifade ederim… Bir de ahiret hayatına ait muradım var. Dünyaya ait muradımın gerçekleşmesi hürmetine Allah’ımdan istediğim ahiret hayatına ait muradım ise 8’in karesi + 9’un karesi + 10’un karesi = 245 yani mekan anlamında sonsuzluğu, zaman anlamında sonsuzluğu ve nur anlamında sonsuzluğu ahiret hayatımda en harika bir şekilde yaşamaktır.